โป๊ปเตือนบาทหลวงระวังสื่อลามกล่อลวง

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเตือนสามเณรและบาทหลวงที่มาศึกษาในกรุงโรมถึงอันตรายจากสื่อลามกออนไลน์ ระบุสื่อลามกปกติมีผลล่อลวงให้หัวใจของบาทหลวงอ่อนแอ
          เอเอฟพีรายงานเมื่อวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 สำนักวาติกันเผยแพร่บทถอดเสียงการเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสของสามเณรและบาทหลวงจากประเทศต่างๆ ที่มาศึกษาต่อในกรุงโรมเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ซึ่งพวกเขาถามคำถามพระองค์หลายข้อ เช่น เรื่องการปรองดองระหว่างความเชื่อของศาสนจักรคาทอลิกกับวิทยาศาสตร์ และความพยายามที่จะดำเนินชีวิตด้วยคุณงามความดี แม้จะมีข้อบกพร่องส่วนตัว
          ผู้เข้าเฝ้าที่เป็นสามเณรและบาทหลวงถามถึงวิธีการดีที่สุดในการใช้สื่อดิจิทัลและโซเชียลมีเดียเพื่อแบ่งปันความสุขในการเป็นคริสตชน โป๊ปฟรังซิสเตือนถึงการรับสื่อประเภทนี้ที่อาจทำให้เราหมกหมุ่นกับการติดตามข่าวบางข่าว หรือมัวแต่ฟังเพลงจนทำให้ไม่ใส่ใจในการทำงาน
          โป๊ปฟรังซิสตรัสด้วยว่า สำหรับในเรื่องนี้มีอีกเรื่องหนึ่งที่ควรกล่าวถึง ซึ่งพวกท่านก็ทราบดีอยู่แล้วคือเรื่องสื่อลามกดิจิทัล ให้พวกท่านทบทวนว่าเคยมีประสบการณ์หรือโดนล่อลวงจากสื่อลามกดิจิทัลหรือไม่ สื่อเช่นนี้เป็นสิ่งชั่วร้ายที่ล่อลวงผู้คนจำนวนมาก ฆราวาสจำนวนมากรวมถึงฆราวาสหญิง แม้แต่บาทหลวงและซิสเตอร์ก็โดนล่อลวงจากสื่อลามกดิจิทัล
          โป๊ปฟรังซิสระบุว่า พระองค์ไม่ใช่แค่กล่าวถึงสื่อลามกที่เป็นอาชญากรรม เช่น การล่วงละเมิดทางเพศเด็ก ซึ่งเป็นความเสื่อมทรามแน่ชัดอยู่แล้ว แต่ต้องการระบุถึงสื่อลามกที่บางคนเห็นว่าเป็นสิ่งปกติ ขอให้พวกท่านระมัดระวังในเรื่องนี้ เพราะหัวใจที่บริสุทธิ์ที่รับพระเยซูเจ้าทุกวัน ไม่สามารถรับข้อมูลลามกอนาจารเช่นนี้ได้ ถ้าพวกท่านมีสื่อลามกอยู่ในโทรศัพท์มือถือ จงลบมันทิ้งเพื่อจะได้ไม่มีสิ่งล่อลวงอยู่ในมือ ปีศาจผ่านเข้ามาจากสื่อลามกเหล่านี้ ทำให้หัวใจของบาทหลวงอ่อนแอ สื่อลามกมีผลกระทบต่อบาทหลวง, สามเณรและซิสเตอร์.

เพิ่มเพื่อน