เปิดใช้มอเตอร์เวย์สายใหม่

คงต้องบอกว่าปัญหาการจราจรติดขัดในปัจจุบันเป็นเรื่องที่คนใช้รถใช้ถนนไม่อยากประสบพบเจอ ยิ่งช่วงเทศกาลต่างๆ ที่มีการเดินทางกลับภูมิลำเนา เป็นภาพที่เห็นจนชินตา คือปริมาณรถที่หลั่งไหลออกจากกรุงเทพมหานครเพื่อมุ่งหน้าไปยังจุดหมายปลายทางทุกภูมิภาคของประเทศ หากเส้นทางที่เป็นจุดหมายปลายทางสะดวกสบายก็ถือเป็นกำไรของผู้ที่เดินทาง แต่เส้นทางที่ไม่ได้มีการปรับปรุงซ่อมแซมก็จะทำให้ประสิทธิภาพในการขับรถลดลง และยังกินเวลาที่จะไปยังจุดหมายปลายทางอีกด้วย

แต่ล่าสุดถือเป็นเรื่องราวดีๆ หลังจากที่รัฐบาลได้เผยแพร่ข้อมูลความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี หรือ M81 ระยะทาง 96.41 กิโลเมตร (กม.) ที่กรมทางหลวง (ทล) กำลังดำเนินการก่อสร้างทั้งงานโยธาและงานระบบ ผลงานล่าสุด ณ เดือนสิงหาคม 2565 มีความคืบหน้าการก่อสร้างงานโยธา และการก่อสร้างงานระบบ โดยผลงานการก่อสร้างงานโยธา 82.878% แล้วเสร็จ 8 สัญญาจาก 25 สัญญา 

โดยสัญญาที่แล้วเสร็จประกอบด้วย 1.สัญญาที่ 20 พื้นที่ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 2.สัญญาที่ 21 พื้นที่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 3.สัญญาที่ 22 พื้นที่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 4.สัญญาที่ 23 พื้นที่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 5.สัญญาที่ 6 พื้นที่ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 6.สัญญาที่ 14 พื้นที่ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 7.สัญญาที่ 10 พื้นที่ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม และ 8.สัญญาที่ 15 พื้นที่ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

โดย 2 สัญญาที่แล้วเสร็จล่าสุดคือ สัญญาที่ 10 และสัญญาที่ 15 ขณะที่ในส่วนของการก่อสร้างงานระบบ ปัจจุบันได้เข้าดำเนินการในพื้นที่ต่างๆ แล้วจำนวน 6 ด่าน จากทั้งหมด 8 ด่าน ได้แก่ 1.ด่านบางใหญ่ 2.ด่านนครชัยศรี 3.ด่านศีรษะทอง 4.ด่านท่ามะกา 5.ด่านท่าม่วง และ 6.ด่านกาญจนบุรี

จากข้อมูลในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน หรือคณะกรรมการ PPP สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ได้พิจารณาเห็นชอบโครงการการให้เอกชนร่วมลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่พักริมทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สายบางปะอิน-นครราชสีมา ประกอบด้วยที่พักริมทาง 8 แห่ง และหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ประกอบด้วยที่พักริมทาง 3 แห่ง รวมถึงการให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 82 สายบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว สำหรับการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) ซึ่งที่พักริมทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ทั้ง 3 แห่ง ประกอบด้วย

1.สถานที่บริการทางหลวงนครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 2.สถานที่บริการทางหลวงนครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม และ 3.จุดพักรถท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ซึ่งที่พักริมทางดังกล่าวจะประกอบไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ครบถ้วน ได้แก่ ที่จอดรถ ศาลาพักผ่อน ห้องน้ำบริการประชาชน ร้านขายของ สถานีบริการน้ำมัน หน่วยกู้ภัย ศูนย์บริการระบบผ่านทางอัตโนมัติ และการบริการอื่นๆ

โดยการร่วมลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่พักริมทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 และหมายเลข 81 มีแผนเปิดทดลองบริการพื้นฐาน ได้แก่ ห้องน้ำ ที่จอดรถ และร้านค้าบางส่วน ภายในสิ้นปี 2566 และเปิดให้บริการเต็มรูปแบบพร้อมสายทางหลักในปี 2567

สำหรับ โครงการมอเตอร์เวย์ สายบางใหญ่-กาญจนบุรี เป็นหนึ่งโครงการที่สําคัญและมีความจําเป็นเร่งด่วน โดยได้รับการบรรจุในแผนมาตรการเร่งรัดการลงทุน Action Plan ของกระทรวงคมนาคม และมาตรการเร่งรัดโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ หรือ PPP Fast Track ของกระทรวงการคลัง เพื่อเร่งรัดการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งรัฐบาลได้เร่งรัดการดำเนินงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

ซึ่งก็คาดว่าจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในปี 2567 เมื่อแล้วเสร็จจะช่วยให้การเดินทางจากกรุงเทพฯ และปริมณฑลไปภาคตะวันตกของประเทศเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการอำนวยความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง รวมทั้งการท่องเที่ยว ที่สำคัญจะช่วยให้การเดินทางจาก อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ถึง จ.กาญจนบุรี ใช้เวลาเพียง 48 นาที เมื่อเปรียบเทียบกับการเดินทางโดยใช้ทางหลวงแผ่นดินซึ่งใช้เวลาประมาณ 2 ชม. 30 นาที.

กัลยา ยืนยง

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ว่าด้วยค่าแรง 600 บาท

มาอีกแล้ว 'นโยบายขายฝัน' ในช่วงใกล้เลือกตั้ง นั่นก็คือ เรื่องการขึ้นค่าจ้าง ค่าแรง ให้กับประชาชน ซึ่งที่ผ่านมา ทุกพรรคการเมืองก็ล้วนใช้นโยบายนี้เรียกคะแนนจากพี่น้องประชาชนมาโดยตลอด

กางแผนบูรณาการดันอีอีซี

ก่อนหน้านี้เห็นอีอีซีเงียบๆ ไป เหมือนจะหมดวาระโปรโมตและอยู่ในช่วงดำเนินงานหลังบ้าน แต่ก็แว่วข่าวมาบ่อยๆ พอจะให้โล่งใจได้ว่าไม่ได้หายไปไหน ทั้งการร่วมลงนามกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งอนุมัติแผนงานและแผนลงทุนเป็นช่วงๆ ไหนจะออกมาตรการใหม่ๆ มากำกับดูแลการทำงาน

1เดือนต้องจบ

ก่อนหน้าไม่กี่วัน โลกโซเชียลได้มีการแพร่ภาพผู้โดยสารปริมาณหนาแน่นมากบริเวณจุดรอเข้ารับการตรวจหนังสือเดินทางขาเข้า ด่านสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ของสนามบินสุวรรณภูมิ

เลขาฯอีอีซีคนใหม่กับพันธกิจดึงลงทุน

การคัดเลือกเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี คนใหม่ เพื่อแทน คณิศ แสงสุพรรณ ซึ่งหมดวาระไปเมื่อ 17 ส.ค.2565 ใกล้จะได้ข้อยุติในเร็ววันนี้แล้ว

มองเทรนด์บันเทิงไทย-จีน

ในยุคที่ผู้คนมีการใช้อินเทอร์เน็ตกันอย่างแพร่หลาย ทำให้การเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ทำได้ง่าย ผู้ใช้งานในแต่ละประเทศสามารถเรียนรู้และรับข่าวสารต่างๆ