'วิเชียร' ขึ้นนั่งนายกสภาทนายความทางการ เปิด 23 รายชื่อผู้บริหารชุดใหม่ ลุย 4 ภารกิจแรก

'วิเชียร ชุบไธสง' ขึ้นนั่งนายกสภาทนายความ ทางการ เปิด 23 รายชื่อผู้บริหารชุดใหม่ ประชุมงานเเรก ตั้งคณะทำงานค้านแนวคิดสภานิติศึกษาแห่งชาติปมผ่านการอบรมเนติบัณฑิตยสภาว่าความเป็นทนายได้ทันที-สู้คดีค่าก่อสร้างสภาทนาย

16 ก.ย.2565 -ที่ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร นายเกษม สรศักดิ์เกษม ประธานกรรมการมรรยาททนายความ ได้มอบผลรับรองการเลือกตั้งนายกและกรรมการสภาทนายความ ปี 2565 และกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกและกรรมการสภาทนายความชุดใหม่

โดยพิธีการรับมอบงานการบริหารงานสภาทนายความอย่างเป็นทางการ มีนายภักดี บุษยะบุตรี, นายนิพนธ์ จันทเวช และนายมะโน ทองปาน กรรมการบริหารสภาทนายความ ปี 2562-2565 เป็นผู้แทนส่งมอบงานแก่ ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ พร้อมด้วยกรรมการบริหารสภาทนายความชุดใหม่ (วาระการดำรงตำแหน่งปี 2565-2568) ท่ามกลางสมาชิกทนายความจากสำนักงานทนายความ และกลุ่มทนายความผู้สนับสนุนร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี

ด้านนายสุนทร พยัคฆ์ เลขาธิการสภาทนายความ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และโฆษกสภาทนายความ แถลงว่า หลังจากที่ประธานคณะกรรมการมรรยาททนายความได้ลงประกาศรับรองผลเลือกตั้งนายกและกรรมการสภาทนายความเมื่อวันที่ 14 ก.ย.และได้มีการรับมอบงานเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2565 หลังจากนั้นมีการประชุมคณะกรรมการสภาทนายความ ครั้งพิเศษ เมื่อวันที่ 15ก.ย. 2565 เวลา 13.30 น. สรุปผลการประชุมคณะกรรมการสภาทนายความ ครั้งที่ 10/2565 ดังนี้

1.แต่งตั้งอุปนายกฝ่ายต่าง ๆ กรรมการฝ่ายช่วยเหลือ เหรัญญิก นายทะเบียน ประชาสัมพันธ์ และเลขาธิการ ตามโครงการของสภาทนายความ

2.กำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565 เป็นเลือกตั้งประธานสภาทนายความจังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศ

3.แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อทำการคัดค้านแนวคิดของสภานิติศึกษาแห่งชาติ ที่จะทำการปฎิรูปหลักสูตรนิติศาสตร์ โดยให้ผู้ที่ผ่านการอบรมจากเนติบัณฑิตยสภา สามารถว่าความและจดทะเบียนเป็นทนายความได้ทันที

4.ตั้งคณะทำงาน เพื่อพิจารณาการดำเนินคดีชั้นอุทธรณ์ที่สภาทนายความแพ้คดีที่ถูกฟ้องเรียกค่าก่อสร้างสภาทนายความซึ่งคงค้างค่างวดงานงวดสุดท้าย

สำหรับคณะกรรมการสภาทนายความ ปี พ.ศ. 2565 – 2568 ประกอบด้วย
1. ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ
2. นายสมพร ดำพริก อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
3. นายสัญญาภัชระ สามารถ อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ
4. ดร.วิรัลพัชร เวธทาวริทธิธร อุปนายกฝ่ายวิชาการ
5. นายสมพงษ์ จู่ตันซ่วน อุปนายกฝ่ายนโยบายและแผนงาน
6. นายสงคราม สกุลพราหมณ์ อุปนายกฝ่ายบริหาร
7. นายสุชาติ ชมกุล อุปนายกฝ่ายกิจการพิเศษ
8. นางสาวศรินทร เลืองวัฒนะวณิช อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ
9. นายไพบูลย์ แย้มเอม อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
10. นายวีรศักดิ์ โชติวานิช อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
11. นายสุนทร พยัคฆ์ เลขาธิการและกรรมการประชาสัมพันธ์
12. นายชัยวัฒน์ บุญเกื้อ นายทะเบียน
13. นายสฤษดิ์ เจียมกมล เหรัญญิก
14. ดร.ชัยชีพ ชโลปถัมภ์ กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
15. นายฉัตรประพล แย้มเพริศศรี กรรมการบริหาร ภาค 1
16.นายชลิต ขวัญแก้ว กรรมการบริหาร ภาค 2
17. นายวีระศักดิ์ บุญเพลิง กรรมการบริหาร ภาค 3
18. นายพิเชฐ คูหาทอง กรรมการบริหาร ภาค 4
19. นายพรศักดิ์ สังข์สังวาลย์ กรรมการบริหาร ภาค 5
20. นายสาโรจน์ จันทรศิริ กรรมการบริหาร ภาค 6
21. นายอรรถพร อัมพวา กรรมการบริหาร ภาค 7
22. นายยุทธนา เนติศุภชีวิน กรรมการบริหาร ภาค 8
23. นายโอฬาร กุลวิจิตร กรรมการบริหาร ภาค 9

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กฟก.ยกทีมเข้าพบนายกสภาทนายความ หารือแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรให้บรรลุผลตาม MOU

นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการ สำนักงาน กฟก. พร้อมด้วยนางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท ประธานกรรมการบริหารฯ และคณะผู้บริหาร เข้าพบ ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อ

สภาทนายออกโรง จี้ดำเนินคดีเร่งด่วน 2 นักข่าว CNN ก่อนออกนอกประเทศ

สภาทนายความฯ จี้ดำเนินคดีเร่งด่วน 2 ผู้สื่อข่าว CNN  ก่อนที่จะออกนอกประเทศ ร่ายยาวผิดกฎหมายเมืองไทยอื้อ  เข้าไปทำข่าวในพื้นที่กราดยิงเด็ก

สภาทนายโดดช่วยเหยื่อเด็กขับเก๋งชนดับ เล็งโทษจ่อถึงพ่อแม่

สภาทนายความไม่อยู่เฉย ยื่นมือเข้าช่วยครอบครัวบัณฑิตใหม่ ถูกเยาวชนขับรถบีเอ็มชนดับคาที่  ชี้บิดามารดาอาจต้องร่วมรับผิด

'เเพรรี่-เกิดผล' ยื่นสภาทนายความ สอบ 'ทนายธรรมราช' ทำเสื่อมเสียเกียรติ

ที่ห้องแถลงข่าว ชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ถ.บางเขน นายไพรวัลย์ วรรณบุตร (แพรรี่ ไพรวัลย์) พร้อทด้วยนาย

ราชกิจจาฯ ประกาศรับรองการได้รับเลือกตั้งนายกและกรรมการสภาทนายความ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการมรรยาททนายความ เรื่อง รับรองการได้รับเลือกตั้งนายกและกรรมการสภาทนายความ

ว่าที่นายกสภาทนายความ ลั่นองค์กรต้องเป็นที่พึ่งของปชช. มากกว่าทนายโซเชียล

นายวิเชียร ชุบไธสง ผู้สมัครนายกสภาทนายความ ที่ได้รับเลือกคะเเนนมาเป็นอันดับ1 ในการเลืกตั้งนายกสภาทนายความได้เปิดเผย