'พุทธะอิสระ' ดึงสติคนไทย! อย่าเลือกคนชั่วปกครองบ้านเมือง

12 พ.ค. 2566 – พุทธะอิสระ อดีตเจ้าอาวาสวัดอ้อน้อย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 นี้ ขอเชิญพี่น้องไทยผู้มีหัวใจรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ผู้มีจิตใจปรารถนาที่จะเห็นประเทศไทยเจริญไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนในทุกด้าน อย่างมีระเบียบแบบแผนให้เป็นไปตามขบมธรรมเนียม จารีตประเพณีอันดีงามของชนเผ่าไทย

อีกทั้งอย่าปล่อยให้คนชั่ว คนไม่ดี เข้ามามีอำนาจปกครองบ้านเมือง

หากอยากให้บ้านเมืองนี้เกิดความสงบเรียบร้อย และเจริญรุ่งเรืองอย่างมีสติ ก็พากันออกไปเลือกคนดี ซื่อสัตย์ มีความรู้ ความสามารถ เข้ามาปกครองบ้านเมือง สมดังพระบรมราโชวาทขององค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงตรัสเอาไว้ว่า

“ในบ้านเมืองนี้มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครที่จะทําให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทําให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การทําให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอํานาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้”

พระบรมราโชวาทในพิธีเปิดงานชุมชนลูกเสือแห่งชาติค่ายลูกเสือวชิราวุธจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2512

ด้วยพระบรมราโชวาทนี้คงจะเป็นเครื่องตัดสินใจแก่ลูกไทยทั้งหลายว่า ควรจักเลือกใคร พรรคไหน ให้เข้ามาปกครองบ้านเมือง.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จบดรามา! อารยธรรมทวารวดี 'พ่อทุกสถาบัน'

พล.ท.นันทเดช เมฆสวัสดิ์ อดีตหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ ศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ศรภ.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า ไม่ทราบว่าใครเขียนนะครับ

'พุทธะอิสระ' สอนสแกนทุกข์ โทษ โรคภัย จาก 'ธาตุน้ำ'

พุทธะอิสระ อดีตเจ้าอาวาสวัดอ้อน้อย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า ก่อนที่เราท่านทั้งหลายจะเรียนรู้เรื่องของธาตุไฟ เรามาทำความรู้จักทุกข์ โรค ภัย ของธาตุน้ำทั้ง 12 กอง กันดูก่อนว่า

นิสัยที่ไม่ดีในสังคมไทย ควรทำอย่างไรกันดี

ขณะที่คนไทยในสายตาของคนต่างชาติ ถูกมองว่าเป็นชนชาติที่มีนิสัยดีงามมากชาติหนึ่ง แต่ถ้าเรามองกันอย่างลึกซึ้งในสายตาคนไทยด้วยกัน จะพบว่ายังมีนิสัยที่ไม่ดีงามหลายประการที่สร้างปัญหาให้แก่สังคมไทยและประเทศชาติอย่างมาก

ดร.เสรี เรียกร้องอย่าให้ 'กระแส' ชนะ 'ข้อมูลและเหตุผล'

ดร.เสรี วงษ์มณฑา นักวิชาการด้านการตลาดและการสื่อสาร โพสต์เฟซบุ๊กว่าอิทธิพลของการสื่อสารตามทฤษฎี hypodermic needle theory กำลังสำแดงหลักฐาน