โลกในสภาวะสุ่มเสี่ยง “สงครามโลก”

สงครามรัสเซีย-ยูเครน ไม่ใช่สงครามระหว่าง 2 ประเทศ แต่เป็นสงครามที่โลกรู้ว่า เป็นสงครามช่วงชิงการนำในภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ของโลกที่อเมริกาต้องการ “ยึดครองการเป็นผู้นำโลก” ตามที่เคยกำกับครอบครองโลกในเกือบทุกมิติมาตลอด! ขณะที่ประเทศที่ก้าวหน้าเติบโตทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยียุคใหม่อย่างจีน รัสเซีย และอินเดีย ไม่สยบยอมกับการใช้อำนาจกำกับ-คุกคาม-แทรกแซงแบบเดิมๆ ต่อไป ความรุนแรงที่ปะทุขึ้นในยูเครนจึงเป็นปฐมบทของการไม่สยบยอมอำนาจอเมริกา!

การสร้างความแตกแยกสุ่มเสี่ยงที่มีแนวโน้มจะขยายสู่สงครามโลกครั้งที่ 3 นี้ มีอเมริกาเป็นต้นเหตุที่สำคัญที่ดำเนินหลากหลายยุทธวิธี ตั้งแต่มุ่งสกัดความเจริญก้าวหน้าของจีน ไปจนถึงการยืมมือผู้นำยูเครนยั่วยุรัสเซีย จนผลักดันให้นาโตเข้ามามีบทบาทในความขัดแย้งครั้งนี้! อเมริกาเดินเกมตรวจสอบสัมพันธภาพกับประชาคนโลก-ใช้นาโตร่วมมือช่วยเหลือยูเครน จากการที่รัสเซียเปิดศึกสั่งสอนยูเครน-สกัดการรุกรานของอเมริกาและพันธมิตรตะวันตกที่กระทำต่อรัสเซีย!

ว่าไปแล้วผู้เสียหายน้อยสุดวันนี้คือ อเมริกา เนื่องจากอยู่ห่างไกลจากพื้นที่สงคราม และไม่ได้พึ่งพาสัมพันธ์กับเศรษฐกิจรัสเซียมากนัก ยุทธวิธีปลุกปั่นยุยง-ทำลายภาพลักษณ์ของรัสเซีย รวมทั้งกระตุ้นความร่วมมือของยูเครน-กลุ่มนาโตดำเนินคู่ไปกับการแสวงหาพันธมิตรในประชาคมโลกทุกภูมิภาคที่เป็นเป้าหมายของสหรัฐ เพื่อจัดการกับรัสเซียและมุ่งทำลายความก้าวหน้าจีนในภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐกิจใหม่ ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่จะจุดประกายสู่สงครามโลกครั้งใหม่ได้น่าวิตกทีเดียว!!!

อาวุธและยุทธศาสตร์สำคัญของอเมริกาคือ ฐานความร่วมมือกับพันธมิตรดั้งเดิม โดยเฉพาะนาโต รวมกับงบประมาณ อาวุธสงคราม โครงสร้างเศรษฐกิจการเงินโลกที่อเมริกาควบคุมอยู่ และการใช้กฎบัตร-กฎหมาย-ข้อตกลงระหว่างประเทศ กับบรรดาองค์กรโลกบาลทั้งหลาย-ที่อเมริกาจัดตั้งไว้ตั้งแต่ยุคหลังสงครามเย็นจนปัจจุบัน ซึ่งครอบคลุมการโฆษณาชวนเชื่อ ข่าวสาร และข้อตกลงนานาชนิดเกือบทุกมิติ ตั้งแต่เรื่องความยุติธรรมระหว่างประเทศ ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจสังคม ความมั่นคง ไปถึงความร่วมมือกำหนดมาตรการทางเศรษฐกิจและการเงินโลก รวมทั้งการสร้างข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ สู่ประชาคมโลกตามทิศทางที่อเมริกาเป็นผู้กำหนด ฯลฯ ทั้งหมดคือหมากกล-เครื่องมือทางภูมิรัฐศาสตร์และการทำลายคู่แข่งตรงข้ามที่อเมริกาใช้มาตลอด

