มุมมองกลุ่มธุรกิจ TCP ต่อการประชุม APEC 2022 และ APEC CEO Summit 2022

นายสราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ TCP เผยมุมมองจากการเข้าร่วมประชุม APEC CEO Summit 2022 ในฐานะผู้สนับสนุนหลัก และผู้ประกอบการไทยที่พร้อมเป็นพลังขับเคลื่อนความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

APEC CEO Summit Thailand 2022 ที่ผ่านมาวันแรก ได้เห็นถึงมุมมองของผู้นำประเทศ ผู้นำองค์กรระดับโลก และผู้นำองค์กรของไทยในหลากหลายมิติ แต่ทุกมุมมองมีสิ่งที่คล้ายกันหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable Growth) การเติบโตอย่างมีส่วนร่วมและทั่วถึง (Inclusive Growth) ทั้งนี้ หนทางที่จะทำให้เกิดขึ้นจริงได้ ต้องเกิดจากการทำงานร่วมกันระหว่างประเทศ ระหว่างเขตเศรษฐกิจ ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนที่จะต้องพัฒนาให้มากขึ้น

สำหรับประเทศไทย ผมเชื่อมั่นว่าภาพผู้นำระดับโลกเดินทางมาประชุมร่วมกัน และได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคนไทยจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความเชื่อมั่นให้กับประเทศ แสดงให้นานาชาติเห็นถึงความพร้อมของไทยที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยว และการลงทุนจากทุกประเทศ หลังจากผ่านวิกฤต  โควิด-19 ซึ่งจะนำไปสู่เศรษฐกิจที่ดีและเข้มแข็งขึ้นของประเทศไทย ภายใต้โมเดล BCG หรือเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวที่ขับเคลื่อนโดยรัฐบาลไทย

แนวทางที่จะสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนนั้น ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันเพื่อยกระดับและผลักดันให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) และข้อตกลงความสัมพันธ์หุ้นส่วนดิจิทัล (DEPA) ให้เชื่อมโยงกันสู่ความร่วมมือที่ครอบคลุมทั้งภูมิภาคในอนาคต”

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'บิ๊กตู่' ปลื้ม 'กกพ.' ขานรับและต่อยอดแนวคิด BCG

นายกฯ ยินดี หน่วยงานขานรับแนวทาง BCG ที่รัฐบาลผลักดัน ล่าสุด กกพ. สนับสนุนใช้พลังงานหมุนเวียน พลังงานสีเขียว แต่ยังรักษาความมั่นคงทางพลังงานในประเทศ

Bangkok Goals on BCG Economy: ความสร้างสรรค์ของไทยในการผลักดันการเติบโตอย่างสมดุล ครอบคลุม ยั่งยืน

การเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคของไทยในปี 2565 นำมาซึ่งผลสำเร็จหลายประการ อาทิ การผลักดันให้เอเปคทบทวนการหารือเรื่องเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก หรือ FTAAP

APEC CEO Summit 2022 วิสัยทัศน์ภาคธุรกิจ สู่การขับเคลื่อนการเติบโตอย่างมั่งคั่ง ทั่วถึง และยั่งยืน

นอกจากการประชุม APEC 2022 ระหว่างวันที่ 14 – 19 พฤศจิกายน 2565 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งเป็นการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้องแล้ว

ถอดผลลัพธ์จากการประชุมเอเปค สู่การเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล

การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคครั้งที่ 29 ได้สิ้นสุดไปแล้วเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ถือเป็นการปิดฉากการเป็นเจ้าภาพเอเปค 2565 ของไทย

สธ.ชูผลงานช่วงเอเปกดูแลผู้ป่วยไทย-เทศ 572 ราย!

สธ.โอ่ผลงานในเอเปก 2022 เน้นความปลอดภัยสูงสุดตามหลักวิชาการ ทั้งป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ ดูแลสุขภาพจิต รักษาและส่งต่อ ให้บริการถึง 572 ราย