จับตา! โควิดสายพันธุ์ใหม่ BA.5.2.1.7

26 ส.ค. 2565 – รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า เมื่อวานทั่วโลกติดเพิ่ม 631,116 คน ตายเพิ่ม 1,482 คน รวมแล้วติดไป 603,850,279 คน เสียชีวิตรวม 6,481,733 คน

5 อันดับแรกที่ติดเชื้อสูงสุดคือ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ รัสเซีย สหรัฐอเมริกา และไต้หวัน เมื่อวานนี้จำนวนติดเชื้อใหม่มีประเทศจากยุโรปและเอเชียครอง 6 ใน 10 อันดับแรก และ 15 ใน 20 อันดับแรกของโลก

จำนวนติดเชื้อใหม่ในแต่ละวันของทั่วโลกตอนนี้ มาจากทวีปเอเชียและยุโรป รวมกันคิดเป็นร้อยละ 85.54 ของทั้งโลก ในขณะที่จำนวนการเสียชีวิตคิดเป็นร้อยละ 65.31

…สถานการณ์ระบาดของไทย จากข้อมูล Worldometer เช้านี้พบว่า จำนวนเสียชีวิตเมื่อวาน สูงเป็นอันดับ 15 ของโลก และอันดับ 6 ของเอเชีย แม้สธ.ไทยจะปรับระบบรายงานตั้งแต่ 1 พ.ค.จนทำให้จำนวนที่รายงานนั้นลดลงไปมากก็ตาม

…อัปเดตสถานการณ์จาก WHO จากรายงานล่าสุด WHO Weekly Epidemiological Update ขององค์การอนามัยโลก วันที่ 24 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ชี้ให้เห็นว่า ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา Omicron สายพันธุ์ย่อย BA.5 นั้นครองการระบาดทั่วโลก โดยมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากเดิม 71% เป็น 74%

ทั้งนี้หากวิเคราะห์ในสายพันธุ์ย่อย BA.5 จะพบว่าการระบาดในปัจจุบันมีหลากหลายโดย 3 ตัวหลักได้แก่ BA.5.1, BA.5.2 และ BA.5.2.1 ในสัดส่วนพอๆ กันราว 20+% นอกจากสายพันธุ์ย่อย BA.5 แล้ว สายพันธุ์อื่นๆ มีแนวโน้มลดลง อาทิ BA.2 เหลือเพียง 5.6% และ BA.4 เหลือ 6.1%

ในขณะที่สายพันธุ์ BF.7 หรือที่รู้จักในนาม BA.5.2.1.7 นั้นอยู่ในการจับตามอง เนื่องจากมีอัตราเพิ่มขึ้นจากเดิม 11% เป็น 14%

…Long COVID ในสวิสเซอร์แลนด์ Nehme M และคณะ จากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ได้เผยแพร่ผลการวิจัยในวารสารการวิทยาศาสตร์การแพทย์ Scientific Reports เมื่อวานนี้ 25 สิงหาคม 2565

โดยทำการศึกษาในประชากรวัยผู้ใหญ่จำนวน 1,383 คน อายุเฉลี่ย 44.3 ปี (±13.4 ปี) เป็นเพศหญิงราว 60% และราวครึ่งหนึ่งไม่มีประวัติโรคประจำตัว ทั้งนี้ได้ทำการประเมินติดตามอาการ ณ 7 และ 15 เดือน าระสำคัญพบว่า มี 767 คนที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 และมีถึง 37% ที่ประสบปัญหา Long COVID โดยมีอาการคงค้างหรือผิดปกติ ณ 7 เดือนหลังจากติดเชื้อ

ในผู้ป่วยที่ประสบปัญหา Long COVID หากติดตาม ณ 15 เดือน พบว่า 47.9% หายจากการป่วย แต่ทีเหลืออีก 52.1% ยังคงมีอาการผิดปกติเรื้อรัง ทั้งนี้ในกลุ่มที่มีอาการคงค้างเรื้อรังจะมีอัตราการต้องรับการดูแลรักษาพยาบาลมากกว่า โดยมีผลกระทบต่อสมรรถนะการดำรงชีวิตประจำวัน และมีคุณภาพชีวิตที่แย่กว่า

