สส. จับมือ ภาคีเครือข่าย เปลี่ยนขยะเป็นบุญฯ รีไซเคิลกระป๋องอลูมิเนียม เปลี่ยนเป็นมูลค่าสนับสนุนมูลนิธิขาเทียมฯ

วันนี้ (19 มี.ค. 66) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายโครงการ “เปลี่ยนขยะเป็นบุญ” (เมื่อคุณหมุนเวียน) มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จำนวน 608,000 บาท หรือคิดเป็นกระป๋องอลูมิเนียมที่ได้รับบริจาคจากเครือข่ายต่าง ๆ ประมาณ 821,925 ใบ ผนึกกำลังต่อยอดการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง หมุนเวียนด้วยการรีไซเคิล กลับมาใช้ประโยชน์คืนสุขสู่สังคม

นายวรพล จันทร์งาม รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เล็งเห็นถึงปัญหาขยะที่มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น จึงได้ยกระดับความเข้มข้นในการจัดการขยะ และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และแผนปฏิบัติการ (Action plan) ส่งเสริมการจัดการระบบการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มแบบครบวงจรในประเทศไทย (พ.ศ. 2564 - 2568) โดยการนำขยะที่เกิดขึ้น กลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล หรือหมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ผ่านโครงการ “เปลี่ยนขยะเป็นบุญ” (เมื่อคุณหมุนเวียน)

สำหรับโครงการ “เปลี่ยนขยะเป็นบุญ” (เมื่อคุณหมุนเวียน) เพื่อมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานเครือข่าย ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มอุตสาหกรรม จำนวน 9 หน่วยงาน ได้แก่ 1. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2. กรมควบคุมมลพิษ 3. มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 4. มูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (มูลนิธิ 3R) 5. สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย 6. บริษัท ไทยเบเวอร์เรจ แคน จำกัด 7. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด 8. กลุ่มบริษัท บีเจซี บิ๊กซี 9. บริษัท สถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์สุวรรณภูมิ จำกัด ร่วมกันสร้างสังคมรีไซเคิล ส่งเสริมการนำขยะที่ผ่านการใช้งานแล้วกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่และส่งต่อมูลค่าให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ด้อยโอกาส โดยเครือข่ายรวบรวมกระป๋องอลูมิเนียมที่ได้รับบริจาคนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล แปลงเป็นมูลค่าตามราคาที่รับซื้อ และนำรายได้ส่งต่อเป็นต้นทุนในการจัดหาอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการผลิตขาเทียม และสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิขาเทียมฯ

พิธีเปิดการทำขาเทียมพระราชทานมูลนิธิขาเทียมฯ ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ในวันนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และประธานมูลนิธิขาเทียมฯ เป็นประธาน พร้อมกันนี้ภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันมอบเงินสนับสนุนมูลนิธิขาเทียมฯ จำนวน 608,000 บาท หรือคิดเป็นกระป๋องอลูมิเนียมที่ได้รับบริจาคจากเครือข่ายต่าง ๆ ประมาณ 821,925 ใบ นับเป็นโครงการที่ช่วยผนึกกำลังทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค ได้ร่วมกันลดปริมาณขยะและส่งต่อความสุขคืนสู่สังคม จึงขอเชิญประชาชนในฐานะผู้บริโภคมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมรีไซเคิล สามารถบริจาคกระป๋องใช้แล้วที่ล้างสะอาดและบีบให้เล็ก ได้ที่ Drop Point ณ ห้างบิ๊กซี ทุกสาขา กว่า 192 จุด ทั่วประเทศ นายวรพล กล่าวทิ้งท้าย

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สส. เดินหน้า มุ่งขับเคลื่อนในสถานศึกษา พัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวคิด BCG Model สู่สังคมคาร์บอนต่ำ

วันนี้ (24 มีนาคม 2566) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) จัดพิธีเปิดการอบรม “การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวคิด BCG Model สู่สังคมคาร์บอนต่ำ”

สส. เสริมศักยภาพ ทสม. ขอสนับสนุนงบขับเคลื่อนงานสิ่งแวดล้อม

วันนี้ (17 มีนาคม 2566) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

สส. ยกระดับ เฝ้าระวังป้องกัน ปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละออง เครือข่าย ทสม. 17 จังหวัดภาคเหนือ

วันนี้ (16 มีนาคม 2566) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) จัดประชุมยกระดับในการเฝ้าระวังป้องกัน ปัญหาไฟป่า

ไลน์อัพจอมทัพคุมกทม. ชิง 33 เก้าอี้ ส.ส.เมืองหลวง

ถึงตอนนี้หลายพรรคการเมือง ที่หมายมั่นปั้นมือในการชิงชัย33 เก้าอี้ ส.ส.เขต กรุงเทพมหานคร คิกออฟหาเสียง ลงพื้นที่กันอย่างหนัก บางพรรคพบว่า แกนนำลงพื้นที่เปิดเวทีปราศรัยไปหลายแมทช์

ตรุษจีนนี้ สส. ชวน “ลดธูป ลดเผา ลดมลพิษ” ส่งต่อสิ่งแวดล้อมที่ดีจากบรรพบุรุษ ถึงลูกหลาน

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า เทศกาล “ตรุษจีน” เป็นหนึ่งในเทศกาลที่สำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีน

ตั้งแล้ว 'กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม' สู้ปัญหาโลกร้อน

รัฐบาลลุยนโยบายลดโลกร้อน ทส.ปรับโครงสร้างหน่วยงานตั้งกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนภารกิจ