สเปนสนับสนุนกฎหมายให้สตรีสามารถลางานเพราะมีประจำเดือนได้ เป็นครั้งแรกของยุโรป

สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรของสเปนอนุมัติกฎหมายที่อนุญาตให้มีการลาพักรักษาพยาบาลโดยได้รับค่าจ้างแก่สตรีที่มีอาการปวดประจำเดือนอย่างรุนแรง ซึ่งกลายเป็นประเทศแรกในยุโรปที่ออกกฎหมายดังกล่าว

บรรยากาศภายในรัฐสภา หรือสภาคองเกรสของสเปน ในกรุงมาดริด (Photo by JUAN CARLOS HIDALGO / POOL / AFP)

เอเอฟพีรายงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 กล่าวว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรของสเปนลงมติผ่านกฏหมายสำคัญสำหรับสตรีเพศ เป็นประเทศแรกในยุโรป

กฏหมายดังกล่าวกำหนดให้สตรีสามารถลาป่วยได้หากมีอาการเจ็บปวดจากการมีประจำเดือน และจะยังได้รับค่าจ้างตามปกติ

สภานิติบัญญัติลงมติกฎหมายดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 185 เสียง และคัดค้าน 154 เสียง ทำให้กฏหมายฉบับนี้จะเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายก่อนประกาศใช้อย่างเป็นทางการ

ปัจจุบันการลาป่วยเพราะประจำเดือนมีเพียงไม่กี่ประเทศทั่วโลก ตัวอย่างเช่น ญี่ปุ่น, อินโดนีเซีย และแซมเบีย

กฎหมายดังกล่าวให้สิทธิ์ลูกจ้างที่มีอาการปวดประจำเดือนได้หยุดงานมากเท่าที่ต้องการ โดยระบบประกันสังคมของรัฐ (ไม่ใช่ฝั่งนายจ้าง) จะเป็นผู้รับผิดชอบในการลาป่วย เช่นเดียวกับการลาโดยได้รับค่าจ้างด้วยเหตุผลด้านสุขภาพอื่น ๆ ที่แพทย์ให้การรับรอง

ตามรายงานของสมาคมสูตินรีเวชแห่งสเปน ประมาณหนึ่งในสามของผู้หญิงที่มีประจำเดือนต้องทนทุกข์ทรมานจากอาการปวดอย่างรุนแรง เสมือนประหนึ่งอาการเจ็บป่วยจากโรค ดังนั้นกฏหมายฉบับนี้จึงถือเป็นความก้าวหน้าของสิทธิสตรีในภูมิภาคยุโรป

อย่างไรก็ตาม ประเด็นในกฏหมายดังกล่าวสร้างความแตกแยกระหว่างนักการเมืองและสหภาพแรงงาน โดยยูจีที (UGT) ซึ่งเป็นหนึ่งในสหภาพแรงงานที่ใหญ่ที่สุดของสเปน เตือนว่ากฏหมายดังกล่าวอาจเป็นการตีตรา(ความอ่อนแอและสิทธิพิเศษ)ของผู้หญิงในที่ทำงาน และอาจทำให้เกิดการสนับสนุนการจ้างแรงงานเพศชายมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลเสียต่อตลาดแรงงานสตรีเอง

นอกจากการลาป่วยประจำเดือนแล้ว กฏหมายใหม่ยังอนุญาตให้สตรีเข้าถึงการทำแท้งในโรงพยาบาลของรัฐได้อีกด้วย รวมทั้งยังอนุญาตให้ผู้เยาว์ (อายุ 16 และ 17 ปี) สามารถทำแท้งได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากผู้ปกครอง ซึ่งขัดกับข้อกำหนดของรัฐบาลอนุรักษนิยมชุดก่อนเมื่อปี 2558.

เอเอฟพีรายงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 กล่าวว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรของสเปนลงมติผ่านกฏหมายสำคัญสำหรับสตรีเพศ เป็นประเทศแรกในยุโรป

กฏหมายดังกล่าวกำหนดให้สตรีสามารถลาป่วยได้หากมีอาการเจ็บปวดจากการมีประจำเดือน และจะยังได้รับค่าจ้างตามปกติ

สภานิติบัญญัติลงมติกฎหมายดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 185 เสียง และคัดค้าน 154 เสียง ทำให้กฏหมายฉบับนี้จะเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายก่อนประกาศใช้อย่างเป็นทางการ

ปัจจุบันการลาป่วยเพราะประจำเดือนมีเพียงไม่กี่ประเทศทั่วโลก ตัวอย่างเช่น ญี่ปุ่น, อินโดนีเซีย และแซมเบีย

กฎหมายดังกล่าวให้สิทธิ์ลูกจ้างที่มีอาการปวดประจำเดือนได้หยุดงานมากเท่าที่ต้องการ โดยระบบประกันสังคมของรัฐ (ไม่ใช่ฝั่งนายจ้าง) จะเป็นผู้รับผิดชอบในการลาป่วย เช่นเดียวกับการลาโดยได้รับค่าจ้างด้วยเหตุผลด้านสุขภาพอื่น ๆ ที่แพทย์ให้การรับรอง

ตามรายงานของสมาคมสูตินรีเวชแห่งสเปน ประมาณหนึ่งในสามของผู้หญิงที่มีประจำเดือนต้องทนทุกข์ทรมานจากอาการปวดอย่างรุนแรง เสมือนประหนึ่งอาการเจ็บป่วยจากโรค ดังนั้นกฏหมายฉบับนี้จึงถือเป็นความก้าวหน้าของสิทธิสตรีในภูมิภาคยุโรป

อย่างไรก็ตาม ประเด็นในกฏหมายดังกล่าวสร้างความแตกแยกระหว่างนักการเมืองและสหภาพแรงงาน โดยยูจีที (UGT) ซึ่งเป็นหนึ่งในสหภาพแรงงานที่ใหญ่ที่สุดของสเปน เตือนว่ากฏหมายดังกล่าวอาจเป็นการตีตรา(ความอ่อนแอและสิทธิพิเศษ)ของผู้หญิงในที่ทำงาน และอาจทำให้เกิดการสนับสนุนการจ้างแรงงานเพศชายมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลเสียต่อตลาดแรงงานสตรีเอง

นอกจากการลาป่วยประจำเดือนแล้ว กฏหมายใหม่ยังอนุญาตให้สตรีเข้าถึงการทำแท้งในโรงพยาบาลของรัฐได้อีกด้วย รวมทั้งยังอนุญาตให้ผู้เยาว์ (อายุ 16 และ 17 ปี) สามารถทำแท้งได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากผู้ปกครอง ซึ่งขัดกับข้อกำหนดของรัฐบาลอนุรักษนิยมชุดก่อนเมื่อปี 2558.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

วันสตรีสากล 'กสม.' จะมุ่งผลักดันและรณรงค์ให้ตระหนักสิทธิสตรี และความเสมอภาคทางเพศ

กสม.เผยแพร่สาร เนื่องในวันสตรีสากล จะมุ่งผลักดันและรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิสตรีและความเสมอภาคทางเพศ ให้ผู้หญิงทุกคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและโอกาส

7 กก.บห.หญิง ปชป. ยืนยันไม่ทิ้งเก้าอี้ หวั่นซ้ำเติมปัญหาพรรคถูกมองแตกแยก

7 กก.บห.หญิงยังไม่ลาออก หลังลือหึ่งจ่อทิ้งเก้าอี้ “รัชดา” ยันตัดสินใจเองได้ไร้คนชักใย ลั่นไม่ใช่คนของใคร รับทุกข์ใจจากการกระทำของคนในพรรค แต่ไม่อยากให้ปชป.แตกแยก

นายกฯ หนุนแรงงานสตรีรับสิทธิประโยชน์เพิ่ม ลุยแก้กม.ลาคลอดจ่ายครบ 98 วัน

นายกฯ พร้อมดูแลคุณภาพชีวิตแรงงานสตรี ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ ทำงานอย่างมีความสุข เดินหน้าแก้กฏหมายลาคลอดจ่ายครบ 98 วัน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน

'สุชาติ' ขานรับนายกฯ มุ่งดูแลสิทธิประโยชน์แรงงานหญิง เนื่องในวันสตรีสากล

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ในวันที่ 8 มีนาคมของทุกปีเป็นวันสตรีสากล รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน

'กัญจนา' ปลุกสังคมไทยตระหนักบทบาทผู้หญิง ถือเป็นภารกิจใหญ่ของชาติไทยพัฒนา

เฟซบุ๊ก พรรคชาติไทยพัฒนา โพสต์เนื่องในวันสตรีสากล โดยระบุว่า น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา ในฐานะสตรีคนหนึ่งที่เข้ามาทำงานการเมือง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้เกิดความเท่าเทียมทางเพศ

'รัชดา' เป็นตัวแทนนายกฯ รับข้อเสนอ 'เครือข่ายสตรีฯ' เนื่องในวันสตรีสากล

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับข้อเสนอจากคณะทำงานเครือข่ายเด็ก สตรี และป้องกันการค้ามนุษย์ เนื่องในวันสตรีสากล วันที่ 8 มีนาคม