ดั๊บเบิ้ล เอ ได้รับเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ขับเคลื่อนไทยสู่สังคม Net Zero

จากการดำเนินธุรกิจด้วยความใส่ใจ และมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ล่าสุด ดั๊บเบิ้ล เอ ได้รับการรับรองเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (CFP) เพิ่มอีก 2 รายการ ได้แก่ กระดาษถ่ายเอกสารดั๊บเบิ้ล เอ ขนาด A4 80 แกรม และเยื่อแผ่นแห้ง (Dry Pulp) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO   

ทั้งนี้ ดั๊บเบิ้ล เอ ได้ดำเนินโครงการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (CFP) ในปี 2566 รวมทั้งสิ้นอีก 12 ผลิตภัณฑ์ โดยก่อนหน้านี้ ดั๊บเบิ้ล เอ ได้รับประกาศนียบัตรการรับรอง “เครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียน (CE-CFP)” ในส่วนของผลิตภัณฑ์เยื่อกระดาษรีไซเคิล (RCP) เมื่อปลายปี 2565 ที่ผ่านมา และดั๊บเบิ้ล เอ ยังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย (Thailand Carbon Neutral Network) หรือ TCNN  เพื่อร่วมแสดงเจตนารมณ์ในการจัดการก๊าซเรือนกระจก ตอกย้ำการเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำ  ทั้งยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจไทยบนเวทีการค้าโลก ร่วมสร้างการเติบโตในทุกมิติบนสังคมสีเขียวอย่างยั่งยืน พร้อมสนับสนุนให้ประเทศไทยมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero Emission)

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

TCMA โชว์วิสัยทัศน์ผู้นำลดโลกร้อน ชู PPP Model ผนึกวิจัยและนวัตกรรม ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของไทย สู่ Net Zero

สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) เปิดวิสัยทัศน์เป็นผู้นำลดก๊าซเรือนกระจก และทิศทางนำอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และคอนกรีตของไทย มุ่งสู่ 2050

TOA เดินหน้าปลูกป่า 740 ไร่ จ.เลย และ จ.อุดรธานี เพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน

บมจ.ทีโอเอ เพ้นท์ฯ เดินหน้าโครงการ ‘รักเรา รักษ์โลก’ ปลูกป่า 2 ล้านต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียว 740 ไร่ ในจังหวัดเลย และจังหวัดอุดรธานี ตามแนวทาง ESG เพื่อยกระดับสู่การเป็นองค์กร Net Zero ภายในปี 2050

‘เอส แอนด์ พี’ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ "โครงการส่งเสริมภาคธุรกิจลดก๊าซเรือนกระจกโดยกำหนดเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์เพื่อมุ่งสู่ Net Zero Emissions"

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) โดย คุณมณีสุดา ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร (คนกลาง)

IRPC ร่วมกับ กลุ่ม ปตท. เร่งปลูกป่าตั้งเป้าเป็นผู้นำขับเคลื่อนประเทศสู่ Net Zero

นายกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รวมทั้งผู้บริหาร กลุ่ม ปตท. ประกอบด้วย บมจ.ปตท. บมจ. ปตท.