“ศุภมาส” นำผู้บริหารกระทรวง อว.หารือพันธมิตรระดับโลก JST ญี่ปุ่นและ A*Star สิงคโปร์

เมื่อวันที่ 30 ก.ย. น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำคณะผู้บริหารและนักวิจัยของกระทรวง อว. เข้าหารือกับผู้บริหารของ Japan Science and Technology Agency (JST) ประเทศญี่ปุ่นและ Agency for Science, Technology and Research (A*STAR) ประเทศสิงคโปร์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนาและการพัฒนากำลังคน ซึ่งจะเสริมความเข้มแข็งซึ่งกันและกัน ก่อน รมว.อว.จะเข้าร่วมการประชุมผู้นำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับโลก (Science and Technology in Society: STS forum) ในวันที่ 1 ต.ค. ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

น.ส.ศุภมาส เปิดเผยหลังการหารือว่า ทีม อว.ได้ร่วมประชุมทวิภาคีกับ Japan Science and Technology Agency (JST) ซึ่งเป็นหน่วยงานของญี่ปุ่นที่มีบทบาทในการให้ทุนหน่วยงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อหารือถึงโอกาสและความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ โดยการประชุมทวิภาคีในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก Dr. Kazuhiro Hashimoto ประธาน JST เข้าร่วมหารือแลกเปลี่ยนหัวข้อความสนใจและผลักดันความร่วมมืออย่างต่อเนื่องระหว่างไทยและญี่ปุ่น ในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องต่อการพัฒนาประเทศ เช่น พลังงานสีเขียว (green energy) การเตรียมพร้อมรับมือกับโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ (pandemic) รวมทั้งเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการจัดการข้อมูล (Big Data) นอกจากนี้ ในโอกาสฉลองความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่น ครบ 50 ปี ช่วงเดือนเมษายน 2567 และญี่ปุ่นจะการประชุมกลุ่มย่อยความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่น ก่อนการประชุมองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ที่ประเทศฝรั่งเศส จึงขอเชิญประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย

ต่อมา น.ส.ศุภมาส พร้อมคณะได้ประชุมทวิภาคีร่วมกับ Agency for Science, Technology and Research (A*STAR) ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยที่ใหญ่ที่สุดและดูแลทุนวิจัยของประเทศสิงคโปร์ โดย Mr. Federick Chew, CEO เกี่ยวกับความร่วมการวิจัยและการพัฒนากำลังคนระหว่างไทยและสิงคโปร์ โดยเฉพาะเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่สิงคโปร์มีความก้าวหน้ามากในหลากหลายด้าน เรื่องหนึ่งที่ที่ประชุมเห็นว่าจะสามารถร่วมมือกันได้ทันที คือ การนำ AI มาใช้ประโยชน์กับการคมนาคมของประเทศ โดยเฉพาะการขนส่งทางบกที่ผลงานวิจัยชี้ว่าจะลดปัญหาการจราจรลงได้ถึง 50% นอกจากนั้น สิงคโปร์ได้แสดงความสนใจที่จะร่วมมือในด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมให้ถึงเป้าหมาย Net Zero Emission ในปี 2050 เช่นเดียวกับไทย

"การเชื่อมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับหน่วยงานชั้นนำของโลกอย่าง JST และ A*Star จะเสริมความเข้มแข็งทั้งในมิติของการพัฒนาคน การวิจัยและพัฒนา ทั้งในประเด็นปัญหาของโลก เช่น พลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ทั่วโลกให้ความสนใจ เช่น AI , Big Data และเทคโนโลยีการผลิตสารมูลค่าสูงจากผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น" น.ส.ศุภมาสชี้

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“ศุภมาส” รมว.อว. เปิดงาน “9 ทศวรรษ รวมตัวสร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาอย่างยั่งยืน : SDU Community Engagement Expo 2023”

เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิด “งาน 9 ทศวรรษ รวมตัวสร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาอย่างยั่งยืน : SDU Community Engagement Expo 2023”

ไทยโคเซ็น แฟร์ 2023 มิติใหม่ของการผลิต “วิศวกรพันธุ์ใหม่ ไทยโคเซ็น” ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

สำนักงานโครงการสถาบันไทยโคเซ็น สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

5 ธ.ค. นี้ “อนุทิน” เตรียมนำร้องเพลงชาติ - เพลงสรรเสริญพระบารมีร่วมกับประชาชน โดย “ศุภมาส” นำทัพ กระทรวง อว.จั

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เปิดเผยว่า อว.จะจัดการแสดงดนตรีในสวน : H.M. Song อว.บรรเลงเพลงของพ่อพร้อมกันทั่วประเทศ

อว. ชู ! แอป “ZERO CARBON” "ศุภมาส" มอบหมาย “สุชาดา” เลขาฯ รมว.อว. เปิดงาน-แถลงข่าวเปิดตัวแอปพลิเคชัน

เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2566 นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ เลขานุการ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้รับมอบหมายจากนางสาวศุภมาส อิศรภักดี

“ศุภมาส” สั่งการให้ปลัดกระทรวง อว.ประชุมหน่วยงานและสถาบันการศึกษาแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษาที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเพื่อหาแนวทางป้องกัน

เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2566 นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์ปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน และนักศึกษาบ่อยครั้งซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต