'พี่ศรี' เดินหน้าร้องป.ป.ช.สอบ 'กรมน้ำบาดาล' ยกเลิก 7 โครงการพระราชดำริ ทุจริตต่อหน้าที่

'ศรีสุวรรณ'เดินหน้าร้อง ป.ป.ช.สอบ 'กรมน้ำบาดาล' ทุจริตต่อหน้าที่ เหตุยกเลิก 7 โครงการพระราชดำริ ไม่เข้าเงื่อนไขตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง กังขา เอื้อประโยชน์พรรคพวก ของผู้บริหารรระดับสูงหรือฝ่ายการเมืองหรือไม่

26 ต.ค.2565 - ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นนทบุรี นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางมายื่นคำร้องให้ไต่สวนและวินิจฉัยว่า 5 เจ้าหน้าที่รัฐจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ กรณีสั่งยกเลิกการประมูล 7 โครงการพระราชดำริ โดยเหตุผลไม่เข้าเงื่อนไขตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560 หรือไม่

ทั้งนี้เมื่อปลายเดือนกันยายน 2565 ที่ผ่านมา กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 (ขอนแก่น) เขต 5 (นครราชสีมา) เขต 8 (ราชบุรี) และเขต 10 (อุดรธานี) ได้ออกประกาศเปิดการประมูลก่อสร้างระบบน้ำบาดาลเพื่อบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนกว่า 10 โครงการฯมูลค่ากว่า 497 ล้านบาท ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้รับงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างหรือการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีการจัดทำรายละเอียดขอบเขตของการประมูลหรือ TOR โดยมีบริษัทต่างๆที่สนใจร่วมจัดซื้อซองเพื่อเข้าร่วมประมูลด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในช่วงต้นเดือนตุลาคม 2565 นี้เป็นจำนวนมาก

แต่หลังจากที่มีการสับเปลี่ยนผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำบาดาลชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่ตั้งแต่อธิบดีกรมยันผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขตต่าง ๆ กลับมีการสั่งยกเลิกการประมูลการก่อสร้างโครงการฯและการจัดซื้อจัดจ้างไปกว่า 10 โครงการ ซึ่งมี 7 โครงการฯเป็นโครงการพระราชดำริ ซึ่งควรที่จะต้องเร่งรีบดำเนินการเพราะจะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคของชาวบ้านในช่วงฤดูแล้งที่กำลังจะมาถึงนี้โดยเร็ว แต่กลับมีการสั่งยกเลิกการประมูลเสีย ซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นการแทรกแซงของผู้บริหารของกรมหรือฝ่ายการเมืองเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างซึ่งเป็นพรรคพวกของผู้บริหารรระดับสูงของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลหรือฝ่ายการเมือง ที่สามารถที่จะเข้ามาร่วมประมูลงานโครงการดังกล่าวได้หรือไม่

ทั้งนี้ เหตุผลของการสั่งยกเลิกการประมูลดังกล่าว ไม่เข้าเงื่อนไขตามมาตรา 67 ของ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 ทั้ง 4 ข้อแต่อย่างใด อาทิ 1)กรมไม่ได้รับเงินจัดสรร 2)มีการฮั้วประมูล 3)การประมูลต่อไปจะก่อความเสียหายต่อกรมหรือประโยชน์สาธารณะ และ 4)เหตุผลอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งการใช้อำนาจดังกล่าวอาจเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ อาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ม.157 ประกอบ ม.120 แห่งพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 ซึ่งผู้บริหารของกรมและหรือผู้อำนวยการสำนักฯทั้ง 4 เขตข้างต้น จะต้องชี้แจง และอาจมีความเสี่ยงที่จะต้องรับผิดทั้งทางอาญาและทางวินัยต่อไป

"ด้วยเหตุดังกล่าวสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงนำความพร้อมพยานหลักฐานมายื่นร้องให้ ป.ป.ช.ได้ไต่สวนและวินิจฉัยในวันนี้ " นายศรีสุวรรณ กล่าว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'ศรีสุวรรณ​' นำชาวบ้านร้องศาลปกครอง เทศบาลเมืองแก้ว อนุมัติก่อสร้างคอนโดหรู ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

'ศรีสุวรรณ​' นำชาวบ้านร้องศาลปกครอง เทศบาลเมืองแก้ว อนุมัติก่อสร้างคอนโดหรู ไม่ชอบด้วยกฎหมาย สร้างความเดือดร้อนและเสียหายต่อชาวบ้านในชุมชน ทำให้วิถีชีวิตเปลี่ยนไปจากเดิมจนทนอยู่ในพื้นที่ไม่ได้

'ศรีสุวรรณ' ลุยศาลปกครอง ฟ้อง กสทช.เพิกถอนประมูลวงโคจรดาวเทียม ให้เป็นโมฆะ

'ศรีสุวรรณ 'ลุยศาลปกครองฟ้อง กสทช.เพิกถอนประมูลวงโคจรดาวเทียม ชี้นำวงโคจรดาวเทียมของชาติมาจัดประมูลและให้สิทธิแก่เอกชนเป็นผู้ดำเนินการ ทำให้ประเทศชาติมีความเสี่ยงทางด้านความมั่นคง ขัดรธน. ม.60 ประกอบ ม.56 วรรคสอง

'ศรีสุวรรณ' ค้านประเคนวงโคจรดาวเทียมให้เอกชน ชี้ชัดขัดรธน.มาตรา 60 ขู่ยื่นฟ้องศาลปกครอง

'ศรีสุวรรณ'ออกแถลงการณ์ ค้าน กสทช.ประเคนวงโคจรดาวเทียมอันเป็นสมบัติของชาติมาเปิดประมูลให้เอกชน ชี้ชัดขัด รธน.มาตรา 60 ขู่หากไม่ทบทวนและยกเลิกต้องยื่นฟ้องศาลปกครอง