'วราวุธ' ไล่บี้สอบผอ.สำนักทั้งหมด ไม่ใช่แค่รายชื่อบนซองสินบนอธิบดีอุทยานฯ


"วราวุธ​" ย้ำ ไม่มีนโยบายช่วยคนผิด​ ปมอธิบดีกรมอุทยาน​ฯ เผย กก.สอบข้อเท็จจริง กำลังไล่สอบผอ.ทุกสำนัก ไม่ใช่แค่ที่มีชื่อในซอง

30 ธ.ค.2565 - นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในคดีเรียกรับผลประโยชน์ และเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดยทุจริต ว่า​ คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงที่ทางทส.ได้ตั้งขึ้นได้ข้อสรุป โดยในเบื้องต้นได้เสนอให้ย้ายตัวอธิบดี​กรมอุทยานฯเข้ามายังส่วนกลาง แต่เนื่องจาก พล.อ.ประยุทธ์​ จันทร์โอชา​ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลา โหม​ ได้มีคำสั่งดึงตัวให้ไปที่สำนักนายกรัฐมนตรี ทำให้คำสั่งของกระทรวงไม่จำเป็นต้องออก นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีความเห็นให้สอบผอ.สำนักทุกสำนักเพื่อความชัดเจนในสิ่งที่เกิดขึ้น และหลังจากนี้จะมีการดำเนินการของคณะกรรมการต่อเนื่องให้มีการสอบสวนผอ.ทุกสำนัก ไม่ใช่เพียงแต่รายชื่อที่ปรากฏอยู่บนซองตามที่เป็นข่าว

นายวราวุธ กล่าวว่า​ ตนได้มีการให้แนวทางให้ดำเนินการสอบสวนโดยเร็วที่สุด แต่ทั้งนี้ ความเร็วจะต้องควบคู่ไปกับความรอบคอบ​ และครอบคลุมในทุกที่ เนื่องจากเป็นเรื่องที่หลายฝ่ายจับตามอง ฉะนั้นต้องทำงานอย่างรอบคอบและรับฟังความคิดเห็นจากข้าราชการที่ได้รับผลกระทบด้วย​ ซึ่งถือเป็นสิ่งที่สำคัญ ขณะที่การตรวจสอบย้อนหลังต้องดูตามระเบียบราชการหากตรวจสอบย้อนหลังแล้วจะต้องดำเนินการอย่างไร เพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับภารกิจที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ซึ่งต้องขอความชัดเจนจากนายจตุพร​ บุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวง ทส. เนื่องจากการบริหารราชการแผ่นดิน และบริหารราชการกระทรวง จะมีระเบียบและกฎหมายควบคุมเอาไว้อย่างชัดเจน จึงต้องหารือร่วมกับฝ่ายข้าราชการประจำถึงแนวทางในการดำเนินการ

เมื่อถามว่า บทลงโทษจะเป็นอย่างไรนายวราวุธ​ กล่าวว่า คำตัดสินหรือข้อเท็จจริงที่ทำคณะกรรมการได้ค้นพบมา จะมีกติกา โดยจะมีคณะกรรมการสามัญประจำกระทรวง​หรือ อ.ก.พ. เป็นผู้ตัดสินแนวทางทั้งไล่ออก​ ปลดออก พักราชการ ซึ่งจะมีมาตรการในการดำเนินการที่แตกต่างกันออกไป โดยที่ผ่านมาการทำงานของกระทรวง จะมีหน่วยงานอย่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ​ (ปปท.​) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน​ (ปปง.​) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ​ (ป.ป.ช.) พิจารณา ตนคิดว่าอย่างกรณีนี้นอกจากข้าราชการในกระทรวงแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา ป.ป.ช.มายังกระทรวงและกระทรวงจะดำเนินการตามแนวทาง เนื่องจากมีตัวบทกฎหมายชัดเจนว่า ป.ป.ช.เสนอมาอย่างไรกระทรวงจะต้องดำเนินการภายใน 30 วัน

เมื่อถามถึงแนวทางดำเนินการในเรื่องการทุจริตงบประมาณจะเป็นอย่างไรนายวราวุธกล่าวว่า ต้องดูถึงความเกี่ยวโยงกับเนื้องานที่เกี่ยวเกิดขึ้น ซึ่งต้องไปศึกษาจากระเบียบบริหารราชการแผ่นดินก่อนว่าตามเงื่อนไขแล้วที่ผ่านมาการทำงานของกระทรวง ตัวรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งการลงไปถึงระดับปลัดกระทรวงและอธิบดี แต่การบริหารภายในกลุ่มหรือแต่ละหน่วยงานจะอยู่ในอำนาจของอธิบดีและปลัดกระทรวง หากรัฐมนตรีลงไปดูถึงการแต่งตั้งโยกย้าย สำนักหรือหัวหน้าอุทยานฯจะเข้าข่ายทำงานเกินขอบข่ายหน้าที่ ตามมาตรา 157 ทั้งนี้ ตั้งแต่เข้ามาทำงาน 3 ปีกว่า เราทำตามระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน โดยจะสั่งการผ่านปลัดกระทรวงไปยังอธิบดี เพื่อให้การบริหารงานในแต่ละกรม เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้

