ธรรมะ...คือคุณากร!!!

ด้วยเหตุเพราะหนังสือเท่าที่หลงเหลืออยู่ภายในบ้านถูกอ่านซะเกลี้ยง!!! ชนิดบางเล่มอ่านไปแล้ว 4 รอบ 5 รอบเอาเลยก็มี ดังนั้น...ระหว่างป่วย ระหว่างการพักฟื้น หนังสือ หนังหา ที่บรรดาญาติมิตร ท่านอุตส่าห์หอบ อุตส่าห์ขน มาให้อ่าน แก้เบื่อ แก้เซ็ง ไปพลางๆ ก็คือ หนังสืองานศพ นั่นแหล่ะเป็นหลัก เพราะอาจพอช่วยๆ ให้เกิด มรณานุสติ ขึ้นมาได้มั่ง...

อยู่เล่มหนึ่ง...คือหนังสือเนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ ของ คุณแม่บุญช่วย เถาปฐม ที่พิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพ ตั้งแต่เมื่อเกือบ 30 ปีที่แล้ว หรือเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2539 ที่ พระพิพิธธรรมสุนทร แห่งวัดสุทัศน์ (ฐานะในขณะนั้น)

ท่านได้ไปอัญเชิญพระบรมราโชวาทของ ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9 ที่พระราชทานแก่คณะผู้แทนพุทธสมาคมทั่วประเทศ ซึ่งเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย เมื่อวันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2523 เรื่อง พระพุทธศาสนาปฏิบัติอย่างไร มาเผยแพร่ไว้ในหนังสือเล่มนี้...

     แม้เป็นหนังสือเล่มบางๆ ความยาวแค่ไม่กี่สิบหน้า และพระบรมราโชวาทที่ได้พระราชทานในช่วงเวลาดังกล่าว ก็ค่อนข้างกะทัดรัด เหมาะแก่สถาน-กาล-โอกาสไปตามสภาพ แต่ถ้าใครมีโอกาสได้ฟัง ณ ช่วงขณะนั้น หรือมีโอกาสได้หยิบขึ้นมาอ่านหลังไปจากนั้น เหมือนอย่าง อันตัวข้าพเจ้าเอง ณ ช่วงขณะนี้ คงต้องยอมรับเอาจริงๆ นั่นแหละว่า สิ่งที่อดีตในหลวง ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9 ท่านได้ทรงหยิบมาพูดถึง ตรัสถึง บรรดาเนื้อหา-สาระของศาสนา หรือ พระพุทธศาสนา นั้น สะท้อนให้เห็นถึงความ เข้าถึง และ เข้าใจ ระดับสุดแสนจะลึกซึ้ง ถึงราก ถึงแก่น อย่างมิอาจปฏิเสธได้เลยแม้แต่น้อย...

     ที่น่าสนใจและน่าประทับใจเอามากๆ...ก็คือ ท่านทรงพยายามใช้ถ้อยคำง่ายๆ พื้นๆ ไม่จำเป็นต้องสอดแทรกภาษาต่างประเทศ หรือ ภาษาพระ ประเภทบาลี สันสกฤต อะไรต่อมิอะไรทำนองนั้น ให้ต้องมึนซ์ซ์ซ์ ต้องงง์ง์ง์ เหมือนอย่างเวลาฟัง พระสวด แต่ถ้าลองได้ ฟัง กันอย่างพินิจ พิเคราะห์ หรือได้ อ่าน แบบทวนไป-ทวนมาเที่ยวแล้ว-เที่ยวเล่า คงต้องยอมรับอย่างมิอาจปฏิเสธได้เลยว่า ความ เข้าถึง-เข้าใจ ของ ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9 ต่อ พระพุทธศาสนา นั้น ไม่ใช่แค่ระดับ โลกียะ แต่ทะลุเมฆ ทะลุฟ้า ไปถึงระดับ โลกุตระ ไปแล้วก็ว่าได้ และที่สำคัญก็คือไม่ใช่แต่เฉพาะในด้าน ปริยัติ หรือในด้าน ทฤษฎี แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงประสบการณ์ในด้าน ปฏิบัติ หรือการลงมือกระทำในสิ่งที่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ชี้แนะ ชี้นำ เอาไว้เป็นแนวทางอีกด้วยต่างหาก...

