รมว.สุชาติมอบอธิบดีบุปผา ลงพื้นที่บุรีรัมย์ ส่งเสริมอาชีพช่างติดตั้งโซลาร์เซลล์ รับเทรนด์พลังงานทางเลือก

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีการนำโซลาร์เซลล์มาประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ภายในบ้าน เช่น เครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าภายในบ้าน รวมไปถึงการนำไปใช้ในภาคการเกษตร มีแนวโน้มความนิยมมาใช้มากขึ้น เพราะการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ถือเป็นพลังงานทางเลือกที่ประชาชนให้ความสนใจ เนื่องจากสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวลงได้ ประกอบกับอากาศประเทศไทยในปัจจุบันที่ร้อนขึ้น ทำให้ประชาชนมีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ประชาชนต้องรับภาระค่าไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนจึงหันมาสนใจการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์หรือระบบเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อเป็นการประหยัดค่าไฟฟ้า จึงมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป กลุ่มของภาคเกษตรกร ช่างทั่วไป และผู้ประกอบการที่จะขายโซลาร์เซลล์ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดต่อไป ซึ่งได้มอบหมายให้อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานลงพื้นที่พบปะประชาชน และเน้นย้ำหน่วยงานที่ดำเนินการให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและติดตามผลการมีงานทำของผู้ที่ผ่านการอบรมด้วย

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า การลงพื้นที่ตามที่นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายนั้น ในครั้งนี้ลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อพบปะผู้เข้ารับการฝึก หลักสูตรการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งดำเนินการฝึกโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 37 บุรีรัมย์ ในหลักสูตรดังกล่าวเป็นการฝึกเกี่ยวกับการออกแบบ การเลือกใช้อุปกรณ์ การติดตั้งและการบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ผู้ที่ผ่านการฝึกสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน ระบบไฟฟ้าหรือในภาคการเกษตรได้ รวมถึงยังสามารถรับจ้างติดตั้งและรับซ่อมบำรุงระบบเซลล์แสงอาทิตย์ได้ด้วย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน มีการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์มาอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมา ปี 2565 -2566 มีผู้ผ่านการฝึกอบรมการติดตั้งโซลาร์เซลล์แล้วกว่า 5,000 คน หลักสูตรที่จัดฝึกอบรม เช่น การออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูงเพื่อการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ การติดตั้งและใช้งานโซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตร การประยุกต์ใช้งานเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ในระบบเทคโนโลยีไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นต้น

“การใช้โซลาร์เซลล์เป็นพลังงานทางเลือกกำลังเป็นที่นิยมในขณะนี้ เนื่องจากมีประโยชน์หลากหลาย รวมถึงสามารถลดภาระค่าใช้จ่าย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทำให้อาชีพช่างติดตั้งโซลาร์เซลล์เป็นอาชีพที่กำลังเป็นที่ต้องการ ดังนั้น ผู้ประกอบอาชีพหรือผู้ที่สนใจนำความรู้ไปประกอบอาชีพนี้จึงจำเป็นต้องมีความรู้ที่ถูกต้อง รวมถึงเข้าใจเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อให้บริการลูกค้าอย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ผู้สนใจซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.dsd.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ” นางสาวบุปผา กล่าวทิ้งท้าย

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รมว.พิพัฒน์ มอบ 5 นโยบาย ขับเคลื่อนกรมการจัดหางาน สู่เป้าหมายจ้างงาน 1 ล้านอัตรา

วันที่ 27 กันยายน 2566 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหาร

รมว.พิพัฒน์กระชับความร่วมมือ ILO มุ่งคุ้มครองแรงงาน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG

วันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 11.00 น.นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นางชิโฮะโกะ อาซาดะ มิยากาวะ (Ms.Chihoko Asada - Miyakawa)

“รมว.พิพัฒน์” มอบ ‘เลขาธิการ บุญสงค์’ เร่งช่วยเหลือ เหตุลูกจ้างถูกรถตักดินไหลทับร่างเสียชีวิต ย่านนนทบุรี

เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 66 เวลา 11.15 น. เกิดเหตุการณ์รถตักดินไหลทับร่างลูกจ้างร้านอุปกรณ์ก่อสร้าง ในพื้นที่ ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เสียชีวิต นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

รมว.พิพัฒน์ เปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาก.แรงงาน ครบ 30 ปี มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน

วันที่ 22 กันยายน 2566 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป

รมว. พิพัฒน์ ประชุมคบต. เห็นชอบขยายเวลาให้แรงงานข้ามชาติที่ยื่นบัญชีรายชื่อแล้ว

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (คบต.) ครั้งที่

ไปทำงานต่างประเทศแบบ ‘ไม่ขายฝัน’ กับกรมการจัดหางาน

คนไทยจำนวนหนึ่ง หอบฝันพร้อมแรงกาย ไปขายแรงงานแลกค่าตอบแทนที่สูงกว่าในต่างแดน ด้วยความหวังว่า ตัวเองและคนที่รักจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ยิ่งได้ยินได้เห็นจากคนรู้จัก ว่าไปมาแล้ว ดีอย่างนั้นอย่างนี้ ฝันนั้น…ยิ่งหอม