สวธ.ชู’นครสวรรค์โมเดล’ ขยายผลตั้งชมรมวัฒนธรรมไทยในสถานศึกษาทั่วประเทศ สร้างพลังเยาวชนต่อยอดวัฒนธรรม

ร่วมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยและพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นกำลังสำคัญในการสืบสานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิด "การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครูที่ปรึกษาชมรมวัฒนธรรมไทยในสถานศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2566 สถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดนครสวรรค์" เมื่อวานนี้ โดยมีนางปรีชญา พรมชู วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ นายพันศักดิ์ ศรีทอง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ นายนัทธี พุคยาภรณ์ ที่ปรึกษาสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนและครูที่ปรึกษาชมรมวัฒนธรรมไทยในสถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 4 เขต ในจังหวัดนครสวรรค์กว่า 500 คน เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

งานนี้นอกจากมอบโล่สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม 3 ปี และ 6 ปีต่อเนื่อง และมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล 4 ปีและ 5 ปี ต่อเนื่อง พร้อมแสดงความยินดีกับสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลแล้ว อธิบดี สวธ. ได้ให้แนวทางการดำเนินงานโครงการจัดตั้งชมรมวัฒนธรรมไทยในสถานศึกษาของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมอีกด้วย

นายโกวิท ผกามาศ กล่าวว่า การประชุมฯ ในครั้งนี้ สืบเนื่องจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม มอบหมายให้สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินงานโครงการนำร่องการจัดตั้งชมรมวัฒนธรรมไทยในสถานศึกษาทุกโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการสืบสาน รักษา ต่อยอด งานศิลปวัฒนธรรม ตามแนวทางที่สนใจ อันจะเป็นการสร้างความยั่งยืนในการสืบสานวัฒนธรรมไทยอีกวิธีการหนึ่ง โดยมีครูที่ปรึกษาแต่ละสถานศึกษาคอยเป็นพี่เลี้ยงและให้คำปรึกษาแนะนำ

“ โครงการจัดตั้งชมรมวัฒนธรรมไทยในสถานศึกษาของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่ดำเนินงานร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ เป็นจังหวัดนำร่อง จนสามารถดำเนินการจัดตั้งชมรมวัฒนธรรมไทยในสถานศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ได้จำนวน 508 โรงเรียน และมีครูที่ปรึกษ 543 คน “ นายโกวิท เผยผลสำเร็จ

ทั้งนี้ อธิบดี สวธ. กล่าวต่อว่า จะขยายการดำเนินงานจัดตั้งชมรมวัฒนธรรมไทยในสถานศึกษาไปยังทุกจังหวัดทั่วประเทศในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด โดยกำหนดสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ตามแนวทาง “นครสวรรค์โมเดล” ให้แก่ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศในปลายเดือนกันยายน 2566 ต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สัมผัส'คลองบางหลวง' ตลาดบกสานวัฒนธรรม

ชุมชนคลองบางหลวงยังคงเป็นชุมชมดั้งเดิมที่รักษาเอกลักษณ์วิถีชุมชนเห็นได้จากเรือนแถวไม้ค้าขายของสองฟากฝั่งถนนและเรือนแถวไม้จำหน่ายสินค้าต่าง ๆ แก่ผู้ที่มาท่องเที่ยวชื่นชมบรรยากาศริมคลอง ตั้ง

น้อมรำลึกอัครศิลปิน นวมินทรมหาราช

12 ต.ค.2566 - นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม “สานสัมพันธ์เครือข่าย น้อมรำลึกอัครศิลปิน นวมินทรมหาราช” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 256

งานรำลึก ‘ถวัลย์ ดัชนี’ ที่พิพิธภัณฑ์บ้านดำ

อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ถือเป็นปูชนียบุคคลที่มีความสำคัญต่อวงการจิตรกรรมของไทย สร้างสรรค์ผลงานอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จนเป็นที่รู้จักและยอมรับทั่วโลก ศิลปินล้านนาผู้ยิ่งใหญ่ท่านนี้ได้หว่านเมล็ดพันธุ์ศิลปะไว้มากมาย ด้วยการอุทิศตน มุ่งมั่น เสียสละ ถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ รวมถึงชี้แนะแนวทางให้แก่เด็ก เยาวชน ครู อาจารย์ ศิลปินรุ่นใหม่ และผู้ที่สนใจในงานศิลปะตลอดช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่

สิ้น'นายหนังเคล้าน้อย' ศิลปินแห่งชาติ

25 ก.ย.2566 - นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า วงการศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้สุดเศร้า เมื่อได้รับแจ้งว่า นายเคล้า โรจนเมธากุล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพื้นบ้าน-หนังตะลุง) พุทธศักราช 2555 ถึงแก่กรรมอย่างสงบ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 กันยาย

ขึ้นทะเบียน 14 มรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมชาติ

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จัดงานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม มีการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ  ประจำปี พ.ศ. 2565 มีดังนี้  1.บ่อเกลือ 2 ตำนานนางผมหอม 3.ตำนานหลวงพ่อพระใส 4.แห่นกบุหรงซีงอ 5.นาเกลือ

ลิ้มรสอาหารถิ่นกับ 77 เมนูหากินยาก!

าน”มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม”  กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.)  จัดขึ้นยิ่งใหญ่ปีนี้ ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการและสาธิตให้ความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม  ซึ่งอาหารเป็นหนึ่งในมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมของไทย ไฮไลท์ สวธ. ผนึกภาคีเครือข่ายวัฒนธรรม นำเมนูอาหารถิ่น 77