'ราษฎรอาวุโส' ทุบโต๊ะ โศกนาฏกรรมหนองบัวลำภู ฟางเส้นสุดท้ายต้องปฏิรูประบบพิทักษ์สันติราษฎร์

7 ต.ค.2565 - ศ.นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส เผยแพร่บทความเรื่อง "โศกนาฏกรรมหนองบัวลำภู "ฟางเส้นสุดท้ายต้องปฏิรูประบบพิทักษ์สันติราษฎร์" โดยมีเนื้อหาดังนี้

๑. ตำรวจเครียดจัดฆ่าตัวตายสูง และฆ่าผู้อื่นตาย ตำรวจเป็นข้าราชการที่มีการฆ่าตัวตายสูงสุดและฆ่าผู้อื่นตาย เกิดกรณีกราดยิงที่หนองบัวลำภู ที่มีผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตจำนวนมาก

๒. สาเหตุ

(๑) เป็นระบบรวมศูนย์อำนาจทางดิ่ง ทำให้เกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบน ทั้งนายและพลตำรวจ

(๒) ตำรวจผู้น้อยถูกบีบคั้นจากทั้งข้างบนและข้างล่าง ด้วยระบบรีดไถ ส่งส่วยนาย ทำให้เป็นที่เกลียดชังของประชาชน

(๓) ภาระหนักเกิน ลองไปดูที่สถานีตำรวจยามค่ำคืน เพราะต้องรับภาระอย่างโดดเดี่ยว

(๔) เงินเดือนน้อย ต่างจากตำรวจญี่ปุ่นที่เงินเดือนสูงกว่าข้าราชการอื่น ๆ เพราะต้องคัดเลือกอย่างพิถีพิถัน

๓. หลักคิดในการปฏิรูป ใช้หลักคิดระบบภูมิคุ้มกันประเทศ เลียนแบบระบบร่างกายมนุษย์ซึ่งเป็นระบบที่ดีที่สุดในจักรวาล ร่างกายมนุษย์แม้จะสมบูรณ์แข็งแรงเพียงใดถ้าไม่มีระบบภูมิคุ้มกันชีวิตก็ไม่รอด เพราะภยันตรายเกิดขึ้นทั้งจากภายในและภายนอกตัว ระบบภูมิคุ้มกันจึงสำคัญยิ่งและเชื่อมโยงกับระบบอื่น ๆ ทุกระบบ ประเทศก็ควรมีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงและเชื่อมโยงกับระบบอื่น ๆ ทุกระบบ ระบบตำรวจเป็นส่วนหนึ่งของระบบภูมิคุ้มกันแบบมีส่วนร่วม ไม่ใช่ทั้งหมด

๔. แนวทางปฏิรูประบบตำรวจ

(๑) กระจายอำนาจพิทักษ์สันติราษฎร์ไปสู่ชุมชนท้องถิ่น ให้มีตำรวจที่ขึ้นกับชุมชนและตำรวจที่ขึ้นกับท้องถิ่น ยามชุมชนก็คือตำรวจของชุมชนได้รับเงินเดือนจากชุมชนจะรับผิดชอบต่อชุมชนสูง เพราะถ้าไม่รับผิดชอบชุมชนเขาก็ไล่ออก ตำรวจที่ขึ้นกับท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันตำรวจชุมชนและตำรวจท้องถิ่น ไม่ต้องมีหน้าที่รีดไถ ส่งสวยนาย ตำรวจจึงเป็นที่รักของประชาชน ทุกชุมชนและท้องถิ่นควรมีตำรวจของตัวเองและถนอมรักตำรวจของตัวเองอย่างดี
มีเงินเดือนและสวัสดิการสูง

(๒) ลดภาระความรับผิดชอบ อะไรที่ให้คนอื่นทำได้ก็ควรกระจายภารกิจออกจากตำรวจ ชุมชนท้องถิ่นควรจัดให้มีอาสาสมัครความปลอดภัยของชุมชนและท้องถิ่น ดูแลความปลอดภัยทุกอย่างเป็นชุมชนปลอดภัย ท้องถิ่นปลอดภัย ทีมอาสาสมัครความปลอดภัยชุมชนท้องถิ่นทำงานเป็นทีมกับตำรวจชุมชนและตำรวจท้องถิ่น อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีศักยภาพ

แค่ ๒ ประการนี้ คือ การกระจายอำนาจไปสู่ชุมชนท้องถิ่น และระบบความปลอดภัยของชุมชนท้องถิ่นก็จะส่งผลให้ประชาชนมีความปลอดภัยสูง ตำรวจทั้งประเทศมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี เป็นที่รักของประชาชน ไม่เครียดอีกต่อไป

โดยสรุปทั้งประชาชนและตำรวจ ต่างถนอมรักซึ่งกันและกัน

๕. ปฏิรูปบทบาทขององค์กรตำรวจส่วนกลาง

องค์กรตำรวจส่วนกลางเหลือกำลังพลน้อย เพราะตำรวจเกือบทั้งหมดไปขึ้นกับชุมชนท้องถิ่นแล้ว องค์กรตำรวจส่วนกลางแม้มีขนาดเล็กแต่มีบทบาทใหญ่ คือ

(๑) สนับสนุนระบบตำรวจทางวิชาการ

(๒) บทบาททางนโยบาย

(๓) เสริมกำลังตำรวจชุมชนท้องถิ่นในกรณีมีปัญหาที่เกินความสามารถของกำลังในชุมชนท้องถิ่น
ในทางวิชาการนั้น ต้องวิจัยสำรวจความปลอดภัยของประชาชนทั่วประเทศ และนำมาสังเคราะห์เป็นนโยบายและยุทธศาสตร์ความปลอดภัยของประชาชนทั้งประเทศ และทำการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์

ทำโครงการฝึกอบรมตำรวจทั้งประเทศให้มีคุณธรรมและสมรรถนะสูง

ตำรวจส่วนกลางก็ควรมีเงินเดือนและสวัสดิการสูงเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

ดังนี้ ตำรวจทั้งประเทศจะเป็นคนเก่งและคนดี เป็นที่รักของประชาชน ไม่เป็นต้นเหตุของโศกนาฏกรรม แต่เป็นผู้ป้องกันโศกนาฏกรรมทางสังคม

๖. กลไกในการปฏิรูประบบพิทักษ์สันติราษฎร์คือคณะกรรมการอิสระปฏิรูประบบตำรวจ

ต้องเข้าใจหลักการของคณะกรรมการอิสระ อันได้แก่ การเฟ้นหาประธานซึ่งมีปัญญาบารมีเป็นที่เชื่อถือของสังคมแล้วให้ประธานเลือกกรรมการเอง โดยรัฐบาลไม่เข้าไปเกี่ยวข้องนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระตามข้อเสนอของประธาน รัฐสนับสนุนและเอื้ออำนวยความสะดวกในการทำงานของคณะกรรมการอิสระทุกทาง

ขอเสนอ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ เป็นประธานคณะกรรมการอิสระปฏิรูประบบตำรวจท่านเป็นอดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม มีแนวคิดเรื่องการปฏิรูประบบความยุติธรรมแนวคิดประสบการณ์เรื่องระบบความยุติธรรมชุมชน ซึ่งพบว่าตำรวจคนเดียวกัน ถ้าอยู่ในระบบความยุติธรรมแนวดิ่งจะเป็นที่เกลียดชังของประชาชน แต่ถ้าอยู่ในระบบความยุติธรรมชุมชนจะเป็นที่รักของประชาชน แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า “ระบบ” กำหนดพฤติกรรมของบุคคล ไม่ใช่ กรรมส่วนบุคคลอย่างเดียว จึงสมควรปฏิรูประบบ

ขออวยพรให้การปฏิรูประบบตำรวจ สัมฤทธิ์ผล ประชาชนปลอดภัย ตำรวจทั้งประเทศเป็นคนเก่งและคนดี เป็นที่ถนอมรักของประชาชน.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'อำนวย นิ่มมะโน' แจงเหตุผล สละสิทธิเป็น ส.ว.

พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน กรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม ได้โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กว่า สละสิทธิการเป็นสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เพราะเหตุใด?

เหตุการณ์กราดยิง 36 ศพต้องไม่สูญเปล่า จวก 'ประยุทธ์' 8 ปี ไม่รักษาสัญญาปฏิรูปตำรวจ

'ธนชาติ-ว่าที่ผู้สมัครส.ส.สกลนคร ทสท.' ยกเหตุการณ์กราดยิง36ศพ ไม่ควรสูญเปล่า จี้จัดการต้นตอของปัญหา ซัด'ประยุทธ์'ไม่รักษาสัญญาปฏิรูปตำรวจ 8 ปี ไม่มีความคืบหน้า ทำให้มีการรับส่วย-ซื้อขายตำแหน่ง

เลขาครป.จี้แก้เหตุกราดยิงที่ต้นเหตุ ฟาด 'ประยุทธ์' ละเลยการปฏิรูปตำรวจปล่อยยาบ้าเกลื่อนเมือง

เลขาครป.จี้รัฐแก้ไขปัญหาเหตุการณ์สะเทือนขวัญกราดยิงที่หนองบัวลำภูที่ต้นเหตุ ซัด 'ประยุทธ์' ละเลยการปฏิรูปตำรวจปล่อยยาบ้าเกลื่อนเมือง โยงเจ้าหน้าที่รัฐไทยคลั่งเพราะเสพติดอำนาจและปืนตั้งแต่6ตุลาฯ19

'วิโรจน์' โยงกราดยิงโคราชถึงหนองบัวลำภู ถ้าไม่ปฏิรูปกองทัพ-ตำรวจ อีกไม่นานจะซ้ำรอย

'วิโรจน์-ก้าวไกล'โยงเหตุการณ์กราดยิงโคราชมาถึงกราดยิงหนองบัวลำภู สะท้อนแวดวงทหาร-ตำรวจ ต้องมีปัญหาน้ำท่วมปากซ่อนอยู่ เตือนถ้าไม่ปฏิรูปกองทัพ ไม่ปฏิรูปตำรวจ อีกไม่นานการกราดยิงก็จะเกิดขึ้นอีก

ถกมาราธอน! ผ่านฉลุย กมธ.พรบ.ตำรวจฯขอ 180 วันยกเว้นใช้เกณฑ์โยกย้ายใหม่

รัฐสภา โหวตผ่าน 180 วัน ยกเว้นกม.ปฏิรูปตำรวจ กันกระทบโยกย้ายปีนี้ “ก้าวไกล” แฉ กมธ. ช่วยอุ้ม “2 เด็กเส้นตั๋วช้าง” เลื่อนตำแหน่ง ด้าน “โรม” ซัด กมธ. กำลังวางไข่ทายาทอสูร ขณะที่ ‘สมชาย’ บอกตำรวจขอมา สภาฯอย่าใจดำ