ป้ายกำกับ :

ประท้วงฝรั่งเศส

ปัญหาของระบบบำนาญฝรั่งเศส: บทเรียนของไทย     

ทำไมแผนการปฏิรูประบบบำนาญเพื่อการเกษียณอายุที่ 62 ปีเป็น 64 ปี จึงถูกคนวัยทำงานและสหภาพแรงงานในฝรั่งเศสประท้วงต่อต้านอย่างหนัก

เพิ่มเพื่อน