ป้ายกำกับ :

วธ.

วธ.เปิดสงกรานต์ปีใหม่ไทยวัดสุทัศน์ฯ นทท.คึกคัก ทั่วไทยร่วมสืบสานความงามประเพณี

13 เม.ย.2567 – นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์ปีใหม่ไทย (Songkran in Thailand, traditional Thai New Year festival) โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

อัญเชิญ12พระพุทธรูปมงคลให้สักการะสงกรานต์

13 เม.ย.2567 – นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็นประธานพิธีเปิด “งานประเพณีสงกรานต์ปีใหม่ไทย” (Songkran in Thailand, traditional Thai New Year festival) เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

โพลสงกรานต์ 67 ไม่เล่นน้ำรุนแรง สืบสานประเพณี

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชนและประชาชนที่มีต่อ “ประเพณีสงกรานต์ ปี 2567 หลังจากได้ขึ้นทะเบียนยูเนสโกเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” จากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ 18,623 คน ครอบคลุมทุกภูมิภาค

วธ.ตั้งรองอธิบดีกรมศิลป์-กรมศาสนา 4 ตำแหน่ง

8 เม.ย.2567 – นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 ตนในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้ลงนามคำสั่งกระทรวงวัฒนธรรมที่ 58/2567 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางสาวขนิษฐา โชติกวณิชย์

ร้อง วธ.เลือกตั้งสภาวัฒนธรรมกทม.ไม่โปร่งใส

4 เม.ย. 2567- ที่หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร (กทม.) กว่า 20 เขตเดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนถึงอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ขอให้ตรวจสอบกรณีนักการเมืองฮั้วข้าราชการ สวธ.แทรกแซงกระบวนการเลือกตั้งสภาวัฒนธรรมในเขต กทม. และที่อาคารวัฒนธรรมวิศิษฐ์

เปิดไฮไลต์มหาสงกรานต์ปีใหม่ไทย

สงกรานต์ปีใหม่ไทยปี 2567 จัดฉลองยิ่งใหญ่ เพื่อให้ประเพณีสงกรานต์ไทยดังไกลไปทั่วโลก พร้อมเผยแพร่คุณค่าและอัตลักษณ์สงกรานต์ในแต่ละภูมิภาคที่มากกว่าการเล่นสาดน้ำสนุกสนาน

สัมผัสสถานที่จริง'สังเวชนียสถาน' ต่อยอดงานศาสนา

พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนได้เดินทางไปสัมผัสสถานที่จริงที่สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ซึ่งเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติ 4 แห่ง สถานที่ประสูตร  สถานที่ตรัสรู้ สถานที่แสดงปฐมเทศนา และสถานที่ปรินิพพาน ในประเทศอินเดียและเนปาลอีกครั้งจากการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน

สนุกกับดนตรีจากศิลปินชาติพันธุ์ใจกลางสยาม

งาน’เสียงชาติพันธุ์ ลือลั่นทั่วสยาม’ เริ่มต้นขึ้นอย่างมีสีสันความหลากหลายชาติพันธุ์ในไทย โดยนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และนางระเบียบรัตน์

เปิดสักการะพระบรมสารีริกธาตุ-2อัครสาวกที่กระบี่

15 มี.ค.2567 – นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า รัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับรัฐบาลสาธารณรัฐอินเดีย โดยกระทรวงวัฒนธรรมอินเดีย สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980

รัฐบาลปลื้ม! พุทธศาสนิกชนสักการะพระบรมสารีริกธาตุ

12 มี.ค.2567 – นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ได้เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ครั้งที่ 2/2567 ที่ วธ.โดยได้แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับนโยบายและข้อสั่งการของนายเศรษฐา ทวีสิน

'ลานตา ลันตา' พหุวัฒนธรรมแข็งแกร่งสู่สายตาโลก

เทศกาลลานตา ลันตา หนึ่งในเทศกาลประเพณีที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ความเป็นไทยที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ปีนี้ชาวเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ซึ่งภาคภูมิใจในวิถีวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์และทรัพยากรธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ ร่วมกันเผยแพร่ความเป็นพหุวัฒนธรรมที่แข็งแกร่ง

วธ.ขานรับนายกฯ หนุนซ่อมคัมภีร์อัลกุรอานโบราณ

12 มี.ค.2567- นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ได้เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ครั้งที่ 2/2567 ที่วธ.โดยได้แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับนโยบายและข้อสั่งการของนายเศรษฐา ทวีสิน

วธ.พัฒนาเครือข่ายภาคใต้รู้ทัน Fake News

7 มี.ค.2567 – นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมค่ายครอบครัวคุณธรรม นำสังคมเป็นสุข ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2567 โดยมีนายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกระบี่ วัฒนธรรมจังหวัดพื้นที่ภาคใต้

สักการะพระบรมสารีริกธาตุแน่นหอคำหลวง

7 มี.ค.2567 – นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า จากการติดตามการ เปิดสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามง

'เชียงใหม่'ขยายเวลาสักการะพระบรมสารีริกธาตุ

ตามที่รัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับรัฐบาลสาธารณรัฐอินเดีย โดยกระทรวงวัฒนธรรมอินเดีย สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้ร่วมกันอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ

'แอนโทเนีย'นางมโหธรเทวี เผยแพร่เพลงสงกรานต์ 5 ภาษา

เปิดตัวครั้งแรกบนเวทีหอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นางสาวแอนโทเนีย โพซิ้ว เจ้าของมงกุฎรองนางงามจักรวาล อันดับ 1 ปี 2023 ในฐานะเป็น”นางมโหธรเทวี” นางสงกรานต์ ประจำปี 2567 พร้อมเปิดตัวบทเพลงสงกรานต์ ฉบับภาษาต่างประเทศ

ยอดสักการะพระบรมสารีริกธาตุกว่าล้านคน

4 มี.ค.2567 – นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า ตามที่เปิดให้ประชาชนสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคัลลานะจากสาธารณรัฐอินเดีย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พรุ่งนี้วันสุดท้าย สักการะพระบรมสารีริกธาตุที่ท้องสนามหลวง

2 มี.ค.2567 – ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่กรมการศาสนา ประกาศขยายเวลาเปิดและปิดให้ประชาชนเข้าสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะในช่วงวันที่ 2-3 มี.ค.  ตั้ง

เพิ่มเพื่อน