ก.แรงงาน หารือกองทุนกำลังใจในพระดำริพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาฯ หนุนผู้พ้นโทษมีงานทำ มีฝีมือ คืนคนดีสู่สังคม

วันที่ 22 มีนาคม 2566 นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการมีงานทำและการพัฒนาทักษะฝีมือให้ผู้พ้นโทษ ร่วมกับ พลอากาศเอก สมคิด สุขบาง กรมวังผู้ใหญ่ฯ โดยมี คณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา กระทรวงยุติธรรม และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเข้าร่วมหารือด้วย ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

นายบุญชอบ กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการมีงานทำแก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้มีอาชีพ มีรายได้ มีความมั่นคงในชีวิต ซึ่งในส่วนของกระทรวงแรงงาน มีกรมการจัดหางานที่มีภารกิจหลักในการส่งเสริมการมีงานทำ การประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนทุกกลุ่ม เช่น ผู้ที่ต้องการมีงานทำ นักเรียน นักศึกษา ทหารกองประจำการ ผู้สูงอายุ คนพิการ รวมถึงผู้พ้นโทษด้วย ซึ่งที่ผ่านมาได้ร่วมมือกับกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา กระทรวงยุติธรรม ในการดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างสถานประกอบการในจังหวัดต่างๆ ที่สมัครใจรับผู้พ้นโทษเข้าทำงาน ได้จับคู่ตำแหน่งงานให้กับผู้พ้นโทษ (Matching) ผ่านเว็บไซต์ไทยมีงานทำ.doe.go.th ในวันนี้จึงได้หารือถึงความก้าวหน้าในดำเนินการร่วมกัน ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้พ้นโทษด้านส่งเสริมการมีงานทำและการประกอบอาชีพแล้ว 2,058 คน ในส่วนของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ดำเนินการพัฒนาทักษะและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพวิถีใหม่ กลุ่มผู้ต้องขัง/เยาวชนสถานพินิจ หลักสูตรที่มีผู้พ้นโทษให้ความสนใจ อาทิ ช่างปูกระเบื้อง เดินสายไฟฟ้าในอาคาร ล้างแอร์ ตัดเย็บเสื้อผ้า ช่างเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตรก่ออิฐฉาบปูน เป็นต้น ขณะนี้ได้ดำเนินการฝึกและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้แก่ผู้พ้นโทษแล้ว 1,104 คน

“ผลจากการหารือในวันนี้ นำไปสู่ความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้พ้นโทษได้มีงานทำ มีทักษะฝีมือ มีอาชีพ มีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว เป็นการสร้างความรู้สึกที่ดีให้แก่ผู้พ้นโทษว่ามีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกับคนทั่วไป ส่งผลให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเองและไม่ย้อนกลับไปกระทำความผิดซ้ำ ถือเป็นการคืนคนดีสู่สังคม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ปลัดบุญชอบฯ กล่าวท้ายสุด

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รมว.สุชาติมอบอธิบดีบุปผา ลงพื้นที่บุรีรัมย์ ส่งเสริมอาชีพช่างติดตั้งโซลาร์เซลล์ รับเทรนด์พลังงานทางเลือก

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีการนำโซลาร์เซลล์มาประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ภายในบ้าน เช่น เครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าภายในบ้าน รวมไปถึงการนำไปใช้ในภาคการเกษตร มีแนวโน้มความนิยมมาใช้มากขึ้น

รมว.เฮ้ง ห่วงลูกจ้างสมุทรปราการนับร้อย ถูกลดค่าจ้างแถมไม่จ่ายค่าจ้างตั้งแต่ปี 63 สั่ง กสร. เร่งดำเนินการตามกฎหมาย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ห่วงลูกจ้างโรงงานในจังหวัดสมุทรปราการนับร้อยคน ถูกลดค่าจ้างและไม่จ่ายค่าจ้างตั้งแต่ปี 2563 สั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย

รมว.สุชาติ มอบ โฆษกแรงงาน - อธิบดี กพร.ลงพื้นที่ตราด เยี่ยมการฝึกอาชีพ - ออกหน่วยบริการแรงงานชุมชน ตชด.

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) พร้อมด้วย นายประทีป เลขาพันธ์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นางสาวบุปผา เรืองสุด

รมว.สุชาติ ส่งโฆษกควงอธิบดี มอบเงินช่วยเหลือตามสิทธิ์ พร้อมทีมช่างกรมพัฒน์ช่วยเหลือ เหตุพายุถล่มพิจิตร-อุทัย

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

รมว.แรงงาน ห่วงใยเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตที่นอน จ.สมุทรปราการ ส่งที่ปรึกษาฯ “มานิตย์” ลงพื้นที่หาสาเหตุทันที

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตที่นอน จ.สมุทรปราการ ว่า

รมว.สุชาติ ส่งปลัด ก.แรงงาน มอบรางวัลแก่สุดยอดเยาวชนไทย พร้อมปิดฉากเวทีแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 สุดยิ่งใหญ่

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.00 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์