รมว.สุชาติ มอบ โฆษกแรงงาน - อธิบดี กพร.ลงพื้นที่ตราด เยี่ยมการฝึกอาชีพ - ออกหน่วยบริการแรงงานชุมชน ตชด.

 

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้
นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) พร้อมด้วย นายประทีป เลขาพันธ์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เยี่ยมชมโครงการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ และออกหน่วยบริการด้านแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี พ.ต.ท.ทองสุข สระแก้ว ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่ากุ่ม หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดตราด และผู้นำชุมชน ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่ากุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

นางเธียรรัตน์ กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มได้มีอาชีพ มีงานทำ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานบูรณาการทำงานร่วมกันในการนำบริการด้านแรงงานมาให้บริการในจังหวัดที่มีโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ จำนวน 40 จังหวัด ขณะนี้ดำเนินการแล้ว 26 จังหวัด ในส่วนของจังหวัดตราดในวันนี้ มีสำนักงานแรงงานจังหวัด สาธิตการประกอบอาชีพทำขนมข้าวเกรียบอ่อน สำนักงานจัดหางานจังหวัด สาธิตการประกอบอาชีพอิสระการฝึกทำขนมครก การให้บริการจัดหางาน และการเผยแพร่ความรู้ด้านการใช้แรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้อง สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ให้คำปรึกษา แนะนำกฎหมายแก่แรงงานนอกระบบ การทำถังหมักรักษ์ดินเพื่อลดเศษอาหารจากโครงการแรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง และสำนักงานประกันสังคมจังหวัด ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นจากโรงพยาบาลตราด การรับสมัครและชำระเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 40 และมอบของรางวัลด้วย

ด้าน นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า ในส่วนของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในวันนี้มีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 33 ตราด ได้มาออกบูธสาธิตการฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริม พัฒนา และยกระดับสินค้า บริการ กิจกรรมและบุคลากรด้านการท่องเที่ยว หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ชันโรง และสาขาการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร สาธิตการประกอบอาชีพช่างตัดผมและการให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ ซึ่งหลักสูตรที่คัดเลือกนำมาฝึกอบรมให้แก่ชุมชนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนั้นเป็นความต้องการของชาวบ้านในพื้นที่ เพราะเป็นหลักสูตรที่ใช้เวลาการฝึกไม่นาน ฝึกจบแล้วสามารถประกอบอาชีพได้ทันที อีกทั้งมีวัตถุดิบอยู่ในท้องถิ่น นอกจากการสอนทักษะฝีมือแล้ว ยังมีการสอนให้คิดต้นทุน การหาตลาด ซึ่งจะช่วยให้ชาวบ้านในชุมชนมีทักษะนำความรู้จากการฝึกไปต่อยอดในการประกอบอาชีพได้ด้วย

โอกาสเดียวกันนี้ นางเธียรรัตน์ และคณะ ยังได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และถังดับเพลิง จำนวน 5 ถัง จากหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายด้านแรงงานจังหวัดตราดให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่ากุ่มอีกด้วย

ด้าน พ.ต.ท.ทองสุข สระแก้ว ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่ากุ่ม กล่าวว่า สำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่ากุ่มแห่งนี้อยู่ในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11 ค่ายเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ปัจจุบันมีนักเรียน 71 คน ชาย 41 คน หญิง 30 คน มีห้องเรียน 9 ห้อง มีครู 10 คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไป ในวันนี้ขอขอบคุณกระทรวงแรงงานที่ได้นำโครงการฝึกอาชีพ และนำบริการด้านแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ มาให้บริการกับตำรวจตระเวนชายแดนและชาวบ้านในชุมชนถึงที่ ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีทำให้ตำรวจตระเวนชายแดนและชาวบ้านในชุมชนได้พัฒนาและเพิ่มทักษะของตนเอง อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปต่อยอดในการประกอบอาชีพได้อีกทางหนึ่งด้วย

 

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รมว.แรงงาน “พิพัฒน์” ตรวจเยี่ยม สปส. มอบนโยบาย เรื่องเพิ่มสิทธิประโยชน์ สำหรับผู้ประกันตน รวมไปถึง Micro Finance ลดหนี้ เติมทุน สร้างสุข

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมและรับทราบผลการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคม

รมว.พิพัฒน์ มอบ 5 นโยบาย ขับเคลื่อนกรมการจัดหางาน สู่เป้าหมายจ้างงาน 1 ล้านอัตรา

วันที่ 27 กันยายน 2566 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหาร

รมว.พิพัฒน์กระชับความร่วมมือ ILO มุ่งคุ้มครองแรงงาน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG

วันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 11.00 น.นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นางชิโฮะโกะ อาซาดะ มิยากาวะ (Ms.Chihoko Asada - Miyakawa)

“รมว.พิพัฒน์” มอบ ‘เลขาธิการ บุญสงค์’ เร่งช่วยเหลือ เหตุลูกจ้างถูกรถตักดินไหลทับร่างเสียชีวิต ย่านนนทบุรี

เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 66 เวลา 11.15 น. เกิดเหตุการณ์รถตักดินไหลทับร่างลูกจ้างร้านอุปกรณ์ก่อสร้าง ในพื้นที่ ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เสียชีวิต นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

รมว.พิพัฒน์ เปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาก.แรงงาน ครบ 30 ปี มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน

วันที่ 22 กันยายน 2566 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป

รมว. พิพัฒน์ ประชุมคบต. เห็นชอบขยายเวลาให้แรงงานข้ามชาติที่ยื่นบัญชีรายชื่อแล้ว

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (คบต.) ครั้งที่