งานวิจัยนี้ยังชี้ให้เห็นว่า ปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับการเกิดปัญหา Long COVID ระยะยาว ได้แก่ การที่มีอาการป่วยหลายอาการตอนพบว่าติดเชื้อ และการที่ประสบปัญหาไม่มีสมาธิ ณ 7 เดือน

…ผลกระทบของ Long COVID ต่อการทำงาน ข้อมูลล่าสุดจาก Brookings Institution เมื่อ 24 สิงหาคม 2565 ได้ทำการประเมินผลกระทบของ Long COVID ในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า ปัจจุบันจะมีประชากรวัย 18-65 ปี จำนวนประมาณ 16 ล้านคนที่กำลังประสบปัญหา Long COVID โดย 2-4 ล้านคนไม่สามารถทำงานได้ คิดเป็นความสูญเสียจากการขาดรายได้ที่สูงถึง 170,000 ล้านเหรียญต่อปี

แม้ข้อมูลข้างต้นเป็นการประเมินระดับมหภาค แต่สำหรับไทยเราซึ่งมีจำนวนการติดเชื้อที่ผ่านมาในระดับสูงมากนั้น ควรตระหนักถึงความสำคัญของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจาก Long COVID ด้วยทั้งต่อระดับประเทศ ระดับกิจการห้างร้าน ครอบครัว และระดับบุคคล ไม่ใช่แค่งานที่ใช้แรงงาน แต่รวมถึงงานที่ต้องใช้สมองและทักษะด้วย

…ข้อมูลทางการแพทย์จากการศึกษาวิจัยทั่วโลกในปัจจุบันนั้นฟันธงให้เห็นชัดเจนว่า Long COVID is real เกิดปัญหาจากหลายกลไก ทั้งเรื่องการติดเชื้อเรื้อรังหรือการคงค้างของชิ้นส่วนไวรัสในร่างกาย, กระบวนการอักเสบเรื้อรัง, การทำงานผิดปกติของเซลล์ในอวัยวะต่างๆ ของร่างกายจากการถูกทำลายภายหลังการติดเชื้อ ฯลฯ

การป้องกันตัวไม่ให้ติดเชื้อย่อมดีที่สุด ใส่หน้ากากอย่างถูกต้องสม่ำเสมอนะครับ และระมัดระวังเรื่องการกินดื่มร่วมกับผู้อื่น จะช่วยลดความเสี่ยงไปได้มาก

อ้างอิง

1.WHO Weekly Epidemiological Update. WHO. 24 August 2022

2.Nehme M et al. The chronification of post-COVID condition associated with neurocognitive symptoms, functional impairment and increased healthcare utilization. Scientific Reports. 25 August 2022.

3.New data shows long Covid is keeping as many as 4 million people out of work. Brookings Metro. 24 August 2022.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'หมอธีระวัฒน์' ยกผลวิจัย พิชิตสมองเสื่อมด้วยยาเบาหวานลดน้ำหนัก

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กในหัวข้อ "พิชิตสมองเสื่อมด้วยยาเบาหวานลดน้ำหนัก"

ไทยติดโควิดใหม่รอบสัปดาห์ 480 ราย ดับเพิ่ม 2 คน

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รายสัปดาห์ว่า ระหว่างวันที่ 19 – 25 พ.ย. 2566 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ รักษาในโรงพยาบาล (รายสัปดาห์) 480 ราย

‘หมอธีระ’ ห่วงผู้ป่วยปอดอักเสบในไทย ปีนี้มากกว่าปี65 ถึง 30%

สถิติผู้ป่วยปอดอักเสบ (Pneumonia) ของไทย จากมกราคม ถึงตุลาคม 2023 พบว่า จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบที่รายงานสู่ระบบรายงาน 506 ของกระทรวงสาธารณสุข

'หมอธีระวัฒน์' ยกผลวิจัยชี้ชัด คืนสู่ธรรมชาติ ทะนุถนอมสมอง

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า คืนสู่ธรรมชาติ ทะนุถนอมสมอง