เมื่อถามถึงเสียงวิพากษฺวิจารณ์ของสังคมที่มีการดำเนินการเพียงแต่ผู้รับกลับไม่มีการดำเนินการกับผู้ให้ นายวราวุธ กล่าวว่า อยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ต้องหารือกับผอ.แต่ละสำนัก ว่าเกิดเหตุการณ์ใดขึ้น จึงมีรายชื่อของผอ.แต่ละสำนักปรากฏอยู่บนซอง ซึ่งเพื่อความโปร่งใสได้มีการสั่งให้สอบสวนและไต่สวน ผอ.ทุกสำนัก ไม่ใช่เฉพาะที่ปรากฏรายชื่อบนซองเท่านั้น

นายวราวุธ ยังกล่าวถึงความเชื่อมั่นไปยังประชาชนว่า การทำงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ยึดแนวทางทำงานที่โปร่งใส และเป็นธรรมกับทุกฝ่ายจะสังเกตได้จากเนื้องานของทส. ที่ผ่านมา เป็นผลงานที่เป็นประโยชน์กับประชาชน หรือแม้แต่เรื่องร้องเรียนไม่ได้รับความเป็นธรรมเข้ามา ทุกเรื่องได้ดำเนินการตามระเบียบที่เกิดขึ้นมีการสอบสวนไต่สวนจนหลายกรณีสามารถคลี่คลายไปได้ ดังนั้นการทำงานยังคงยึดมั่นและให้คำมั่นได้ว่าเป็นการทำงานที่โปร่งใสและยึดถือเอาการแก้ไขปัญหาของประชาชนเป็นหลักคือภารกิจที่สำคัญที่สุดของทส. ทั้ง ตนส่งกำลังใจให้กับข้าราชการทุกคนว่าหากรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรม รู้สึกว่าเกิดความผิดปกติเกิดขึ้น ก็สามารถร้องเรียนเข้ามาได้ผ่านศูนย์ร้องเรียนของกระทรวง และทุกเรื่องที่ได้ร้องเรียนเข้ามาจะได้รับการพิจารณาด้วยความละเอียดอ่อน และจะปิดอยู่ในชั้นความลับ เพื่อไม่ให้กระทบกระเทือน

เมื่อถามว่า ระยะเวลาที่เหลืออยู่จะสามารถกู้คืนภาพลักษณ์ของกระทรวงได้อย่างไร นายวราวุธกล่าวว่า ด้วยปริมาณ เพื่อนข้าราชการที่เรามีอยู่ในกระทรวงหลายหมื่นชีวิตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น แต่การทำงานของกระทรวงที่ผ่านมา ข้าราชการทุ่มเทอย่างเต็มที่ทั้งกำลังกายกำลัง ทำงานกันอาบเหงื่อต่างน้ำ ทำให้กระทรวงสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ได้ทุกหย่อมหญ้าไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ใด การทำงานจากนี้ไปคงจะต้องเป็นกำลังใจให้กับข้าราชการทุกคนในการยึดมั่นทำตามแนวนโยบาย ทั้งของรัฐบาล หรือของตนเอง ที่มีการกำชับในทุกการประชุมว่าต้องดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนภายใต้การเดินหน่วยงานที่โปร่งใสและตรงไปตรงมา อะไรผิดก็ต้องว่าไปตามผิด อะไรที่ว่าถูกก็ดำเนินการกันต่อไป แต่ยืนยันว่าไม่มีนโยบายที่จะช่วยคนผิดเด็ดขาด

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทส. ผนึกกำลังทุกภาคส่วนปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ผู้แทนสมเด็จพระสังฆราช และ รมว.ทส. “วราวุธ” เป็นประธาน นำพลังร่วมทุกภาคส่วน ปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 4 มิ.ย. 66

'วราวุธ' ย้ำจุดยืนชาติไทยพัฒนา เน้นสร้างมิตรไม่สร้างศัตรู

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) ให้สัมภาษณ์ถึง

‘วราวุธ’ เตรียมถอดบทเรียนเลือกตั้ง รับกระแสมาแรงกว่าบุคคล

หัวหน้าพรรค ชทพ. เตรียมถอดบทเรียนเลือกตั้ง 66 รับ กระแสมาแรงกว่าบุคคล เผย ยังไม่มีพรรคไหนต่อสายทาบร่วมรัฐบาล บอก ไม่เป็นไร หลังก้าวไกลไม่เอาพรรครัฐบาลเดิม

‘วราวุธ’ ขอพร ’บรรหาร’ ก่อนหย่อนบัตรเลือกตั้ง ชวน ปชช.ใช้สิทธิ 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา พร้อมบุตรสาว บุตรชาย และ นายสรชัด สุจิตต์ ผู้สมัคร ส.ส. สุพรรณบุรี พรรคชาติไทยพัฒนา เข้าไหว้ขอพรอนุสาวรีย์นายบรรหาร ศิลปอาชา