MEA จับมือภาครัฐและเอกชนรวม 32 องค์กร ร่วมลงนาม MOU เดินหน้าภารกิจมูลนิธินายช่างไทย ใจอาสา

วันนี้ (17 มกราคม 2566) นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วยผู้แทนจากองค์กรภาครัฐและเอกชน รวม 32 หน่วยงาน ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือกิจกรรมอาสา มูลนิธินายช่างไทย ใจอาสา โดยมี ดร. กมล ตรรกบุตร ประธานมูลนิธินายช่างไทย ใจอาสา เป็นประธานในงาน ณ ห้องประชุมเกษมจาติกวนิช การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

พิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นกรอบแนวทางที่ชัดเจนในการประสานความร่วมมือและการดำเนินการร่วมกันในระยะเวลา 5 ปี (ระหว่าง พ.ศ. 2566-2570) เพื่อสานต่อประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมของวิศวกรอาสา สถาปนิกอาสา และนายช่างอาสา ในการให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลแก่ประชาชน สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน และนิติบุคคลอื่น ๆ 

สำหรับ 32 องค์กรที่ร่วมลงนามในครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. มูลนิธินายช่างไทยใจอาสา 
2. สภาสถาปนิก
3. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
4. การไฟฟ้านครหลวง
5. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
6. สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร 
7. สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย
8. สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย 
9. สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 
10. สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย 
11. สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย
12. สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทย
13. สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย 
14. สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส
15. มูลนิธิมดชนะภัย
16. คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
17. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
18. คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
19. คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
20. สมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
21. สมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทย 
22. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
23. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
24. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
25. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
26. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
27. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
28. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
29. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
30. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
31. ชมรม ปศส.สถาบันพระปกเกล้า
32. สมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า พร้อมใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับความห่วงใยคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยความร่วมมือครั้งนี้ ว่าที่ ร.อ.ศิริพงษ์ สนานคุณ ผู้อำนวยการกองบริการการจำหน่าย การไฟฟ้านครหลวงเขตยานนาวา MEA ยังได้รับมอบโล่เชิดชูเกียรติ จากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น เสียสละ อดทน คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งการมอบรางวัลครั้งนี้ยังจัดขึ้นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจสำหรับจิตอาสาทุกๆ คนในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยภาคภูมิใจต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'กรณ์' ฟาด 2 รัฐมนตรี แก้ปัญหา 2 ไฟล้มเหลว ทั้งไฟป่าจนถึงค่าไฟฟ้าแพงมหาโหด

'กรณ์' ฟาด 2 รัฐมนตรี แก้ปัญหา 2 ไฟ ล้มเหลว ทั้งไฟป่า จนถึงค่าไฟฟ้าแพงมหาโหด ลั่น ชาติพัฒนากล้า สัญญาจะสู้ทั้งสองเรื่องเพื่อประชาชน

MEA แจ้งเตือนย้ายบ้าน อย่าลืม! ยกเลิก-เปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ลดเสี่ยงค้างค่าไฟไม่รู้ตัว

MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ในฐานะหน่วยงานให้บริการด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ

MEA เขตสามเสน แจ้งย้ายที่ตั้งงานบริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค. 2566 เป็นต้นไป

MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เขตสามเสน แจ้งย้ายที่ตั้งงานบริการด้านไฟฟ้าชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

โปรแรงรับกระแสมอเตอร์โชว์! ติดตั้ง EV Home Charger กับ KEN by MEA ฟรี Central Gift Card 2,000 บาท

นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง กล่าวว่า MEA ในฐานะหน่วยงานที่สนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด รวมถึงการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) อย่างต่อเนื่องนั้น นอกจากการดำเนินงานด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้าแล้ว ยัง

คนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังไว้! ต้องไปลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำ-ค่าไฟใหม่ด้วย

'รัชดา'เตือนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องไปลงทะเบียนรับสิทธิเรื่องค่าไฟและค่าน้ำด้วย หากสำเร็จบิลเดือนแรกจะมาใน เม.ย.

"Marine MEA" ทีมปฏิบัติการทางน้ำ พร้อมยกระดับบริการผู้ใช้ไฟฟ้าพื้นที่ริมน้ำ ชายฝั่งทะเล

นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง กล่าวว่า MEA ได้จัดตั้งทีมปฏิบัติการทางน้ำ Marine MEA เพื่อรองรับการให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีพื้นที่ติดริมน้ำ และชายฝั่งทะเล ดูแลระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคง ปลอดภัย รองรับทุกสถานการณ์ฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง