“เปลี่ยนขยะเป็นบุญ” สส. จับมือเครือข่ายส่งมอบขยะรีไซเคิล 45 ตัน ให้ “ไปรษณีย์ไทย”

วันนี้ (8 พ.ย. 64) ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) เป็นประธานส่งมอบขยะรีไซเคิล ภายใต้โครงการ “เปลี่ยนขยะเป็นบุญ” (เมื่อคุณหมุนเวียน) โดยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ให้กับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยมี ดร.วราภรณ์ ข้องเกี่ยว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานกลยุทธ์และการขับเคลื่อนองค์กร เป็นตัวแทนในการรับมอบขยะรีไซเคิลกว่า 45 ตัน เปลี่ยนเป็นหน้ากากอนามัย 72,800 ชิ้น บรรจุภายใน “กล่อง BOX บุญ” ส่งต่อให้ด่านหน้าทั่วประเทศ สู้ภัยโควิด – 19 โดยมีผู้บริหารของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และผู้บริหารภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ร่วมเป็นสักขีพยาน

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า กิจกรรมส่งมอบขยะรีไซเคิล ภายใต้โครงการ “เปลี่ยนขยะเป็นบุญ” (เมื่อคุณหมุนเวียน) ถือเป็นการแสดงพลังความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเครือข่ายผู้ประกอบการภาคเอกชน ในการขับเคลื่อนเรื่องการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ส่งเสริมการนำบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว กลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล หรือทำประโยชน์ใหม่ ด้วยแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ถือเป็นการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน ส่งต่อสังคมและคืนประโยชน์ให้กับสังคมไทยในรูปแบบต่างๆ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน สำหรับขยะรีไซเคิลที่ส่งมอบในครั้งนี้ ประกอบด้วยกล่องและลังกระดาษใช้แล้ว มีน้ำหนักรวมทั้งสิ้นถึง 45 ตันหรือ 45,000 กิโลกรัม ซึ่งเป็นความร่วมมือของภาคีเครือข่ายภาคเอกชน อาทิเช่น บริษัท ไจแอนท์ เพาเวอร์เทคโนโลยี จำนวน 3,000 กิโลกรัม, บริษัท คิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด 12,000 กิโลกรัม และ บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 20,000 กิโลกรัม เป็นต้น โดยขยะรีไซเคิลทั้งหมดนี้ทางบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะเปลี่ยนเป็นหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ บรรจุภายใน “กล่อง BOX บุญ” ส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลทั่วประเทศต่อไปจากความร่วมมือร่วมใจในกิจกรรมครั้งนี้ ถือเป็นการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และร่วมคืนประโยชน์กลับสู่สังคมไทย ด้วยการนำทรัพยากรกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ลดขยะหรือของเสียเหลือศูนย์ (Zero Waste) นำไปสู่การแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” นายรัชฎา กล่าว

อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวต่อไปว่า โครงการ “เปลี่ยนขยะเป็นบุญ” (เมื่อคุณหมุนเวียน) เป็นโครงการที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ยกระดับจากโครงการ “เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ” (เมื่อคุณหมุนเวียน) ให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจัดการกับปัญหาปริมาณขยะที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบัน นำขยะที่เกิดขึ้น กลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล หรือหมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ภายใต้แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio Economy Circular Economy Green Economy : BCG Model) โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้ ขยะที่หมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่จะถูกนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ และจะส่งต่อให้กับโรงพยาบาลสนาม สนับสนุนการดำเนินงานของบุคลากรทางการแพทย์ รองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ถือเป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ลดปริมาณขยะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ด้วย “ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

“การดำเนินงานโครงการ “เปลี่ยนขยะเป็นบุญ” (เมื่อคุณหมุนเวียน) แบ่งเป็น 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564 ได้ส่งมอบกล่องและลังกระดาษ รวมกว่า 53 ตัน ซึ่งสามารถรีไซเคิลผลิตเป็นเตียงสนามกระดาษได้จำนวนกว่า 3,800 เตียง และในครั้งนี้เป็นส่วนของระยะที่ 2 ที่ดำเนินการร่วมกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 จนสิ้นสุดโครงการเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยกล่องและลังกระดาษ 45 ตันที่ส่งมอบ จะสามารถเปลี่ยนเป็นหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ บรรจุรวมใน “กล่อง BOX บุญ” จำนวนกว่า 72,800 ชิ้น” นายรัชฎา กล่าวในที่สุด

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สส.มอบรางวัล 283 รางวัล ต้นแบบดีเด่น ชุมชนปลอดขยะ โรงเรียนปลอดขยะ และโรงเรียนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน “สะอาดบุรี จูเนียร์”

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดสัมมนา “การจัดการขยะที่ต้นทางชุมชน และโรงเรียนปลอดขยะผ่านเข้ารอบที่ 1

“วราวุธ” เผย จัดประชุม TCACประสบความสำเร็จทะลุเป้า มีผู้เข้าร่วมกว่า 3 พันคน

รมว.ทส. “วราวุธ” เผย สร้างความสำเร็จอีกครั้งกับทบาทแก้ปัญหาโลกร้อน การประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย หรือ TCAC ครั้งแรกของไทย สำเร็จทะลุเป้า

นายกฯ ปาฐกถาพิเศษงาน TCAC ยืนยันเจตนารมณ์ขับเคลื่อนรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

นายกฯ ปาฐกถาพิเศษงาน TCAC ยืนยันเจตนารมณ์ขับเคลื่อนรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มุ่งใช้นโยบายเศรษฐกิจ BCG เป็นกลไกหลักในการสร้างความสมดุลแห่งการพัฒนา เดินหน้าสร้างความเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของปชช.

'ทส.-ศธ.' ผนึกกำลัง สร้างพลเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อม ปลูกฝังเยาวชนเห็นคุณค่าอนุรักษ์

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผนึกกำลังกับกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินงานโครงการโรงเรียนอีโคสคูล (Eco – School) สร้าง “พลเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อม”

รวมพล ผู้ผ่านการรับรองตราสัญลักษณ์ G – Green กว่า 319 แห่ง สุดภูมิใจ ตบเท้ารับประกาศเกียรติคุณ ระดับประเทศ โดยพร้อมเพรียง

วันนี้ (20 ก.ค. 65) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) ได้จัดให้มีพิธีประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ G – Green