สธ. พบ 'โอมิครอน' ระบาดครบทุกจังหวัด ปลายเดือนนี้ครองไทยเกือบ 100%

สธ. แจงพบ ‘โอมิครอน’ ระบาดทุกจังหวัดแล้ว​ พุ่ง ​ 86.8 % เดลตาเหลือ​ 13.2% ​ คาดปลายเดือนนี้ สายพันธุ์ใหม่ครองไทยเกือบ 100%

21 ม.ค. 2565 – ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวถึงความคืบหน้าการเฝ้าระวังสายพันธุ์โควิด-19 ในประเทศไทยว่า ขณะนี้ไม่มีจังหวัดไหนที่ไม่พบโอมิครอน ถ้าดูภาพรวมเจอผู้ติดเชื้อโอมิครอน 10,721 ราย

โดยจังหวัดที่พบจำนวนมากที่สุด​กรุงเทพมหานคร 4,178 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 1,176 ราย,​ ชลบุรี 837 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 451 ราย​, ภูเก็ต 434 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 32 ราย​, ร้อยเอ็ด 355 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศทั้งหมด,​ สมุทรปราการ 329 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 54 ราย,​ สุราษฎร์ธานี 319 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 33 ราย,​ กาฬสินธุ์ 301 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 299 ราย​, อุดรธานี 217 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศทั้งหมด, เชียงใหม่ 214 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 118 ราย,​ ขอนแก่น 214 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศทั้งหมด​

อย่างไรก็ตาม ภาพรวมขณะนี้พบว่า สัดส่วนเป็นโอมิครอน 86.8 % และเดลตา​ (อินเดีย)​ 13.2% เมื่อแยกเป็นกลุ่มผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ โอมิครอน 96.9% เดลตา 3.1 % เพราะฉะนั้นจากนี้สันนิษฐานได้ว่าผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศแล้วงพบติดเชื้อจะเป็นโอมิครอนทั้งหมด ส่วนกลุ่มอื่นในประเทศ เป็นโอมิครอน 80.4 % และเดลตา 19.6 %

นพ.ศุภกิจ​ กล่าวว่า การติดตามสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงของสายพันธุ์ดังกล่าว คัดเลือกตัวอย่างจาก 9 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มเดินทางมาจากต่างประเทศ รวมถึงต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองทุกราย 2.กลุ่มตัวอย่างเพื่อสะท้อนภาพรวมประเทศ 3.กลุ่มผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ 4.กลุ่มที่มีอาการรุนแรงและ/หรือเสียชีวิตทุกราย 5.กลุ่มที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง 6.กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ 7.กลุ่มผู้ที่เคยติดเชื้อมาก่อน(ติดเชื้อซ้ำ) 8.คลัสเตอร์ใหม่ และ 9.ลักษณะอื่นๆ ที่สงสัยไวรัสสายพันธุ์ใหม่ โดยสุ่มเลือกตัวอย่างผู้ติดชั้อจากแต่ละจังหวัดในพื้นที่ รวมทุกกลุ่มไม่เกิน 140 ตัวอย่าง ต่อสัปดาห์ต่อเขตสุขภาพ

โดยเมื่อแยกการพบโอมิครอนรายกลุ่มนี้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างเพื่อสะท้อนภาพรวมประเทศ โอมิครอน 83.77% เดลตา 16.2% คลัสเตอร์ใหม่ โอมิครอน 84.86 % เดลตา 15.1% กลุ่มที่มีอาการรุนแรงหรือเสียชีวิตทุกราย โอมิครอน 67.21% เดลตา 32.8 % กลุ่มผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ โอมิครอน 72.35 % เดลตา 27.7% กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ โอมิครอน 74.58% เดลตา 25.4 % ลักษณะอื่นๆ ที่สงสัยไวรัสสายพันธุ์ใหม่ โอมิครอน 75.90 % เดลตา 24.1 % และกลุ่มผู้ที่เคยติดเชื้อมาก่อน(ติดเชื้อซ้ำ) 100 %

นพ.ศุภกิจ​ กล่าวอีกว่า​ จะเห็นว่าในกลุ่มคนทั่วไป สัดส่วนที่เจอโอมิครอน 85% เดลตา 15 % แต่มีเดลต้าสูงกว่าค่าเฉลี่ยในกลุ่มติดเชื้ออาการรุนแรง หรือเสียชีวิต พบเดลตาประมาณ 33% หรือ 2 เท่าของกลุ่มแรก อันนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าสายพันธุ์โอมิครอนรุนแรงน้อยกว่าเดลตาแน่นอน ส่วนกลุ่มที่วัคซีนครบถ้วน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มฉีด 2 เข็ม พบเชื้อเดลตาพอสมควร กลุ่มบุคลากรการแพทย์ 25% เป็นเดลตา และสุดท้ายที่น่าสนใจ 8 รายที่มีการติดเชื้อซ้ำเป็นโอมิครอน 100% จากเดิมคนที่ติดเชื้อเดลตาจะมีภูมิสูง แต่ยังสามารถติดเชื้อซ้ำป็นโอมิครอนได้ สะท้อนว่าภูมิเดิมที่มีต่อเชื้อเดิมกันเชื้อโอมิครอนไม่ได้

ทั้งนี้ หากแบ่งการติดเชื้อโอมิครอนตามเขตสุขภาพ จะพบว่า เขต 4, 6, 7, และ 13 กทม. พบโอมิครอนสูงสุด ส่วนเขตอื่นๆ ส่วนใหญ่ 60-80% ก็เป็นการติดเชื้อโอมิครอน ที่น่าสนใจคือเขต 12 ชายแดนใต้ มีการติดเชื้อโอมิครอนเพียง 51.46% อีกครึ่งหนึ่งเป็นเดลตา​ สะท้อนว่าลักษณะของจังหวัดดังกล่าวอาจแตกต่างจากพื้นที่อื่น ๆ เช่น ไม่มีสถานบันเทิง หรือไม่มีการรั่วไหลของโอมิครอนที่เข้ามาจากชายแดนต่างประเทศ จึงเป็นเดลตาสายพันธุ์เดิมมากกว่า แต่สุดท้ายโอมิครอนก็จะเข้ามาแทนที่ได้ทั้งหมดในที่สุด​ นำมาสู่ข้อสรุปสถานการณ์โอมิครอนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา คือ สายพันธุ์นี้มีการแพร่กระจายค่อนข้างเร็ว โดยกลุ่มต่างประเทศเกือบ 100% เป็นโอมิครอน ส่วนในประเทศโอมิครอนเฉลี่ย 80.4% ส่วนกลุ่มรุนแรงและเสียชีวิตพบว่าสัดส่วนเดลตายังสูงกว่าค่าเฉลี่ยในกลุ่มทั่วไป กลุ่มได้รับวัคซีนหรือกลุ่มติดเชื้อซ้ำเป็นโอมิครอนมากกว่า

“คาดว่าภายในปลายเดือนนี้สัดส่วนโอมิครอนในประเทศจะสูงเทียบเท่ากับกลุ่มที่เข้ามาจากต่างประเทศหรือมากกว่า 97-98% และสุดท้ายเดลตาจะหายไปในที่สุด ดังนั้น เราต้องอยู่ร่วมกับโอมิครอน จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับวัคซีนเข็ม 3 ซึ่งไม่ว่าสูตรไหนก็สามารถลดการแพร่ระบาด การติดเชื้อ และยังลดอาการป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิตได้ด้วย” นพ.ศุภกิจ​ ระบุ.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'สินมั่นคง' อ่วมพิษโควิดไตรมาสแรกขาดทุน 2.9 หมื่นล้าน เร่งวางกรอบฟื้นฟูกิจการ

บริษัทสินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ทำหนังสือแจ้งต่อ ก.ล.ต. ส่งงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2556 ซึ่งแสดงผลกำไร(ขาดทุน)สุทธิ สำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.2565 และ 2564 จำนวน (29,421.37) ล้านบาท

เปิดผลตรวจอาหาร 'พระบิดา' พบเชื้ออีโคไลเกินมาตรฐาน 'ข้าวเกรียบ-หมึกแห้ง' เชื้อราอื้อ

นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวถึงการตรวจตัวอย่างอาหาร น้ำ และเครื่องดื่มที่เก็บมาจากอาศรมฤาษีพระบิดา ตั้งอยู่ที่บ้านกุดแคนหมู่ที่ 2 ตำบลดงกลาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

ไทยติดเชื้อใหม่ 4,099 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 29 คน

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ประจำวันว่า ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ รวม 4,099 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากในประเทศ 4,097 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 2 ราย

แจง 'บิ๊กตู่' ไม่ต้องกักตัว ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.ได้

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากกรณีที่ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรมว.ต่างประเทศ มีผลตรวจยืนยันเป็นโควิด -19 และได้พบกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม