'รวมไทยยูไนเต็ด' ชงโสเภณีถูกกม.-คาสิโนเสรี-คลองไทย-เลือกผู้ว่าฯทั่วปท.พลิกโฉมประเทศไทย

'รวมไทยยูไนเต็ด' คิดใหญ่ ชงโสเภณีถูกกม. - คาสิโนเสรี - คลองไทย-เลือกผู้ว่าทั่วปท.-รัฐบาลดิจิตอล หวัง พลิกโฉมประเทศไทย พร้อมขอนักการเมืองรุ่นใหม่และเก่ารวมพลังต่อสู้ระบบอุปถัมภ์-ธุรกิจการเมืองมุ่งผลประโยชน์

11 ก.พ.2565 -นายวรนัยน์ วาณิชกะ หัวหน้าพรรครวมไทยยูไนเต็ด โพสต์เฟสบุ๊คส่วนตัวเรื่อง "นี่คือ พลิกโฉมประเทศไทย" มีเนื้อหาดังนี้

อนาคตของชาติไม่ควรแขวนอยู่กับนโยบายกะปริดกะปรอย ยุทธศาสตร์เลื่อนลอย การบริหารบนผลประโยชน์ธุรกิจการเมือง การเมืองแบบเก่าที่ไม่เข้าใจความต้องการของโลกสมัยใหม่

ความใหม่ คือสิ่งที่ประชาชนต้องการ ไม่ใช่เหล้าเก่าในขวดใหม่ ย้อมขายเพื่อหวังกระแสและคะแนนเสียง
ความใหม่ต้องขับเคลื่อนด้วยวิสัยทัศน์ แรงบันดาลใจ และอุดมการณ์อันแข็งแกร่งของนักการเมืองรุ่นใหม่ เพื่อที่จะมาเป็นรัฐบาลที่พลิกโฉมประเทศไทย ไม่ใช่แค่เปลี่ยนแปลงหรือปฏิรูป แต่ต้อง “ พลิกโฉม ”

แต่ความเป็นจริงคือ นักการเมืองรุ่นใหม่และรุ่นเก่า (ที่ต้องการทางเลือกใหม่) ต้องจับมือกัน รุ่นใหม่ต้องการรุ่นเก่าเพราะการสู้รบกับ เสือ สิง กระทิง แรด ในสภาและแต่ละหน่วยงาน ต้องอาศัยชั้นเชิงและความช่ำชองที่มาจากประสบการณ์ รุ่นเก่าต้องการรุ่นใหม่ มิฉะนั้นก็จะตกอยู่ในวังวนของความเหมือนเดิม

รุ่นใหม่คือตัวยิง รุ่นเก่าคือตัวส่งลูก รวมกันเราพลิกโฉม หากแยกกันการเมืองอุปถัมภ์คงเอาไปรับประทานอย่างแน่นอน

นี่คือ 5 นโยบายที่ไม่ใหม่ เพราะประเทศอื่นทํามาหมดแล้ว บางนโยบายพรรคอื่นได้พูดถึงบ้างแล้ว และเป็นนโยบายฉบับย่อ เพราะรายละเอียดมีอีกเยอะ

แต่สิ่งที่ใหม่คือ เหตุผลและจุดประสงค์ของนโยบาย เพราะถ้าเหตุผลคลุมเครือ จุดประสงค์บิดเบี้ยว ผลลัพธ์ก็เข้าแต่กระเป๋าการเมืองเก่า และเมื่อทำสำเร็จแล้ว ความใหม่คือโฉมหน้าประเทศไทย

