ทส. จัดงานมหกรรมพบประชาชน จ.นครปฐม ปลุกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

ทส. เดินหน้าขยายเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชน ผ่านกิจกรรมสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม “มหกรรม ทส. พบประชาชน : ทรัพยากรสร้างมูลค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลุกจิตสำนึก รักสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ”

22 ธ.ค.2565 - นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่าโครงการ “มหกรรม ทส. พบประชาชน” ภายใต้แนวคิด “ทรัพยากรสร้างมูลค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลุกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ” ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ให้ความสำคัญในด้านป่าไม้ อากาศ และด้านน้ำ การจัดหาแหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตร อุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชน มีการลงพื้นที่ในโครงการต่าง ๆ ทั่วประเทศ ทำให้ทราบปัญหาของประชาชน และเห็นว่าเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่กระทรวงฯ จะเข้าถึงประชาชนเพื่อรับฟังปัญหา ความเดือดร้อน พร้อมแก้ไขและบรรเทาทุกข์เหล่านั้น

การจัดงานมหกรรม ทส. พบประชาชน จัดขึ้นใน 4 ภาค ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดเชียงราย จังหวัดนครปฐม และ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ ถ่ายทอดความรู้ และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดงานครั้งที่ 3 ได้มอบหมายให้กรมทรัพยากรน้ำเป็นหน่วยงานหลัก และกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเป็นหน่วยงานร่วมจัดงาน ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2565

ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย BCG โมเดล หรือ Bio-Circular-Green Economy เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว และการแก้ไขปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งที่ผ่านมา ทส. ได้ให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด

โดยกระทรวงฯ มีภารกิจในด้านการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ทุกหน่วยงานในสังกัดจึงมีความมุ่งมั่นดำเนินการให้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีความหลากหลายของประเทศอยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป เพื่อให้พี่น้องประชาชนดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุข มีอากาศที่ดี มีน้ำกิน น้ำใช้ มีแหล่งน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค ภายใต้คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ซึ่งคือหัวใจสำคัญของการทำงานของพวกเราชาวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชน เพื่อนำไปสู่การสร้างเครือข่ายในระดับภาคประชาชนให้เกิดความร่วมมือในการช่วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะเห็นได้ว่า จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ทุกๆ ภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะสำเร็จได้

หัวใจสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จนั้น ล้วนมาจากความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนและทุกภาคส่วนแทบทั้งสิ้น ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าวจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากขาดการรับรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ถูกต้องจากพี่น้องประชาชน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เราร่วมมือกันทุกหน่วยงานในสังกัด รวมถึงหน่วยงานภาคีเครือข่าย เพื่อมารับฟังและพร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกคน เพื่อสร้างทัศนคติที่ดี นำไปสู่ความร่วมมือ ในการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ อันเป็นสมบัติของชาติและของทุกคนสืบต่อไป

กิจกรรม “มหกรรม ทส. พบประชาชน” ภายใต้แนวคิด “ทรัพยากรสร้างคุณค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลุกจิตสำนึก รักสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ” ครั้งที่ 3 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16-18 ธันวาคมที่ผ่านมา ที่วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม

ภายในงานมีนิทรรศการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ ถ่ายทอดองค์ความรู้และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ ทส. ให้กับหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น ภาคีเครือข่าย ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนในพื้นที่ และกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนต่ำ พร้อมทั้งจัดแสดงนวัตกรรมและจัดทำผลิตภัณฑ์ประกอบการสื่อความหมายด้านสิ่งแวดล้อมจากแต่ละหน่วยงาน การเปิดคลินิก ทส. ให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับเรื่องราวร้องทุกข์ บูธแสดงและจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนเครือข่ายทั่วประเทศ กิจกรรมการแสดงของนักเรียน นักศึกษา หมอลำ และศิลปินท้องถิ่น รวมถึงการแสดงของศิลปินชื่อดัง หญิงลี ศรีจุมพล อีกด้วย

https://www.youtube.com/watch?v=3rm65ukVlJ4&ab_channel=FrameworkStudios

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'บิ๊กป้อม' โชว์ศักยภาพนายกฯ เตรียมลงพื้นที่ลุยไฟป่านครนายก 31 มี.ค.

'บิ๊กป้อม' รุดลงดูพื้นที่เขาแหลม 31 มี.ค.คุมแก้ปัญหาไฟป่า สั่ง มท.ประสาน กองทัพ ระดมอากาศยานช่วยดับไฟ พร้อมให้ สธ.เข้าไปช่วยดูสุขภาพชาวบ้าน หากจำเป็นให้อพยพออกชั่วคราว

'ท็อป  วราวุธ' ประกาศชัด เงื่อนไขเข้าร่วมรัฐบาล ชี้นัยยะการเมืองทักษิณกลับไทย

“วราวุธ” ย้ำ ชทพ.ไม่หนุนแก้ม.112 เผยเงื่อนไขร่วมรัฐบาล ต้องนำ “ว้าว ไทยแลนด์” ไปอยู่ในนโยบายรบ. ชี้ ปม “แม้ว” ลั่นยอมกลับมาติดคุก  หนุน ทุกคนที่ดำเนินการตามกฎหมาย  

‘วราวุธ-ประภัตร’ ลุยตลาดสดยโสธรเช้าตรู่ ช่วย ‘วีระศักดิ์’ หาเสียง

‘วราวุธ-ประภัตร’ ลุยตลาดสดยโสธรเช้าตรู่ ช่วย "วีระศักดิ์ " หาเสียง โซ้ยจั๊บญวน-หมูยอ นั่งสามล้อขอคะแนน "ประภัตร" อธิษฐานเจ้าพ่อศาลหลักเมืองให้ ชทพ.ปักธงเมืองยศสำเร็จ

'วราวุธ' ควง 'อนุรักษ์' หาเสียงตลาดสด ลั่นพรรคว่ายทวนน้ำ จะสไลด์มาอย่างไรก็สวนให้ได้

นายวราวุธ ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) พร้อมด้วยนายอนุรักษ์ จุรีมาศ อดีต ส.ส.ร้อยเอ็ด เขต 1 และรองหัวหน้า

'วราวุธ' นำทีม 'ทัวร์ว้าวอีสาน' ประเดิมกาฬสินธุ์ อยากพัฒนาให้เหมือนสุพรรณบุรี

พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) จัด ‘ทัวร์ว้าว ไทยแลนด์ ม่วนชื่นโฮแซว รับฟังเฮ็ดจริง” เวทีแรก ที่ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ เพื่อช่วยนายประภาส ยงคะวิสัยว่า ที่ผู้สมัคร ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต 5 หาเสียง โดยมีแกนนำพรรคเดินทางมาหลายคน

'ศาลปกครองสูงสุด' ยืนทุเลาคำสั่งปลด 'ชัยวัฒน์'

ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนทุเลาคำสั่งปลด 'ชัยวัฒน์' ปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบจากยุทธการตะนาวศรี ชี้ไม่ตั้งกรรมการสอบ-ไม่แจ้งข้อกล่าวหา ทำให้มีปัญหาความชอบด้วยกฎหมาย