'หมอหนู' คุยปูทางมากว่า 3 ปีมั่นใจคุมใช้กัญชาไม่เหมาะสมได้

'อนุทิน' นั่งหัวโต๊ะถกบอร์ดบูรณาการนโยบายพืชกัญชาและกัญชงนัดแรก ตั้งอนุฯ 6 ชุดดันภารกิจตามเป้าหมาย โวเตรียมการมา 3 ปีเชื่อดูแลปัญหาใช้ไม่เหมาะสมได้

09 มิ.ย.2565 - ที่ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ1 ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพืชกัญชาและกัญชง ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายอนุทินกล่าวว่า คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพืชกัญชาและกัญชงได้รับการแต่งตั้งขึ้นตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 120/2565 เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลให้การใช้ประโยชน์ของกัญชาและกัญชงเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่ได้ปลดล็อกกัญชาและกัญชงจากยาเสพติดตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย.2565 เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ให้ประชาชนมีทางเลือกในการดูแลสุขภาพของตนเอง และเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเกิดการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวเนื่อง ทั้งนี้ รัฐบาลตระหนักในประเด็นความกังวลต่อกรณีที่อาจมีการใช้กัญชาและกัญชงในทางที่ไม่เหมาะสม และยืนยันในแนวนโยบายที่รัฐบาลไม่สนับสนุนการใช้ในทางมอมเมาหรือเพื่อสันทนาการ ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีความห่วงใยและต้องการให้การบริหารจัดการสถานการณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพืชกัญชาฯ คณะนี้ขึ้นมา เพื่อวางมาตรการกำกับการใช้ประโยชน์ กำหนดมาตรฐานการผลิตในผลิตภัณฑ์ต่างๆ มาตรการคุ้มครองบุคคลเพื่อไม่ให้เกิดการใช้ในทางไม่เหมาะสม ตลอดจนการสื่อสารให้ประชาชนมีความเข้าใจ โดยคณะกรรมการจะทำหน้าที่ไปจนกว่าพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง จะมีผลบังคับ

รองนายกฯ กล่าวว่า สำหรับการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้มีการที่ได้มีการลงคะแนนรับหลักการร่างกฎหมายอย่างท่วมท้นด้วยคะแนน 373 เสียง แสดงให้เห็นว่าสภาเห็นด้วยกับแนวทางการส่งเสริมให้ใช้ประโยชน์จากกัญชาและกัญชง เพียงแต่ต้องมีมาตรการดูแลที่เหมาะสมป้องกันผลกระทบต่อสังคม ดังนั้น รัฐบาลจะดำเนินการทุกด้านอย่างรัดกุมเพื่อให้เกิดการใช้กัญชาและกัญชงในทางเป็นประโยชน์สูงสุดกับประเทศ

“นับเป็นการเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของกัญชา กัญชงในประเทศไทย และเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่จะได้ทำความเข้าใจและก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน ประชาชนจะสามารถปลูกเพื่อประโยชน์จากกัญชา กัญชง ส่วนผู้ที่ต้องการทำธุรกิจก็ทำได้ภายใต้ระเบียบกฎเกณฑ์ เพิ่มโอกาสและเกิดความหลากหลายทางธุรกิจ ขณะเดียวกันก็มีการควบคุมการผลิตสารสกัดให้มีคุณภาพมาตรฐาน และมีมาตรการป้องกันการนำไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพืชกัญชาฯ จะเข้ามาดูแลไปจนกว่า พ.ร.บ.กัญชา กัญชง จะมีผลบังคับเป็นทางการ แต่เชื่อว่าระหว่างนี้จะไม่มีปัญหาเนื่องจาก 3 ปีที่ผ่านมา สธ.ได้เตรียมการในด้านต่างๆมาโดยต่อเนื่อง และสาธารณสุขก็มีกฎหมายข้อกำหนดต่างๆ ที่สามารถนำมาใช้บังคับเพื่อไม่ให้มีการใช้กัญชากัญชงในทางที่ไม่เหมาะสมได้”นายอนุทินกล่าว

ขณะที่ น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ เผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพืชกัญชาฯ ได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 6 คณะ เพื่อสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการในด้านต่างๆ เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 1.คณะอนุกรรมการด้านการแพทย์และการบำบัดรักษา มีปลัด สธ.เป็นประธาน 2.คณะอนุกรรมการด้านการให้ความรู้แก่เยาวชนและประชาชนเพื่อป้องกันผลกระทบทางสังคม มีปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธาน 3.คณะอนุกรรมการด้านการผลิตทางเกษตรกรรม มีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน 4.คณะอนุกรรมการด้านการป้องกันการลักลอบนำเข้า การผลิตที่ผิดกฎหมาย มีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธาน 5.คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย มีเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นประธาน และ 6.คณะอนุกรรมการด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ มีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธาน

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการรายงานสถานการณ์กัญชา กัญชงในมิติต่างๆ พร้อมกับมีข้อเสนอ ข้อห่วงใยในประเด็นต่างๆ ซึ่งรองนายกฯ ได้มอบหมายให้สำนักงานอาหารและยา (อย.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการฯ รวบรวมทุกข้อเสนอแนะเพื่อมอบหมายต่ออนุกรรมการด้านต่างๆ เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป และนายอนุทินจะนำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปเสนอต่อกรรมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อให้เกิดการแปรญัตติที่รอบด้านให้กฎหมายที่กำลังจะออกมาสามารถดูแลการใช้กัญชา กัญชง อย่างปลอดภัยและเกิดประโยชน์สูงสุด

“นับแต่รัฐบาลได้เริ่มมีนโยบายผลักดันการใช้ประโยชน์จากกัญชา ด้านการแพทย์มีการกระจายยากัญชาไปยังสถานพยาบาลทั่วประเทศ และมีการจ่ายยากัญชาไปแล้ว1,437,443 หน่วย มีผู้ป่วยที่ได้รับยากัญชาไปแล้วมากกว่า 109,008 ราย มียากัญชาในบัญชียาหลักแห่งชาติทั้งสิ้น 8 ตำรับ ส่วนประโยชน์เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม อย.ได้มีการให้อนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยา ที่มีการนำกัญชาและกัญชงไปเป็นส่วนประกอบทั้งหมด 1,181 รายการ”น.ส.ไตรศุลีกล่าว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดกำหนดการ นายกฯ ลงพื้นที่นครสวรรค์ - พิจิตร 30 ม.ค.นี้ พร้อมลุยทุกภูมิภาค

นายกฯ เตรียมลงพื้นที่ตรวจราชการ นครสวรรค์- พิจิตร 30 ม.ค.นี้ ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล - รับฟังปัญหาปชช.โดยตรง นำมาแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด พร้อมลงพื้นที่ทั่วทุกภาคของประเทศไทย

THAILAND SOFT POWER ! ควันหลงประชุม WORLD ECONOMIC FORUM “ต่างชาติ” ยกระบบ สธ.ไทย สุดแกร่ง เป็นจุดแข็ง ดึงดูดการลงทุน

26 มกราคม 2566 นายพลพีร์ สุวรรณฉวี ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (ประจำนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี

หมดท่า!สอท.จ่อคัมแบ็กพปชร.

"บิ๊กตู่" งดจ้อสื่อ ทักทายสวัสดีขอทำงานต่อ "รัฐบาล" พร้อมรับมือศึกอภิปราย 15-16 ก.พ. "อนุชา" มั่นใจนายกฯ ชี้แจงได้ทุกประเด็น "พีระพันธุ์"