สสส. ปลื้ม นวัตกรรม “Persona Health สื่อเฉพาะคุณ” ส่งต่อชุดความรู้ด้านสุขภาพเฉพาะบุคคล สู่ประชาชนกว่า 15 ล้านคน

สสส. ปลื้ม นวัตกรรม “Persona Health สื่อเฉพาะคุณ” ส่งต่อชุดความรู้ด้านสุขภาพเฉพาะบุคคล สู่ประชาชนกว่า 15 ล้านคน 83% พึงพอใจ-ได้รับประโยชน์-แก้ปัญหาตรงจุด องค์กรภาครัฐ-เอกชนร่วม 10 แห่ง ขานรับ ยกระดับเป็นระบบคัดกรองข้อมูลคุณภาพ ถูกต้อง น่าเชื่อถือ

นางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโสกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. พัฒนานวัตกรรม “Persona Health สื่อเฉพาะคุณ” ระบบคลังข้อมูลสุขภาพที่มีการรวบรวมชุดความรู้ คู่มือ และสื่อรณรงค์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของ สสส. และภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ กว่า 10,000 ชิ้น นำมาจัดกลุ่มให้เหมาะสมกับข้อมูลด้านสุขภาพแต่ละบุคคล อาทิ จัดกลุ่มเพศ อายุ ประเด็นสุขภาพ โรคประจำตัว การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย เพื่อใช้เพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง เหมาะสมกับความต้องการและพฤติกรรมของแต่ละบุคคล มุ่งเป้าให้เป็นต้นแบบแพลตฟอร์มคลังข้อมูลสุขภาพ (Data Hub)

นางเบญจมาภรณ์ กล่าวต่อว่า 2 ปีที่ผ่านมา มีหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนกว่า 10 แห่ง ร่วมกันยกระดับให้ Persona Health สื่อเฉพาะคุณ เป็นระบบคัดกรองข้อมูลคุณภาพ โดยนำไปเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มการสื่อสารของแต่ละหน่วยงาน อาทิ สปสช. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ธนาคารกรุงไทย บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้องในการดูแลตนเองได้

“ปี 2566 นี้สามารถสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลสร้างเสริมสุขภาพเฉพาะบุคคลได้ถึง 15,086,575 คน/ครั้ง ในจำนวนนี้ เกิดความพึงพอใจต่อความรู้จาก สสส. ถึง 83% ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดี ทั้งนี้ หากหน่วยงานที่สนใจขยายฐานประโยชน์ความรู้สุขภาวะ สสส. สามารถเชื่อมต่อระบบได้ที่ https://data.thaihealth.or.th/dataset/persona-health ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์และเฟซบุ๊กแฟนเพจศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.” นางเบญจมาภรณ์ กล่าว

นายระวิน มุคขจี ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หนึ่งในหน่วยงานที่ได้ร่วมเชื่อมต่อระบบ Persona Health กล่าวว่า วิถีชีวิตของคนในปัจจุบันให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพมากขึ้น ทำให้การค้นหาข้อมูลสุขภาพผ่านช่องทางออนไลน์ได้รับความนิยม แต่หากเป็นการแชร์หรือส่งต่อจากแหล่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง อาจส่งผลเสียต่อชีวิตและสุขภาพได้ ระบบ "Persona Health สื่อเฉพาะคุณ" ของ สสส. มีการรวบรวมชุดความรู้ด้านสุขภาพ ที่ผ่านการคัดกรอง มีความถูกต้อง และเชื่อถือได้ นำมาเชื่อมกับแอปพลิเคชัน OCEAN CLUB และ LINE OA @OCEANLIFE เป็นสื่อกลางให้ลูกค้า และผู้ติดตาม OCEAN LIFE ไทยสมุทร กว่า 3 ล้านคน ได้เข้าถึงคลังข้อมูลสุขภาพเฉพาะบุคคล นำไปสู่การปรับใช้กับชีวิตประจำวันให้มีสุขภาพที่ดี สอดคล้องแนวคิด Healthiverse ที่ต้องการนำคนไทยสู่โลกใหม่ที่ดีขึ้น เพื่อคนรักสุขภาพ

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อึ้ง!! ผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่เกือบครึ่ง เป็นเยาวชนอายุ 15-24 ปี วันเอดส์โลก ‘66 สสส.-สถาบันยุวทัศน์ฯ สานพลังภาคี ขับเคลื่อนนโยบาย 'พก ซื้อ ใช้' ลดอุปสรรคการเข้าถึงถุงยางอนามัยของเยาวชน ชงข้อเสนอรัฐบาล 'ลดราคาถุงยาง เพิ่มการเข้าถึง'

ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ สายด่วน 1663 เครือข่ายประชาชนขจัดการเลือกปฏิบัติ (MovED) และเครือข่ายสถานศึกษาในกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายวิถีชีวิตปกติกับถุงยางอนามัย “พก ซื้อ ใช้”

ประกาศปฏิญญากรุงเทพฯ ยกวาระสุขภาพสู่ระดับโลก

มิติสุขภาพในอนาคต โดยเฉพาะในอีก 10 ปีข้างหน้า จะมีการเปลี่ยนแปลงก้าวตามโลกสังคมเทคโนโลยี ทั้งนี้ เห็นได้จากสถานการณ์ที่ทั่วโลกต้องเผชิญกับภาวะโรคโควิด-19 และยังต้องโฟกัสกับสภาวะโลกร้อนที่กลายเป็นโลกเดือด

ก้าวต่อไปของ ‘คนไร้บ้าน’ พม. - สสส. - จุฬาฯ แถลงผลแจงนับคนไร้บ้านปี 66 เกินครึ่งวัยกลางคน เป็นผู้สูงอายุ 22%

เมื่อวันที่ 22 พ.ย.2566 ณ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

น่าน...ต้นแบบแข่งเรือปลอดเหล้า เดินหน้า Blue Zone ลดอุบัติเหตุ

งานประเพณีแข่งเรือวันออกพรรษา ตานก๋วยสลากวัดบุญยืนพระอารามหลวง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เป็นประเพณีท้องถิ่นที่สืบทอดกันมานานนับหลายร้อยปี ที่คงเอกลักษณ์เดิมไว้มากที่สุด

สมาคมโรคเบาหวานฯ ผนึกพลังภาคีเครือข่าย จัดงานมหกรรมสุขภาพ เนื่องในวันเบาหวานโลก 2566 ชูแคมเปญ “รู้ว่าเสี่ยง รู้แล้วต้องเปลี่ยน”

สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายคนไทยไร้พุง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย สำนักอนามัย กทม. กรมควบคุมโรค สมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อไทย เครือข่ายชมรมเบาหวานไทย ชมรมเพื่อเด็กและวัยรุ่นเบาหวาน