คาสิโนเสรี ไม่ใช่เพราะบ้าการพนัน แต่มันคือยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อลดความเหลื่อมลํ้า ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ในพื้นที่ของธุรกิจการเมือง แต่ทําในพื้นที่ยากจนที่สุด อยู่ท้ายแถวของความเหลื่อมล้ำ แต่ก่อนทําจะต้องมีประชามติ คนในพื้นที่ต้องเห็นด้วย ซึ่งการทําอุตสาหกรรมคาสิโนนั้น มีจุดประสงค์เพื่อต่อยอดในธุรกิจอื่น ยกระดับคุณภาพชีวิต ยกระดับคมนาคม ภาษีรายได้เอาไปลงกับการศึกษาและสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างมีอยู่แล้ว Indian Reservations เคยเป็นพื้นที่ยากจนที่สุดในอเมริกา แต่ในพื้นที่ที่ได้ทำคาสิโนถูกกฎหมาย ผลต่อยอดมหาศาลและทั่วถึง นี่คือการกระจายศูนย์กลางทางเศรษฐกิจเข้าไปในแต่ละภูมิภาค และพัฒนาทั้งประเทศ ไม่ใช่กระจุกอยู่แต่ในกรุงเทพ รถในกรุงเทพก็จะติดน้อยลงโดยปริยาย เพราะประชากรระบายออกไปหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีกว่า นี่คือการกระจายอำนาจทางเศรษฐกิจที่กระจุก นี่คือการพลิกโฉมประเทศไทย

คลองไทย เพราะเราต้องเลิกเป็นขี้ข้าทางเศรษฐกิจของประเทศอื่น ไม่ว่าจีนหรืออเมริกา 30% ของการค้าทางทะเลจะไหลผ่านพื้นที่ที่เราเป็นเจ้าของ ประเด็นสำคัญ : เราคือเจ้าของ ลองไปดูสิ คลองปานามา คลองสุเอซ ช่องแคบมะละกา และอื่นๆ ว่าใครเป็นเจ้าของและรวยกันขนาดไหน แต่ก่อนทําต้องมีประชามติ คนในพื้นที่ต้องเห็นด้วย สิ่งแวดล้อมต้องฟื้นฟู ต้องทำให้ดีกว่าเดิมด้วยซ้ำ การดูแล ผลตอบแทน และเยียวยาประชาชนในพื้นที่ต้องพร้อม ต้องคุ้มค่า เพราะจุดประสงค์และสิ่งที่ประเทศจะได้รับ คือการเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจในภูมิภาค และเศรษฐกิจในพื้นที่ก็จะพลิกโฉมโดยปริยาย เพราะเราจะเป็นทางผ่านสำคัญในการเข้าออกทะเลจีนใต้และกลุ่มประเทศที่มีอัตราการเติบโตมากที่สุดในโลก นี่คือพลิกโฉมประเทศไทย

รัฐบาลดิจิตอล ไม่ใช่เพราะต้องการพีอาร์ผลงาน ไม่ใช่เพราะอยากโชว์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทำงานภาครัฐ สิ่งนั้นมันตามมาอยู่แล้ว แต่จุดประสงค์สำคัญคือ สู้รบกับทุจริตคอรัปชั่น แพทฟอร์มดิจิตอล คือพื้นที่โปร่งใส สื่อและประชาชนเข้าถึงข้อมูล เพียงแค่ไม่กี่คลิกก็ตรวจสอบได้ จัดซื้อ จัดจ้าง ตังค์ทอน รู้หมด ซุกช่อนในแบบฉบับรัฐบาลอนาล็อกที่เป็นอยู่ไม่ได้ ตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านยันนายก โดนตรวจสอบโดยประชาชนผ่านเทคโนโลยี ให้มันรู้ไปว่าจะซ่อนคอรัปชั่นไว้ที่ไหนได้อีก นี่คือพลิกโฉมประเทศไทย

เลือกตั้งผู้ว่าทั่วประเทศ พลิกโฉมโครงสร้างประเทศ กระจายอำนาจทางการเมืองที่กระจุกเข้าสู่ในมือประชาชนให้มากที่สุด ลดความเหลื่อมล้ำทางการเมืองระหว่างกรุงเทพและ 76 จังหวัด ไม่ใช่มหาดไทยปกครอง 76 เมืองขึ้น ไม่ใช่นักการเมืองแย่งชิงเก้าอี้รัฐมนตรีมหาดไทย เพื่อใช้อำนาจ “จัดตั้ง” ในการเลือกตั้งระดับประเทศ ปล่อยลูกให้โตเป็นผู้ใหญ่ ประชาธิปไตยเต็มรูปแบบ นี่คือพลิกโฉมประเทศไทย

เอาแรงงานนอกระบบเข้าระบบ รวมถึงโสเภณีถูกกฎหมาย ไม่ใช่เพราะชายไทยชอบนวด หญิงไทยชอบเรียกบาร์โฮสต์ จุดประสงค์คือ แรงงาน 37.92 ล้านคนต้องได้รับการคุ้มครองในสิทธิขั้นพื้นฐาน สวัสดิการ ประกันสังคม ประกันสุขภาพ ป้องกันจากพวกค้ามนุษย์เถื่อน จาก 37.92 ล้านแรงงาน มีเพียง 17.56 ล้านกว่าอยู่ในระบบ การให้สิทธิขั้นพื้นฐานกับคนไทยอีก 20.36 ล้านกว่าคน นี่คือ การพลิกโฉมประเทศไทย

หลายคนอาจบอกว่า “ทำไม่ได้หรอก” ถูกต้องครับ ไม่มีทางทำได้ภายใต้การเมืองแบบเก่าแน่นอน เพราะมีแต่สร้างวาทกรรมและจ้องหาผลประโยชน์

เราจึงต้องหวนกลับมาที่ประเด็นแรกของบทความนี้ การเมืองแบบใหม่ ขับเคลื่อนด้วยวิสัยทัศน์ของนักการเมืองรุ่นใหม่ ผลักดันด้วยประสบการณ์ของนักการเมืองรุ่นเก่า (ที่ต้องการทางเลือกใหม่)

เพราะสิ่งแรกก่อนพลิกโฉมประเทศไทย คือ พลิกโฉมการเมืองไทย

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'มาดามเดียร์' ฮึดสู้ต่อ! ขอโอกาสเลือดใหม่ ปลุกก้าวข้ามระบบอุปถัมภ์

'มาดามเดียร์' ประกาศสู้ต่อ ชิงเก้าอี้หัวหน้า ปชป. ขอโอกาสสมาชิกทำพรรคเติบโต ปลุกเลือกความสามารถ ก้าวข้ามระบบอุปถัมภ์ แย้มแพ้เลือกตั้งอาจทบทวนเรื่องอยู่ต่อ

'ก.ตร.' ฝากการบ้าน 'บิ๊กต่อ' สังคายนาระบบแต่งตั้งตำรวจ

ก.ตร. ฝากการบ้านเร่งด่วน 'บิ๊กต่อ' สังคายนาระบบแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจ หลังมีแต่ข่าวซื้อขายตำแหน่ง สีกากีไปเป็นฐานนักการเมืองท้องถิ่น

'สังศิต' กระตุกรัฐบาลต้องมีความกล้าและภาวะผู้นำสูงถึงจะปฏิรูปตำรวจสำเร็จ

นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา เผยแพร่ความเห็นเรื่องปฏิรูปตำรวจ ว่า

'หมอพลเดช' เตือนด้อมส้มเลิกกร่างก่อนลากพรรคพังแนะให้มีสปิริตผู้ชนะ

ส.ว.เตือน 'ด้อมส้ม' เลิกพฤติกรรมหยุดไล่บี้-ล่าแม่มด ผวาเหมือนเรดการ์ด! เตือน 'พิธา-ก้าวไกล' เข้าไปเป็นรัฐบาล เจอแน่ปีศาจในรายละเอียด เพราะนโยบายหาเสียงไว้ สุดท้ายแค่สร้างฝันในอากาศ

'นิพิฏฐ์' ปลุกคนใต้ล้ม 'บ้านใหญ่' ตระกูลละ 1 คน ปลดแอกการเมืองระบบอุปถัมภ์

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ สมาชิกพรรคพลังประชารัฐ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า การเมืองแบบ"บ้านใหญ่" ประชาธิปไตย ตรงข้ามกับ ระบบอุปถัมภ์ เมื่อใดประชาธิปไตยอ่อนแอ เมื่อนั้น ระบบอุปถัมภ์จะเข้มแข็ง เมื่อใดระบบประชาธิปไตยเข้มแข็ง เมื่อนั้นระบบอุปถัมภ์จะอ่อนแอ

'ชพก.' ชูเกษตรสร้างชาติ ตั้งกองทุนจ้างงานผู้สูงวัย

ทีมเศรษฐกิจ 'ชาติพัฒนากล้า' ชูนโยบายเกษตรสร้างชาติ ให้โอกาสคนทุกวัย ตั้งกองทุนธุรกิจสร้างสรรค์จ้างงานผู้สูงวัย ดูแลความปลอดภัยในบ้านอารยสถาปัตย์