กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเร่งเครื่องผลักดัน SMEs ไทยสู่ตลาดโลก เพิ่มพันธมิตร ขยายกิจกรรมใหม่

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (DITP) และธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (ttb) ได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) “ความร่วมมือในการส่งเสริมศักยภาพและสนับสนุนผู้ประกอบการไทย” ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถนนรัชดาภิเษก เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ความร่วมมือดังกล่าวมุ่งเน้นการส่งเสริมศักยภาพและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นเป้าหมายร่วมกันของทั้งสองฝ่ายให้มีความเข้มแข็ง และก้าวไปสู่การเป็น “ผู้ประกอบการยุคใหม่” ที่มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศอย่างยั่งยืนและมั่นคง ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งความความมุ่งมั่นในการผลักดันผู้ประกอบการ SMEs ไทยให้สามารถก้าวสู่ตลาดโลกได้อย่างแท้จริง

นอกจากความร่วมมือกับภาคสถาบันการเงินในครั้งนี้ ปัจจุบันกรมฯ มีโครงการหลักอย่าง SMEs Pro-active ที่มุ่งส่งเสริมการส่งออกของผู้ประกอบการ SMEs ด้วยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในวงเงินสูงสุดถึง 200,000 บาทต่อครั้ง สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมขยายตลาดต่างประเทศในหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมงานแฟร์ในต่างประเทศ, การเข้าร่วม Virtual Exhibition, กิจกรรมจับคู่ธุรกิจในต่างประเทศ (Business Matching) รวมไปถึงกิจกรรมล่าสุดที่โครงการฯ เร่งผลักดัน ได้แก่ การขายสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ (B2B) ชั้นนำระดับโลกอย่าง Alibaba เป็นต้น

ขณะนี้โครงการ SMEs Pro-active อยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครสำหรับรอบการพิจารณาที่ 2/2566 จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2566 เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่กำหนดจัดขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2566 - กันยายน 2567 ซึ่งผู้ประกอบการ SMEs ที่มีความพร้อมในการส่งออก แต่ยังต้องการแรงสนับสนุนด้านการเงิน สามารถขอรับการสนับสนุนได้ผ่านทางเว็บไซต์ https://smesproactive.ditp.go.th/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-507-7783 หรือ 02-507-7786

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พาณิชย์ปรับปรุงกฎระเบียบหวังขยายตลาดส่งออกกาแฟไทยไปทั่วโลกมากขึ้น

กรมการค้าต่างประเทศ ปรับปรุงกฎระเบียบเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการกำกับดูแลการส่งออกสินค้ากาแฟแทนฉบับเดิมที่บังคับใช้ตั้งแต่ปี 2551

พาณิชย์ลุยจัดงานลดค่าครองชีพช่วงปีใหม่ ชี้ช่วยประชาชนประหยัดเงินกว่าพันล้าน

“ภูมิธรรม”เชิญ เศรษฐา กดปุ่มมหกรรมของขวัญปีใหม่ ลดข้ามปี ช่วยค่าครองชีพ กว่า 30  วัน ประหยัดเงินในกระเป๋ากว่า1,000 ล้าน

เริ่มแล้ว!ธงฟ้าราคาประหยัด ลดค่าครองชีพชาวเชียงราย

เริ่มแล้ว งาน “ธงฟ้าราคาประหยัดจังหวัดเชียงราย” นำสินค้าส่งตรงจากโรงงานคุณภาพดีมาจำหน่ายให้พี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายและใกล้เคียง ณ ตลาดล้านเมือง อ.เมือง จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม 2566 จัดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

สนค.ขานรับนโยบายรัฐบาลหนุนใช้รถยนต์ไฟฟ้า

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ ติดตามสถานการณ์นโยบายและมาตรการสำคัญที่สนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) ของประเทศสำคัญ พบว่ามียุทธศาสตร์และมาตรการสนับสนุนอย่างชัดเจน ทั้งด้านภาษีและความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้เพื่อสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สอดรับกับเป้าหมายการเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2065