'ไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป' คว้ารางวัลสุดยอดเอสเอ็มอี ธุรกิจสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนแห่งปี

6ธ.ค.2565-นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)หรือ SME D Bank มอบรางวัล THAILAND TOP SME AWARDS 2022 ประเภทธุรกิจสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนแห่งปี ให้กับนายพงษ์ศักดิ์ จึงรุ่งเรืองวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด เพื่อเชิดชูเกียรติในฐานะผู้ประกอบการมีผลงานโดดเด่นสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลมุ่งสู่แนวทาง BCG Model โดยประกอบธุรกิจด้านรีไซเคิลขวดพลาสติก PET สู่เกล็ดพลาสติก เพื่อเป็นวัตถุดิบนำมาแปรรูปสร้างคุณค่าใหม่สู่อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติกในรูปแบบต่างๆ โดยดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามแนวทาง Circular Economy ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.2565 ที่ผ่านมา

ธพว.ร่วมกับนิตยสาร Business+ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดพิธีมอบรางวัลสุดยอดเอสเอ็มอีไทย “THAILAND TOP SME AWARDS 2022” เพื่อยกย่องผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม และการบริหารจัดการที่โดดเด่นในด้านต่าง ๆ โดยปีนี้ (2565) จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 มุ่งเน้นให้ความสำคัญเชิดชูผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่สามารถยกระดับธุรกิจตามแนวทางเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว หรือ BCG Model (Bio-Circular-Green Economy) ช่วยให้ธุรกิจเติบโต และก้าวเดินต่อไปสู่ความยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญสูงสุดกับ BCG Model ด้วยการยกเป็นวาระแห่งชาติ

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สืบสานปีใหม่เมือง หนุน’สงกรานต์’ขึ้นมรดกโลก

เป็นภารกิจที่ชาวไทยต้องร่วมขับเคลื่อนอย่างจริงจัง เมื่อองค์การยูเนสโก (UNESCO )   อนุมัติให้ ”ประเพณีสงกรานต์ไทย" (Songkran in Thailand, traditional Thai New Year festival) เข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้น Tentative list เพื่อพิจารณาในที่ประชุมในช่วงปลายปี 2566  ให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

เปิด'เรือนวราพร' รักษามรดกวัฒนธรรมท้องถิ่น

เพื่อระลึกถึงอาจารย์วราพร สุรวดี ผู้ก่อตั้ง”พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก” และบุคคลต้นแบบสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหลายแห่ง ทั้งยังเป็นนักต่อสู้เพื่อพื้นที่สาธารณะในกรุงเทพฯ มูลนิธิอินสาท-สอาง และ มูลนิธิหมอฟรานซีส คริสเตียน

‘ฟ้อนเมืองปูจาพญามังราย’ Soft Power รูปแบบใหม่

อ่อนช้อยงดงามเป็นเอกลักษณ์สำหรับการจัดแสดง “ฟ้อนเมืองเชียงราย” บวงสรวงพญามังรายมหาราช ในโอกาสครบรอบสถาปนาเมืองเชียงรายครบ 761 ปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีเทิดพระเกียรติพญามังราย ผู้ทรงสถาปนาเมืองเชียงราย

สร้าง‘ดอนกอยโมเดล’ พัฒนาผ้าครามไทยสู่สากล

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมการทอผ้าของไทย ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเกี่ยวกับผ้าไทยพื้นถิ่นตามชุมชนในทุกภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดอนกอย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ทรงสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าอย่างครบวงจร