     ด้วยเหตุนี้...จึงไม่น่าแปลกใจว่าเมื่อได้มี พระปฐมบรมราชโองการ เอาไว้ตั้งแต่ขึ้นครองราชย์ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” บรรดาวัตรปฏิบัติหลังจากนั้นเป็นต้นมา จวบจนกระทั่งเสด็จสวรรคาลัย จึงสะท้อนถึง ธรรมะ หรือ ทศพิธราชธรรม ชนิดแทบไม่ได้ขาดตก บกพร่อง เอาเลยแม้แต่น้อย ไม่ว่าความเป็นไปของชาติบ้านเมือง หรือของมหาชนชาวสยาม จะหมุนเวียน เปลี่ยนแปลง หันเหไปในทางใดต่อทางใดก็ตาม แต่ ธรรมะ หรือ สัจธรรม หรือ ความจริงแท้ อันเป็นสิ่งที่อยู่เหนือไปจากกาลเวลา ที่ทรง เข้าถึง และ เข้าใจ และทรง ยึดมั่น จึงดำเนินสืบเนื่องตั้งแต่เบื้องต้น เบื้องกลาง และเบื้องปลาย จนเป็นที่ยอมรับของบรรดาชาวไทยหรือแม้แต่ชาวโลกอย่างมิอาจปฏิเสธ...

     อันนี้นี่แหละ...ที่ทำให้ทรงมีฐานะไม่ต่างไปจาก กษัตริย์แห่งกษัตริย์ มีความยิ่งใหญ่ เกรียงไกร ด้วยเหตุเพราะ ธรรม ที่ทรงเข้าถึง-เข้าใจและทรงยึดมั่นมาโดยตลอด ด้วย อานุภาพแห่งธรรม ที่เหนือไปจาก อำนาจ แบบหนึ่ง-แบบใดก็แล้วแต่ จึงทำให้ พระบารมี แผ่ไพศาล และยืนยง คงทน ยิ่งกว่า พระแสงศาสตรา ใดๆ ไม่ว่า เงื่อนไข หรือ เหตุปัจจัย ของบ้านเมือง จะหมุนเวียน เปลี่ยนแปลง ไปในทิศทางใด หรือไม่ว่ามหาชนชาวสยามจะคิดเห็นไปในทางไหน ต่อทางไหน แต่ย่อมมิอาจปฏิเสธต่อสิ่งที่ยัง ประโยชน์ ให้กับตัวตนของตน ของสังคม ของประเทศชาติ ได้ด้วยกันทั้งสิ้น...

     ในพระราชดำรัส หรือพระบรมราโชวาท ที่เผยแพร่ไว้ในหนังสือเล่มนี้ มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ทรงสรุปไว้ว่า... “ความจริงการปฏิบัติพระพุทธศาสนา ตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้น...ไม่ใช่ของยาก แต่ละคนทำได้ทั้งนั้น” แต่ก็ห้อยท้ายเอาไว้ด้วยคำว่า แต่ หรือ แต่ว่าก็จะต้องมีความตั้งใจ อันนี้นี่แหละ...ที่ออกจะ (ประทานโทษ) ยากส์ส์ส์...ฉิบหาย สำหรับเราๆ-ทั่นๆ ที่ส่วนใหญ่มักจะหนักไปทาง ทฤษฎี ไม่ใช่ในทาง ปฏิบัติ หรือประเภท รู้แล้ว...รู้แล้ว แต่ รู้แล้ว...ก็เฉยไว้ การมีโอกาสเข้าถึง-เข้าใจในสิ่งที่เรียกว่า ธรรม ดำเนินไปตามครรลอง คลองธรรม จน อานุภาพแห่งธรรม คอยช่วยปกป้อง คุ้มครองและสร้างเสริมให้เกิดความยิ่งใหญ่ เกรียงไกร คงทน ถาวร ไปโดยตลอด มันเลยขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรียกว่า ความตั้งใจ นี่แหละในอันที่จะ เอาชนะตัวเอง ไม่ใช่ เอาชนะผู้อื่น เป็นสำคัญ...

