ห้ามส่งออกไม้พะยูงทุกประเภท! ครม.เคาะมาตรการส่งออกไม้ใหม่

ครม.เห็นชอบปรับปรุงมาตรการส่งออกไม้ ห้ามส่งออกไม้พะยูง เพิ่มไม้บางชนิดต้องขออนุญาตหรือมีหนังสือรับรองก่อนส่งออก

18 ม.ค.2566 - น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 17 ม.ค.ว่า ครม.เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ไม้พะยูงเป็นสินค้าที่ต้องห้าม ให้ไม้ท่อน ไม้แปรรูปและไม้ล้อมบางชนิด เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาต และให้สิ่งประดิษฐ์ของไม้และถ่านไม้เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ โดยมีสาระสำคัญเป็นการปรับปรุงมาตรการการส่งออกไม้ท่อน ไม้แปรรูป ไม้ล้อมบางชนิด สิ่งประดิษฐ์ของไม้และถ่านไม้ออกไปนอกราชอาณาจักร เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์รวม 2 ฉบับ คือ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งถ่านไม้ออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2549 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2549 และประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ไม้เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2555 ลงวันที่ 11 เมษายน 2555 พร้อมทั้งปรับปรุงมาตรการส่งออก ดังนี้

1.สินค้าที่ต้องขออนุญาตในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ได้แก่ 1.ไม้ท่อน เช่น ไม้ฟืน ไม้เสาเข็ม และไม้เสารั้ว 2.ไม้แปรรูป เช่น ไม้ซีก ไม้หมอนรถไฟหรือรถราง และไม้ปาร์เกต์ 3.ไม้ล้อมบางชนิด เช่น ต้นจำปีป่า ต้นตะเคียนทอง และต้นจันทน์หอม (เพิ่มไม้ล้อมบางชนิดใหม่ จากเดิมไม่มี เพื่อให้ครอบคลุมไม้ทุกประเภท)

2.สินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองเพื่อการค้าหรือการส่งออกตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ เพื่อแสดงต่อศุลกากรประกอบการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ได้แก่ 1.สิ่งประดิษฐ์ของไม้ เช่น ตู้ เตียง และเก้าอี้ (เพิ่มสิ่งประดิษฐ์ของไม้ จากเดิมไม่มี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประเทศคู่ค้าว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย) 2.ถ่านไม้ (จากเดิมต้องขออนุญาต เปลี่ยนเป็นใช้หนังสือรับรอง)

3.กำหนดให้ไม้พะยูงท่อน ไม้พะยูงแปรรูป ไม้พะยูงล้อม และสิ่งประดิษฐ์ที่ทำจากไม้พะยูง เป็นสินค้าห้ามส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

4.กำหนดข้อยกเว้น กรณีการนำไม้ท่อน ไม้แปรรูป ไม้ล้อม สิ่งประดิษฐ์ของไม้ และถ่านไม้ ติดตัวออกไปเพื่อใช้เฉพาะตัว หรือนำออกไปเพื่อเป็นตัวอย่างในปริมาณเท่าที่จำเป็น ไม่ต้องขออนุญาตหรือขอหนังสือรับรองในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร และการส่งออกไม้ยางพารา (ไม่จำกัดปริมาณ) ได้รับยกเว้น ไม่ต้องขออนุญาต (จากเดิมต้องขออนุญาต และการส่งออกไม่จำกัดปริมาณ เนื่องจากไม้ยางพาราเป็นไม้ปลูก ไม่มีการลักลอบตัด)

5.ระบุพิกัดศุลกากรของไม้แต่ละประเภทในบัญชีท้ายร่างประกาศตามคำขอของกรมศุลกากร เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ส่งออกไม้และเจ้าหน้าที่ประจำด่านศุลกากร

6.กำหนด คำนิยาม เช่น ไม้ล้อม หมายความว่า ไม้ยืนต้นเฉพาะที่มีชื่อหรือชนิดตรงกับไม้หวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ที่มีชีวิตที่ถูกขุดล้อมขึ้นมาทั้งราก เพื่อให้สามารถเคลื่อนย้ายไปปลูกในสถานที่แห่งอื่นได้ เช่น ต้นจำปีป่า ต้นตะเคียนทอง ต้อนประดู่ และต้นจันหอม

ทั้งนี้ ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ จะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 90 วันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ระทึก! ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์รับตีความ พ.ร.ก.เลื่อนใช้ พ.ร.บ.อุ้มหาย

ศาล รธน.รับคำร้องตีความ พ.ร.ก.เลื่อนบังคับใช้ พ.ร.บ.อุ้มหาย พร้อมสั่ง ครม.-ผบ.ตร. ส่งความเห็นพร้อมเอกสารหลักฐานภายใน 15 วัน

มนุษย์เงินเดือนรู้กันยัง กม.คุ้มครองแรงงานหนุนเวิร์คฟอร์มโฮมบังคับใช้ 18 เม.ย.นี้

พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่สนับสนุนการทำงานแบบเวิร์คฟอร์มโฮมเริ่มบังคับ 18 เม.ย.2566 เปิดทางนายจ้าง-ลูกจ้างตกลงเวลาทำงานให้ชัดเจน พร้อมให้สิทธิลูกจ้างปฏิเสธการติดต่อสื่อสารหลังเวลางานได้

สมาชิก กบข.ต้องรู้ไว้กฎหมายแก้ไขฉบับที่ 8 มีผลบังคับใช้แล้ว!

รองโฆษกรัฐบาลเผย กฎหมายใหม่! พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2566 เพิ่มโอกาสทวีค่าเงินออมให้สมาชิก กบข.มีผลบังคับใช้แล้ว

รัฐบาลปลื้มชายแดนใต้ใช้ Soft Power สร้างลายผ้าถ่ายทอดประวัติศาสตร์

นายกฯ ชื่นชมสองวิสาหกิจชุมชนชายแดนใต้ ใช้ Soft Power สร้างลายผ้าถ่ายทอดประวัติศาสตร์ยุคศรีวิชัยในแนวคิด 'ปลุกภูมิปัญญาจากขุนเขาสู่ลวดลายอัตลักษณ์บนผืนผ้า'

ท่องเที่ยวฟื้น! 3 เดือนแรกของปีนักท่องเที่ยวเข้าไทย 5.5 ล้านคน

สถานการณ์ท่องเที่ยวไทยดีวันดีคืน 3 เดือนแรกปี 2566 ต่างชาติเดินทางเข้าไทยกว่า 5.5 ล้านคน สร้างรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า 2 แสนล้านบาท