ธุรกิจบริการกับโลกยุคใหม่

หลังจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่ปี 2563 ถึงปัจจุบัน เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในการพัฒนางานบริการอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อสร้างการเข้าถึงข้อมูลและเชื่อมต่อระหว่างผู้คน ไปพร้อมๆ กับการสร้างโอกาสในการทำธุรกิจใหม่ๆ ทั้งภาคการผลิตและการบริการ โดยเฉพาะงานบริการ เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการเชื่อมต่องานบริการต่างๆ ที่ตอบสนองกับความต้องการของผู้คนในสังคมมากขึ้น และเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่จะพัฒนาต่อยอดและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้มากขึ้น            

ซึ่ง ประพันธ์ศักดิ์ รักษ์ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล. ดับเบิลยู. เอส. วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำกัด หรือ LWS บริษัทวิจัยและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเครือ บมจ.แอล. พี. เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์

ระบุว่า จากการศึกษาของฝ่ายวิจัยและพัฒนางานบริการของ LWS พบว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ 5 ธุรกิจบริการที่มาพร้อมกับนวัตกรรมดิจิทัลที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิต เพื่อคนทุกวัยที่พัฒนาขึ้นมาที่เติบโตพร้อมกับการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัล ได้แก่

บริการที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ นั้น จากการที่ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบเต็มรูปแบบ หนึ่งในธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตสูงคือ ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างมากในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา เนิร์สซิงโฮมที่ได้มาตรฐาน และขึ้นทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพิ่มขึ้นจากกว่า 200 แห่งในปี 2563 เป็น 450 ยังไม่รวมเนิร์สซิงโฮมที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนอีกนับ 1,000-2,000 แห่งทั่วประเทศ และยังมีงานบริการพาผู้สูงอายุไปโรงพยาบาล ท่องเที่ยว ทำบุญ และกิจกรรมต่างๆ รวมถึงแพลตฟอร์มที่น่าสนใจอย่าง Joy Ride กับบริการพาผู้สูงอายุไปหาหมอ และการให้บริการในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย ซึ่งกลุ่มผู้ใช้บริการไม่มีเพียงแต่ผู้สูงอายุเท่านั้น ยังมีกลุ่มของสตรีมีครรภ์

การบริการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ จะพบว่าจากรายงานของกรมพัฒนาธุรกิจ การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2565 เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพถึง 353 ราย เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปี 2564 ที่มีจำนวน 167 รายถึง 90% สะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตของธุรกิจบริการในหมวดนี้ ที่สูงขึ้นตามความต้องการของประชาชนที่ให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพมากขึ้น หลังการแพร่ระบาดของโควิด-19

โดยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ นอกเหนือจากการดูแลสุขภาพแล้ว งานบริการที่เกี่ยวกับสินค้าในหมวดหมู่ที่เกี่ยวกับสุขภาพมีทั้งเรื่องของอาหาร การออกกำลังกาย การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ บริการหาหมอออนไลน์ รวมไปถึงการบริการจัดส่งผัก-ผลไม้ออร์แกนิก อาหารที่ปลอดสารพิษ ผ่านแพลตฟอร์ม

บริการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม เป็นกลุ่มงานบริการที่ได้รับความนิยมมากขึ้นจากแนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ ESG (Environment, Social, Governance) ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ภาวะโลกร้อน ปริมาณฝุ่น PM 2.5 ที่เพิ่มขึ้น ทำให้เกิดธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการผลิตวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การนำขยะมาใช้ในการผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์และของใช้ต่างๆ รวมไปถึงการให้บริการเปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์

บริการที่เกี่ยวข้องกับบ้าน บริการที่เกี่ยวข้องกับบ้านเป็นอีกหนึ่งในงานบริการที่ถูกพัฒนารูปแบบบริการต่างๆ ให้ครอบคลุมกับความต้องการมากขึ้น โดยเฉพาะการให้บริการดูแลบ้าน ทั้งงานทำความสะอาดไปจนถึงงานช่างและงานซ่อมแซมต่างๆ โดยปัจจุบันมีหลายบริษัทที่พัฒนาแพลตฟอร์มขึ้นมาเพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกและเรียกใช้บริการได้ตามความต้องการ

บริการที่เกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์ ปัจจุบันผู้คนเริ่มมีความคุ้นเคยกับการใช้ชีวิตในที่อยู่อาศัยมากขึ้น ทั้งการทำงานและกิจกรรมเพื่อความบันเทิง โดยเฉพาะการเล่นเกม ที่ปัจจุบันกลายเป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ถูกบรรจุเป็นกีฬาในระดับภูมิภาคและระดับโลก ในประเทศไทยก็เริ่มมีการเรียนการสอนในโรงเรียนวิชา E-Sport ตั้งแต่ระดับมัธยมในประเทศไทยและในระดับมหาวิทยาลัยนั้น ภาคเอกชนก็เริ่มนำคอร์สการเรียนที่เกี่ยวข้องกับ E-Sport มาเป็นทางเลือกให้ผู้ที่สนใจในด้านนี้โดยเฉพาะด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ในกลุ่มผู้พัฒนาอสังหาฯ เริ่มมีการพัฒนาห้อง E-Sport ภายในที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะในอาคารชุดพักอาศัย

อย่างไรก็ตาม วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้คนจากวิถีชีวิตนิวนอร์มอล สู่วิถีชีวิตปกติถัดไป เน็กซ์นอร์มอล งานบริการกลายเป็นงานที่ผู้คนสามารถใช้บริการได้จากที่บ้าน ผ่านการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มต่างๆ ที่เชื่อมต่อทุกงานบริการเข้าด้วยกัน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้คน จึงเป็นมิติใหม่ของการสร้างโอกาสในการสร้างธุรกิจบริการ เพื่อที่จะเข้าถึงผู้คนและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น เทคโนโลยีดิจิทัลจึงเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างโอกาสทั้งทางธุรกิจและเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เอเชียกับเศรษฐกิจโลกยุคใหม่

ในช่วงที่ผ่านมาได้มีงานวิจัยล่าสุดที่จัดทำโดย McKinsey Global Institute (MGI) ในหัวข้อ Asia on the cusp of a new era เปิดเผยว่า การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและการเมืองโลกในปัจจุบันอาจส่งผลให้โลกเข้าสู่ยุคใหม่

“เอลนีโญ”ดันเทรนด์Net Zeroมาแรง

รายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา ระบุว่า ขณะนี้ประเทศไทยกำลังอยู่ในสภาวะ “เอลนีโญ” ซึ่งจะยาวนานไปจนถึงช่วงมกราคม-มีนาคม 2567 และคาดในเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2567

จับตา'สุกี้หมาล่า'มาแรงผุดทุกหัวถนน

ในระหว่างนั่งทำงานเพลินๆ ผมได้เปิดช่องดีบีซัวเถาฟัง เพราะอยากรู้เกี่ยวกับมุมมองของจีนและความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแดนมังกร และในอีพี 563 ล่าสุดที่เผยแพร่เมื่อไม่นานมานี้ เจ๊กกุ่ย แป๊ะตง 2 ผู้รอบรู้

เทรนด์ธุรกิจตอบโจทย์ตลาดสูงวัย

ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ ขณะที่หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างให้ความสำคัญกับประเด็นนี้ เพราะในมุมของภาครัฐถือเป็นอีกประเด็นใหญ่สำหรับภาระงบประมาณที่จะต้องจัดสรรมาเพื่อดูแลสวัสดิการสำหรับประชากรกลุ่มนี้

เทคโนโลยีผนวกวิถีรักษ์โลก

ปัจจุบันที่กระบวนการดูแลรักษ์โลกนั้นก้าวหน้าไปอย่างมาก เช่นเดียวกับการพัฒนาเทคโนโลยี และเมื่อนำทั้ง 2 สิ่งมาผนวกกัน สังคมจึงมีเทคโนโลยีดีๆ ที่สามารถอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ รวมถึงการสร้างกระบวนการทำงานที่ไม่สร้างผลกระทบให้กับโลกได้อีกด้วย

เตรียมเช็กอินนั่งสายสีชมพู

เมื่อพูดถึงโครงการไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู เป็นรถไฟฟ้าโมโนเรลสายที่สองที่จะเปิดให้บริการในประเทศไทย มีจุดประสงค์เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างเขตมีนบุรีและจังหวัดนนทบุรี มีระยะทางให้บริการ 34.5 กิโลเมตร (กม.)