'บิ๊กตู่' ตั้งเป้าดันไทยเลื่อนสถานะค้ามนุษย์ขึ้นเทียร์1

นายกฯ ขอบคุณทุกฝ่ายร่วมแก้ปัญหาค้ามนุษย์ วางเป้าหมายต่อไป มุ่งเป้า เทียร์1 หรือขจัดค้ามนุษย์ให้หมดไป

10 ส.ค.2565 - น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2565 นายกรัฐมนตรีได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำปี 2564 และกล่าวชื่นชมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ จนทำให้สถานะการค้ามนุษย์ (TIP) ประจำปี 2022 ของไทย ที่รายงานโดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ อยู่ในระดับเทียร์2 ดีขึ้นกว่าสองปีก่อน ที่อยู่ใน ระดับเทียร์ 2 ที่ต้องจับตามอง และขอเป็นกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วนสำเร็จเป้าหมาย เลื่อนสถานะสู่เทียร์ 1 และขจัดการค้ามนุษย์ให้หมดไปในที่สุด

สำหรับผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของ ประจำปี 2564 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ (พม.) รายงานว่า สามารถจับกุมและเริ่มการดำเนินคดีอาญา 188 คดี เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 41.75 (ที่มีจำนวน 133 คดี) ในจำนวน 188 คดีนี้ เป็นคดีที่มาจากการสืบสวนสอบสวนช่องทางออนไลน์มากที่สุด จำนวน 107 คดี คิดเป็นร้อยละ 56.91 ของจำนวนคดีค้ามนุษย์ในชั้นสืบสวนทั้งหมด นอกจากนี้ สามารถดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น 17 คน

นอกจากนั้นมีการให้ความช่วยเหลือและการให้ความคุ้มครองผู้เสียหาย 414 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 79.22 โดยให้การคุ้มครองช่วยเหลือ เช่น 1.คุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการที่เข้ารับการคุ้มครองในสถานคุ้มครอง 148 คน 2.ลดระยะเวลาการคุ้มครองผู้เสียหายในสถานคุ้มครองจาก 158 วัน ในปี 2563 เป็น 143 วัน ในปี 2564 ทำให้ผู้เสียหายไม่ต้องอยู่ในสถานคุ้มครองนานเกินความจำเป็น 3.เตรียมความพร้อมให้กับผู้เสียหายเข้าสู่กระบวนการทางศาลอย่างเหมาะสม และ 4.สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยานเพิ่มขึ้นจากปี 2563 ถึงร้อยละ 153.02 และผู้เสียหายได้รับเงินเยียวยาชดเชยในฐานะผู้เสียหายและพยานในคดีอาญา เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 123.9 ส่วนการป้องกันการค้ามนุษย์ ได้ดำเนินการ เช่น การพัฒนากฎหมายสำคัญที่เกี่ยวกับสิทธิคนต่างด้าวในการจัดตั้งสหภาพแรงงานเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านแรงงานสัมพันธ์ให้เหมาะสม

น.ส.รัชดา กล่าวต่อว่า แผนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในระยะต่อไป เช่น 1. เพิ่มขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย 2. ถอดบทเรียนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. ยกระดับศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 4. เร่งจัดสรรอัตรากำลังเพิ่มเติม 5. ยกระดับระบบรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การบริหารจัดการข้อมูล และการส่งต่อคดี และ 6. จัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไม่เลือกปฏิบัติ 'บิ๊กตู่' ลั่นเป็นนายกฯที่คิดถึงคนทั้งประเทศ ดูแลทุกจังหวัด

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม พร้อมคณะ เดินทางมายังวิทยาลัยเทคสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม เพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมเศรษฐกิจ สร้างมูลค่า และยกระดับรายได้ของประชาชน จ.สมุทรสงคราม

ฟังชัดๆ 'สภาล่ม' ไม่เป็นเหตุให้ 'ยุบสภา'

'วิษณุ' ชี้สภาล่มไม่เป็นเหตุให้ยุบสภา เชื่อซักฟอก ม.152 ไร้ปัญหา ยันรัฐบาลไม่เล่นเกม หลัง 'บิ๊กตู่' ขอความร่วมมือหัวหน้าพรรคร่วม ช่วยกันรักษาเกียรติประวัติ

เตือน แรงงานไทยผิดกฎหมายในเกาหลีใต้ ให้รีบรายงานตัวกลับไทยถึง28 ก.พ.นี้

รัฐบาลย้ำเตือน แรงงานไทยผิดกฎหมายในเกาหลีใต้ให้รีบรายงานตัวกลับไทยถึง 28 ก.พ.นี้ หากไม่ไปรายงานตัว เจอค่าปรับ 30 ล้านวอน

รัฐบาลชวนลงทุนใน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน รับยกเว้นภาษีเงินได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ 8 ปี

รัฐบาลชวนลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ 8 ปี หักค่าน้ำ/ไฟ 2 เท่า ปลอดภาษีนำเข้าเครื่องจักร/วัตถุดิบ