'เทพมนตรี' เช็กลิสต์เรียบร้อย ส.ว.คนไหนโหวตหนุนฎีกาขอคืนเครื่องราชฯ ทันที

'เทพมนตรี' ยืนยันพร้อมฏีกาขอคืนเครื่องราชฯ ของ ส.ว.ที่ยกมือหนุนพรรคแก้ไขมาตรา 112 จ่อชุดปี 2563 เจอก่อนเพราะเกี่ยวพัน 3 รัชกาล

13 ก.ค.2566 - นายเทพมนตรี ลิมปพยอม นักวิชาการอิสระด้านประวัติศาสตร์และนักเทววิทยา โพสต์เฟซบุ๊กในหัวข้อ “พร้อมฎีกา” เมื่อช่วงค่ำวันที่ 12 ก.ค.ว่า พรุ่งนี้ต้องเปิดทีวีแต่เช้าจับตามอง ส.ว.ที่เลือกข้าง ได้บัญชีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ครบทุกท่านแล้วที่คาดว่าจะลงให้พิธา จะขอคืนชุดที่ได้ล่าสุดก่อนในปี 2563 เพราะเป็นชุดสำคัญมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาเกี่ยวพัน 3 รัชกาล (รัชกาลที่ 5, 9และรัชกาลปัจจุบัน) ส่วนใหญ่เป็นส่วนที่สำนักนายกรัฐมนตรีนำเสนอเพื่อขอพระราชทาน เพราะประกอบคุณงามความดี ในบางคนที่พอทราบแม้มีคุณงามความดีแต่ประวัติส่วนตัวโชกโชนจนไปคิดถึงว่าเข้ามาเป็น ส.ว.จากเส้นสายใคร

เหตุผลที่ประกอบการเรียกร้องให้คืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์มีมากมาย นอกจากคุณงามความดีทำประโยชน์ให้ประเทศชาติก็ต้องมีพื้นฐานความสำนึกรู้คุณแผ่นดินและมีความจงรักภักดีตามที่ได้รับพระราชทานมาจากพระมหากษัตริย์

เมื่อคิดที่จะเลือกนายกรัฐมนตรีที่จะไปแก้ไขมาตรา 112 และเป็นหัวหน้าพรรคที่มีนโยบายคุกคามความมั่นคง เช่นการเลิกหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง และยังให้การสนับสนุนม็อบสามกีบที่จ้องจะทำลายล้างระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประกอบกับหน้าที่ของ ส.ว.ต้องทำหน้าที่ของตนเองซึ่งเคยถวายสัตย์เอาไว้ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์และต่อหน้าพระพักตร์

อีกทั้งต้องรู้รักหน้าที่ของตนเองขั้นพื้นฐานที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้ในมาตรา 50 ถ้า ส.ว.ทำขัดรัฐธรรมนูญเสียเองประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะถวายฎีการ้องทุกข์เพราะต้องทำหน้าที่ตามตามมาตราเดียวกัน

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง