เศรษฐกิจ

Saturday, 31 March, 2012 - 00:00

ปัดจ่ายบำนาญกบข.85%ขอ30วันสรุปสูตร

  ปัดข้อเสนอสมาชิก กบข. จ่ายบำนาญ 85% ของเงินเดือน กรมบัญชีกลาง-สำนักนายกฯ เร่งหาข้อสรุปใน 1 เดือน
    นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยภายหลังการหารือกับเครือข่ายสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และนายธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ถึงกรณีตัวแทนสมาชิก กบข. เรียกร้องให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กบข. 2539 มาตรา 63 เรื่องการคิดคำนวณบำเหน็จบำนาญข้าราชการ รวมถึงการแก้ไข พ.ร.บ.กบข.มาตรา 59 เพื่อให้ข้าราชการที่เสียชีวิต ควรได้รับเงินชดเชยและผลประโยชน์อื่นจากการลงทุนของ กบข. จากเดิมจะไม่ได้รับเงินผลประโยชน์ดังกล่าว ว่า ได้รับทราบข้อเสนอของตัวแทนสมาชิก กบข. และจะนำกลับไปพิจารณาเพื่อหาข้อสรุปให้ได้ภายใน 1 เดือน
    ทั้งนี้ สมาชิก กบข.เสนอขอแก้มาตรการ 63 โดยเสนอให้คำนวณจากอัตราเงินเดือนเฉลี่ย 24 เดือนสุดท้าย คูณด้วยเวลาราชการ หารด้วย 50 และเป็นไม่ควรต่ำกว่า 85% ของเงินเดือนเฉลี่ย 24 เดือนสุดท้าย จากปัจจุบันที่คำนวณจากอัตราเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย ย้อนหลัง 5 ปี แต่ไม่เกิน 70% ของเงินเดือน เฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ายทำให้ได้รับบำนาญน้อยลง
    ซึ่งนายธงทองชี้แจงว่า คงเป็นไปไม่ได้ที่จะประกันการจ่ายบำนาญอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 85% เนื่องจากเกรงว่าจะเป็นภาระต่องบประมาณมากเกินไป เพราะปัจจุบันจ่ายอยู่ไม่เกิน 70% แต่จะไปพิจารณาตัวเลขที่เหมาะสมว่าจะเป็น 75% หรือ 80%
    "กรมบัญชีกลางจะรับเรื่องไปคำนวณว่าแต่ละสูตรต้องใช้เงินเท่าไร แต่เชื่อว่าการแก้สูตรคำนวณใหม่คงทำได้ยาก เพราะสภาจะปิดในเดือนนี้แล้วคงไม่ทัน ถ้าอยากให้เร็วอาจต้องใช้วิธีการเพิ่มเงินประเดิม หรือปรับค่าครองชีพเพิ่มเติมให้ผู้รับบำนาญแทน" นายรังสรรค์กล่าว
    นอกจากนี้ กรมบัญชีกลางจะเข้าไปดูเรื่องการแก้ไขมาตรา 59 กรณีที่เสียชีวิต โดยเฉพาะกรณีของข้าราชการทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในชายแดน ต้องได้เงินและวันทวีคูณ และถ้าอยู่ในระบบเดิม จะได้รับบำนาญสูงเกือบเท่ากับเงินเดือนสุดท้าย แต่ระบบใหม่ทำให้คนกลุ่มนี้เสียเปรียบ จึงต้องหาทางชดเชยให้ข้าราชการส่วนนี้
    สำหรับที่สมาชิก กบข.เสนอขอออกจากระบบก่อน เห็นว่าคงเป็นไปได้ยาก ซึ่ง กบข.ต้องไปศึกษาด้วยว่าจะกระทบต่อความเข้มแข็งของกองทุนในอนาคตหรือไม่
    อย่างไรก็ตาม เห็นว่าผลตอบแทนของ กบข.ที่ระดับ 5-6% ในปัจจุบันเป็นอัตราที่เหมาะสมและถือว่าได้ผลตอบแทนดีกว่าการฝากเงินกับธนาคารทีได้ดอกเบี้ย 3-4%.