                                                   ------------------------------------------------------------------

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ต้องได้วางอนาคตตนเอง...เหรอ?

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในกลุ่มเยาวชนรุ่นนี้คือ พวกเขาหันมาสนใจการเมืองมากขึ้น เขาบอกกับสังคมว่าเขาต้องการที่จะวางอนาคตตนเอง ผู้ใหญ่ที่พวกเขาเรียกว่า “ไดโนเสาร์” ต้องถอยๆ ออกไป

'ทางเลือก'ในยามชรา

ไม่รู้ว่าเรื่องปัญหา ลิขสิทธิ์บอลโลก จะไปถึงไหนต่อถึงไหนกันมั่งแล้ว!!! จะต้องรอความยุติธรรมแบบ มาล่า-มาเรือ จนกระทั่งผ่านพ้นบอลโลกคราวนี้ไปเลยหรือเปล่า??? แต่ก็นั่นแหละ...

ไม่มีมวยล้ม

"ถ้าผมทำไม่มีมวยล้มแน่” ยืนยันเสียงดังฟังชัดจาก บิ๊กโจ๊ก-พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร.ดูแลงานสืบสวน ในการดำเนินคดีกลุ่มทุนจีนผิดกฎหมายที่กำลังเป็นข่าวโด่งดัง กำลังเป็นที่จับตาของสังคม เพราะยิ่งสาวเหมือนจะยิ่งลึก ยิ่งขุดเหมือนจะยิ่งมีตัวละครมีชื่อเกี่ยวข้องโผล่ออกมามากมาย เพียงแต่ที่สังคมสงสัย สังคมข้องใจ

แวะโปซาดัส พักวัดลาว

ก่อนเดินทางมาเมืองโปซาดัส (Posadas) เมืองหลวงของรัฐมีซีโอเนส (Misiones Provincia) ทางเหนือของอาร์เจนตินา ผมได้คุยแอปเมสเซนเจอร์กับ “พระสีวอน ธัมมพิสิทโธ” เจ้าอาวาส “วัดลาวรัตนรังสิยาราม (แก้วสว่าง)” หรือที่นิยมเรียก “วัดลาวโปซาดัส” ว่าจะมากราบเยี่ยม

ลัคนาสถิตมังกรกับเค้าโครงชีวิตปี 2566

ภาคอดีตอันใกล้และสิ่งที่เพิ่งและกำลังพานพบ -พวกท่านเพิ่งผ่านเจ็ดปีของการปฏิวัติใหญ่เกี่ยวกับครัวเรือนทั้งบ้านที่ดิน เกิดการเปลี่ยนแปลงซื้อ-ซ่อม-ย้ายภูมิลำเนาหรือเปลี่ยนแปลงใหญ่รถยนต์ยวดยานพาหนะหรือการ

เมื่ออดีต“ผีบ้าบอล”ต้องกลายเป็น“คนนอก”

คงต้องสารภาพกันตรงๆ...ว่านับตั้งแต่มี บอลโลก คราวนี้ ไม่ว่าตั้งแต่ระดับ พิธีเปิด ไปจนระดับคุณพี่ แขกซาอุฯ สามารถ หักปากกาเซียน ถล่มทีม ฟ้า-ขาว อาร์เจนตินา ทั้งๆ ที่มี มนุษย์ต่างดาว-ลิโอเนล เมสซี อยู่ทั้งคน หรือคุณพี่ ญี่ปุ่น-ยุ่นปี่ สามารถเฉือนสไลด์ ไส้กรอก-เยอรมัน หลุดไปเป็นชิ้นๆ