IRPC ร่วมกับมูลนิธิขาเทียมฯ และโรงงานทำขาเทียม 95 แห่งทั่วประเทศ เดินหน้าโครงการ “From Wastes to Walk” เพื่อโอกาสที่เท่าเทียมของคนพิการ

นายกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)  ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต เลขาธิการมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  คุณภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาล แพทย์ผู้ดูแลโรงงานขาเทียมพระราชทาน นักกายภาพบำบัด ช่างกายอุปกรณ์ และช่างเครื่องช่วยคนพิการทั่วประเทศ ร่วมประชุมผ่านระบบ Application ZOOM Meetings เดินหน้าโครงการ “From Wastes to “Walk” ภายใต้แนวคิด “ก้าวไปด้วยกัน” ร่วมเก็บชิ้นส่วนพลาสติกเหลือใช้จากการผลิตขาเทียมกับโรงงานทำขาเทียมพระราชทาน 95 แห่งทั่วประเทศ นำกลับมารีไซเคิลผลิตเป็นอุปกรณ์เสริมร่างกายจากพลาสติกรีไซเคิลให้ผู้ป่วยและคนพิการที่มีโครงสร้างเท้าผิดปกติและเท้าผิดรูป สร้างโอกาสในการเข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียม ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดปัญหาการจัดการพลาสติกเหลือใช้ พร้อมเดินหน้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในปี 2603

สำหรับแผ่นพลาสติกรีไซเคิลที่ผ่านการทดสอบคุณสมบัติ สามารถใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน ช่างเครื่องช่วยคนพิการผลิตเป็นอุปกรณ์เสริมร่างกายจากพลาสติกรีไซเคิลให้คนพิการที่มีโครงสร้างของเท้าผิดปกติ และเท้าผิดรูป นอกจากนี้ แผ่นพลาสติกรีไซเคิลดังกล่าวยังสามารถนำไปผลิตเป็นอุปกรณ์เสริมร่างกายจากพลาสติกรีไซเคิลให้ผู้ป่วย ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่มีสาเหตุมาจากโรคหลอดเลือดสมอง  ไขสันหลังบาดเจ็บ เด็กสมองพิการ และผู้ป่วยที่มีอาการปวดเนื่องจากกล้ามเนื้อ ได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาได้มากขึ้น

“IRPC สร้างสิ่งที่ดีเพื่ออนาคต”

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

IRPC สนับสนุนความช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวในตุรเคียและซีเรีย

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC โดย คุณอาริสรา สุธาสุทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร เป็นผู้แทนบริษัทฯ พร้อมด้วยทีมงานกิจการสัมพันธ์ IRPC

IRPC ต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมไออาร์พีซี และศึกษาดูงานนวัตกรรมองค์กรยั่งยืน

คุณกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยผู้บริหาร และนักวิจัย บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ให้การต้อนรับ

IRPC มั่นใจคว้าโอกาสเศรษฐกิจฟื้น ปี 66 เดินหน้ากลยุทธ์ฝ่าวิกฤต เพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษ ขยายเครือข่ายโลจิสติกส์ มุ่งสู่องค์กร Net Zero

IRPC เตรียมพร้อมรับความท้าทายทางเศรษฐกิจ เพิ่มความระมัดระวังความผันผวนของราคาพลังงาน เดินหน้ากลยุทธ์สร้างการเติบโตจากความเชี่ยวชาญในธุรกิจ

IRPC ร่วมงาน "สานความรู้ สู่ชุมชน คนอาชีวะ" พร้อมผลักดันอาชีวศึกษาไทย

คุณกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ร่วมงาน "สาน

IRPC ร่วมกิจกรรม “ฟอกทรายคืนสู่ทะเล” ปลุกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติ

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC โดย คุณวินัย นิยมธรรม นายคลังน้ำมันชุมพร และ สุราษฎร์ธานี พร้อมผู้ปฏิบัติงานในคลังชุมพร ร่วมสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรม

IRPC - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมวิจัยและพัฒนา สร้างวัสดุการพิมพ์ 3 มิติ จากพลาสติกรีไซเคิล

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC โดย คุณพยม บุญยัง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ศูนย์นวัตกรรม IRPC และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรายุทธ ทรัพย์สุข