ส่วนฟากรัสเซีย มีเครื่องมือสำคัญคือความก้าวหน้าทางด้านการทหาร ความมั่นคง ที่มีพัฒนาการมายาวนาน กับแนวทางการจัดการเศรษฐกิจใหม่ที่เน้นภาคการผลิตจริงและทรัพยากรพลังงานที่มุ่งสลัดพันธะจากการครอบงำของเปโตร์ดอลลาร์และสถาปัตยกรรมทางการเงินที่อเมริกาครอบงำโลก และความร่วมมือกับพันธมิตรที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจใหม่อย่างจีน ประเทศที่มีความเก่ง-ความก้าวหน้าหลากมิติของอินเดีย กับกลุ่ม BRICS ที่มีพื้นที่กว้างขวาง-ประชากรมากมายอย่างแอฟริกาใต้ บราซิล ฯลฯ รวมทั้งพันธมิตรส่วนอื่นๆ ในประชาคมโลกที่ไม่เห็นด้วยกับท่าทีของอเมริกา และประเทศที่ต้องการเป็นตัวของตัวเอง ซึ่งมีทรัพยากรพลังงานมั่งคั่งล้นเหลืออย่างกลุ่มโลกอาหรับ! ไปจนถึงกลุ่มประเทศที่ต้องการเป็นตัวของตัวเอง-หลังถูกอเมริกาครอบงำมานาน นี่คือพลังความเคลื่อนไหวด้านตรงข้ามกับอเมริกา!

โลกที่กำลังฝ่าวิกฤตโควิด-19 เข้าสู่ความน่าประหวั่นพรั่นพรึงของสงครามโลกเริ่มแบ่งฝัก-แบ่งฝ่าย ซึ่งเมื่อทอดเวลานานออกไปจะเห็นฝักฝ่ายได้ชัดเจน! เช่น สถานการณ์ในสงครามโลกที่เคยเกิดขึ้น วันนี้มีกลุ่มประเทศคู่ปฏิปักษ์ที่เป็นฝ่ายอเมริกาและนาโตบางส่วน กับกลุ่มตรงข้าม ที่มีรัสเซีย-จีน-อินเดีย-กลุ่มที่ต้องการปลดตัวเองออกจากอเมริกา อีกกลุ่มคือกลุ่มประเทศเป็นกลาง ที่มุ่งสร้างความร่วมมือจัดการผลประโยชน์ในแบบของตัวเอง!

การประเมินเบื้องต้นจาก อันโตนิโอ กูเตร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติ หลังเยี่ยมเยือนรัสเซียและยูเครน อันโตนิโอให้ความเห็นที่มีนัยว่าน่าจะมีช่องทางที่จะทำให้เกิดสันติภาพมากกว่าจะนำพาไปสู่ความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งเป็นเหมือนแสงสว่างเล็กๆ ที่ปลายอุโมงค์ให้กับชาวโลก แต่ก็น่าคิดว่ามันจะเกิดขึ้นจริงได้ตามที่พูดหรือไม่? อย่างไร? เมื่อใด? ท่ามกลางสงครามระอุร้อน-การหนุนเนื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์จากอเมริกาและกลุ่มนาโต รวมถึงการบุกทำลายฐานที่มั่นทางทหารและคลังอาวุธที่รัสเซียกำลังเดินหน้าถล่มไม่หยุด จนยูเครนกลายเป็นสนามสงครามที่ถูกทำลายรุนแรงย่อยยับลงทุกวัน!

ที่น่าสนใจคือ การออกแบบเศรษฐกิจใหม่ของรัสเซีย ที่ปรับรื้อกลไกเศรษฐกิจออกจากการครอบงำของเปโตรดอลลาร์ โดยใช้ทรัพยากรเป็นฐานหลักและใช้กลไกการเงินผูกกับทองคำ ซึ่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปในทิศทางใหม่นี้ เกิดจากบทเรียนเมื่อปี ค.ศ.1998 ที่รัสเซียถูกกดดันทำลายเศรษฐกิจจนไม่อาจชำระหนี้ได้ตามเวลา แต่ปัจจุบันชำระได้ตามเวลา-เพียงแต่เงินที่สำรองในรูปดอลลาร์-ทองคำถูกแช่แข็ง นำมาใช้ไม่ได้ ซึ่งเป็นเรื่องการเมืองที่อเมริกาต้องการสร้างความระส่ำระสายทางเศรษฐกิจและความวุ่นวายทางการเมืองในประเทศ

ที่จริงรัสเซียมีบทเรียนว่า ดอลลาร์เป็นสกุลเงินที่เป็นพิษมานานแล้ว แม้จีนก็เคยเจอปัญหา-เมื่อธนาคารจีนปฏิเสธที่จะจ่ายเงินดอลลาร์-จีนก็กังวลว่าสหรัฐอาจจะคว่ำบาตรทางการค้า ดังนั้นการขจัดสกุลเงินดอลลาร์ออกจากวิถีชีวิตของผู้คนและระบบการผลิตของตน มุ่งจัดแบ่งโลกตามเขตสกุลเงินของท้องถิ่น โดยอาศัยฐานอำนาจทางเทคโนโลยีการทหารที่รัฐเซียก้าวหน้ากว่า รวมทั้งการที่มีปริมาณทรัพยากรเพียงพอในการไหลเวียนผลิตสินค้า มีจำนวนประชากรที่สร้างงานและเพิ่มความสามารถในการซื้อจากการลงทุนในภาคการผลิตจริงได้ ฯลฯ เป็นสภาวะที่ทำให้รัสเซียไม่วิตกกับแรงกดดันของอเมริกาอีกต่อไป!.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“การเตรียมแผนเผชิญพิบัติภัยธรรมชาติ .. บนเกาะภูเก็ต”!!

เจริญพรสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา.. สภาพอากาศกำลังเคลื่อนไหวส่งต่อไปตามฤดูกาลที่หมุนเวียนเปลี่ยนไป ภายใต้อิทธิพลการเคลื่อนไหวของโลก ที่แสดงความเป็นจริงเชิงประจักษ์ว่า... โลกนี้ไม่นิ่ง.. มีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปมา ภายใต้กฎเกณฑ์ของธรรมชาติ ที่พระพุทธศาสนาเรียกว่า กฎของธรรม.. หรือ ธรรมนิยาม

การบำเพ็ญกุศลสรีรศพ หลวงพ่ออิ่ม.. หลวงพ่อบุญกู้.. หลวงพ่อสังข์.. หลวงพ่อผาสุข (สิริอายุรวม ๓๖๗ ปี)

เจริญพรสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา.. ตั้งแต่กลับมาจากจำพรรษาที่นครตักศิลา ปากีสถาน เมื่อ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

30 พ.ย. ศาลรธน. วินิจฉัย ร่างพรบ.การเลือกตั้งส.ส.ฯ หาร 100 ปาร์ตี้ลิสต์ ฉลุย-สะดุด?

เรื่องนี้อาจออกได้หลายหน้า ต้องรอฟังผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ...หากใช้ระบบหาร 100 ประเมินว่า เพื่อไทยจะมีทั้ง ส.ส.เขตและปาร์ตี้ลิสต์โดยคะแนนเสียงมาอันดับหนึ่ง โดยจำนวน ส.ส.จะทิ้งพรรคการเมืองที่ได้เสียงอันดับสองแบบขาดลอย และทำให้ที่บางฝ่ายไปมองว่าพลเอกประยุทธ์จะได้กลับมาเป็นนายกฯ ต่อ แต่ผมกลับมองตรงกันข้าม คือมองว่าอาจจะ 50-50