สธ.ลุยดัน 'วันสต็อปเซอร์วิส' ด้านกัญชา

สธ.เตรียมดัน one stop service กัญชา เพื่อให้ประชาชนดำเนินการโดยสะดวกตั้งแต่ปลูกจนถึงส่งออก

09 พ.ย.2565 - นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 8 พ.ย.ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตพืชและผลิตภัณฑ์กัญชา ได้แก่ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยสถาบันกัญชาทางการแพทย์ โดยมีเป้าหมายเพื่อบูรณาการทำงาน ให้ประชาชนได้รับการอนุญาตอย่างรวดเร็ว ลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็น และมีฐานข้อมูลผู้ได้รับอนุญาตกัญชาอย่างเป็นระบบ

“การหารือได้คำนึงถึงการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคล โดยการให้บริการในระบบ One stop Service ทั้งระบบออนไลน์ ที่กำลังดำเนินการผ่าน application และออนไซต์ คือ หน่วยงานที่มีหน้าที่อนุญาต ตั้งแต่การปลูก ผลิต แปรรูป จำหน่าย และส่งออกรวมถึงให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการดำเนินการขออนุญาตให้เป็นไปตามประกาศ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเมื่อกระทรวงสาธารณสุขมีแนวทางการดำเนินการแล้ว จะได้ขยายการบูรณาการร่วมกับกรมวิชาการเกษตรอีกด้วย เนื่องจากกรมวิชาการเกษตรมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้านการนำเข้าเมล็ดพันธุ์ จำหน่ายเมล็ดหรือต้นกล้า เพื่อจะได้สอดคล้องกับกระทรวงสาธารณสุข เกิดการบูรณการร่วมกัน” นพ.ประพนธ์ กล่าว

นพ.ประพนธ์ กล่าวว่า ที่ประชุมได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่าน่าจะมีความเป็นไปได้ที่จะบูรณาการด้านข้อมูลและการอนุญาตร่วมกัน และประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมกันหาแนวทางการปฏิบัติให้เกิดการดำเนินการอย่างเร็วที่สุด และให้มีการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชน ผู้ประกอบการ ทราบถึงแนวทางการดำเนินการอย่างถูกต้องด้วยภายใน 2 สัปดาห์

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พม. เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนแผ่นดินทอง เขตหนองจอก พร้อมให้บริการสวัสดิการสังคมแบบ One Stop Service มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายในชุมชน

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนแผ่นดินทอง เขตหนองจอก ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

นายกสมาคมนักวิจัยฯ โต้ปมกาแฟผสมกัญชาวางขายในห้าง จวกส.ส.ใจดำอำมหิตไม่ผ่านพ.ร.บ.กัญชา

นายกสมาคมนักวิจัยฯ โต้แพทย์โพสต์เฟซบุ๊ก ยกกรณีกาแฟใช้น้ำต้มใบกัญชาวางขายในห้างสรรพสินค้าด้วยความอคติมากกว่าการให้ความรู้แก่สังคม จวก ส.ส.ใจดำอำมหิต ไม่ผ่าน พ.ร.บ.กัญชา มุ่งแต่หวังผลทางการเมือง

สธ.เร่งทำความเข้าใจผู้ประกอบการกัญชา ปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อตลาดเติบโตอย่างยั่งยืน

นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย์