กรมศิลป์ ยืนยันขึ้นทะเบียนได้ 5 องค์ พระพุทธรูปที่ครูบาไก่ขุดพบ ชาวบ้านบอกสบายใจ

ผอ.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่น พร้อมอุปนายกสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทย พบลูกศิษย์ครูบาไก่ ให้ความรู้พระพุทธรูปที่ครูบาไก่ขุดขึ้นมาได้ ยืนยันขึ้นทะเบียน 5 องค์ ที่เหลือ สร้างเลียนแบบขึ้นมาใหม่

7 ก.พ.2566 - เมื่อเวลา 15.00 น. นายลักษมณ์ บุญเรือง ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น พร้อมด้วย นายศุภกนก์ธี อนุศรี หรือโต่ง ขอนแก่น ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอุปนายกสมาคม พระเครื่องพระบูชาไทย ร่วมกันลงพื้นที่ไปดูพระพุทธรูปที่ชอยู่ในตู้โชว์ที่วัดโสรโย บ้านขุมดิน ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น หลังจากที่ได้รับการประสานจากประชาชนในพื้นที่อ.มัญจาคีรี ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบพระพุทธรูป หลังจากมีกระแสข่าวเกี่ยวกับการขุดพระพุทธรูปของ พระสุวิทข์ ชินวโร (ครูบาไก่) ในสื่อหลายสำนัก และพาดพิงถึงชาวบ้านและวัดว่าเป็นขบวนการหลอกลวง

ซึ่งข้อเท็จจริงนั้นไม่ได้มีการวางแผน หรือทำเป็นขบวนการเพื่อหลอกลวงผู้ที่ศรัทธาแต่อย่างใด และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่พระครูบาไก่และชาวบ้านที่เคารพและศรัทธา จึงขอความอนุเคราะห์ มาเพื่อตรวจสอบพระพุทธรูปและให้ความรู้แก่ชาวบ้านและผู้ศรัทธา ซึ่งการลงพื้นที่ของในครั้งนี้มีปลัดอำเภอมัญจาคีรี ร่วมสังเหตุการณ์ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.คีรี มารักษาความสงบเรียบร้อย ท่ามกลางชาวมัญจาคีรีกว่า 100 คน ที่มานั่งรับฟังรายละเอียดจากอุปนายกสมาคม พระเครื่องพระบูชาไทย และผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น

ในเวลาต่อมาอุปนายกสมาคม พระเครื่องพระบูชาไทย และผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น ร่วมกันเดินสำรวจพระพุทธรูปในตู้

นายศุภกนก์ธี อนุศรี หรือโต่ง ขอนแก่น ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอุปนายกสมาคม พระเครื่องพระบูชาไทย กล่าวว่าพระพุทธรูปที่ขุดมาได้นั้น เป็นพระพุทธรูปใหม่ 95 % ไม่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และทางโบราณคดี แต่ไม่สามารถตรวจยึด หรือจับกุมได้ เพราะพระพุทธรูปไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ก็มีคุณค่าทางใจต่อประชาชน

“พระพุทธรูปที่อยู่ในตู้ 95%สร้างขึ้นมาใหม่ สร้างหลังปี 2500 ซึ่งพระจริง พระแท้ ที่ไม่ใช่พระเก๊ ต้องมีเพียงองค์เดียว ดินที่สร้างต้องเป็นดินสกุลพื้นถิ่น และต้องไม่หนัก ไม่มีน้ำหนัก และการให้ความรู้ชาวบ้านในครั้งนี้ ก็คือพูดความจริงให้ชาวบ้านรับรู้ และชาวบ้านต้องรับความจริงได้ ซึ่งเมื่อทราบข้อเท็จจริงแล้ว เชื่อว่าการวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาก็จบลงไปด้วย เพราะการมาครั้งนี้ ไม่ได้มา เพื่อพิสูจน์เรื่องครูบาไก่ แต่มาให้ความรู้ชาวบ้านในเรื่องพระพุทธรูปที่ขุดขึ้นมาได้ รวมถึงพระพุทธรูปที่มีชาวบ้านนำมาถวายให้วัด เท่านั้น”

ขณะที่ นายลักษมณ์ บุญเรือง ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น กล่าวว่า ลงพื้นที่มาพบชาวบ้านเป็นไปตามที่ทางจังหวัดได้ให้ลงพื้นที่มาพบชาวบ้าน เพื่อให้ความรู้ในเรื่องที่ชาวบ้านอยากรู้รายละเอียด จึงได้พานักโบราณคดีมาให้ความรู้ชาวบ้านด้วย โดยยืนยันการขึ้นทะเบียน

1.พระพุทธรูปปางมารวิชัย โลหะฐานกว้าง 25 ชม. ฐานสูง7 ซม. ตักกว้าง 22 ชม. สูงรวมฐาน 44ชม.เลียนแบบศิลปะล้านช้าง(อิทธิพลศิลปะสุโขทัย) ไม่สามารถกำหนดอายุสมัยได้ พบบริเวณหนองสิม บ้านขุมดิน ต.กุดเค้า อ.มัญ จาคีรี จ.ขอนแก่น 2.เทวรูป 8 กร สำริด ขนาด ฐานกว้าง 8 ชม. ฐานยาว 9ชม. ฐานสูง 3ชม. สูงรวมฐาน 38 ชม. สวมกระบังหน้า กรองศอ พาหุรัด นุ่งผ้าเลียนแบบ ประติมากรรมเขมร แต่ไม่สามารถระบุอายุสมัยได้ เลียนแบบศิลปะลพบุรี ศิลปะเขมรที่พบในประเทศไทย พบบริเวณบ้านหญ้าข้าวนก ม.4 ต.กุดเค้า อ.มัญ จาคีรี จ.ขอนแก่น ในที่นาของนายธนิก มาสีพิทักษ์ เมื่อเดือนเมษายน 2558

3.พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร วัสดุโลหะ ขนาดฐานกว้าง 5.5ชม. ฐานยาว 9 ชม. สูงรวม 47 ชม. กว้าง 13 ชม. เลียนแบบศิลปะลพบุรี ศิลปะเขมรที่พบในประเทศไทย เลียนแบบประติมากรรมเขมร ไม่สามารถกำหนดอายุสมัยได้พบบริเวณหนองสิม บ้านขุมดิน ต.กุดเค้า อ.มัญ จาศีรี จ.ขอนแก่น

4.พระพุทธรูปปางมารวิชัยปูน ฐานกว้าง 26ชม. ฐานสูง 10 ชม. ตักกว้าง 22 ชม. สูงรวมฐาน 39 ชม.เลียนแบบศิลปะล้านนา พระพักตร์กลม พระหนุเป็นปม เม็ดพระศกใหญ่ขมวดเป็นก้นหอย รัศมีรูปดอกบัวตูม สังฆาฏิสั้นเหนือพระดันปลายเป็นเขี้ยวตะขาบ ฐานบัวคว่ำบัว หงาย ไม่สามารถกำหนดอายุสมัยได้พบบริเวณหนองสิม บ้านขุมดิน ต.กุดเค้า อ.มัญ จาคีรี จ.ขอนแก่น

5.พระพุทธรูปปางมารวิชัยสำริดฐานกว้าง 18 ชม. ฐานสูง 3 ชม. ตักกว้าง 20 ชม. สูงรวมฐาน 33ชม.เลียนแบบศิลปะล้านนา พระพุทธรูปปางมารวิชัย พระพักตร์กลม พระหนุเป็นปม เม็ดพระศกใหญ่ขมวดเป็นก้นหอย รัศมีรูปดอกบัวตูม สังฆาฏิสั้นเหนือพระถันปลายเป็นเขี้ยวตะขาบ พบบริเวณบ้านหญ้าข้าวนก ม.4 ต.กุดเค้า อ.มัญ จาคีรี จ.ขอนแก่น ในที่นาของนายธนิก มาสิพิทักษ์

ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า ส่วนพระที่เหลือก็ยืนยันตามอุปนายกสมาคม พระเครื่องพระบูชาไทย ว่า 95% เป็นพระพุทธรูปที่เป็นศิลปวัตถุพื้นบ้าน ที่มีการสร้างขึ้นมาใหม่ อาจจะต่างที่มาของแต่ละจุด แต่ละองค์พระ ซึ่งอาจจะมาจากการเคลื่อนย้ายของครัวเรือนในยุคก่อน หรือบางครั้งอาจจะมีการขนย้ายที่ผิดวิธี ทำให้ต้องฝังดินไว้ แล้วมาขุดพบหรือค้นพบด้วยคนในยุคปัจจุบัน และนำมากราบไหว้บูชา ซึ่งไม่ใช้เรื่องที่ผิดกฎหมาย

ด้านนายวิญญู หงส์ทอง อายุ 37 ปี ชาวบ้านที่มานั่งฟัง กล่าวว่า หลังจากที่นักโบราณคดีและผู้เชี่ยวชาญเรื่องพระลงพื้นที่มาพบชาวบ้านและให้ความรู้ พร้อมทั้งชี้ชัดให้ชาวบ้านสบายใจว่า เป็นพระแท้ ที่สร้างขึ้นมาใหม่อายุประมาณ 30-5 ปี ตอนนี้รู้สึกสบายใจมาก

ในขณะเดียวกันชาวบ้านที่นั่งอยู่นับร้อยคนที่ได้ฟังรายละเอียดแล้ว ต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า สบายใจและได้ความรู้ ทุกคนยังจะกราบไหว้บูชาพนะพุทธรูปทั้งหมดเหมือนเดิม และยังเลื่อมใสศรัทธาครูบาไก่ตามเดิม

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชาวบ้านสุดทน! รวมตัวขับไล่พระไม่ออกบิณฑบาต กินข้าวเย็น ออกจากวัดทุกคืน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดท่าโพธิ์ บ้านห้วยชัน ม.4 ต.ศิลา จ.ขอนแก่น ได้มี ชาวบ้านกว่า 50 คน รวมตัวกันเพื่อขับไล่ พระครูสหรัฐ ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมและไม่ยอมทำกิจของสงฆ์ตั้งแต่มาอยู่ที่วัด 2 ปี ไม่เคยสร้างประโยชน์มีแต่มาสร้างความแตกแยกให้คนในหมู่บ้าน

'แมงจีนูน' ตัวใหญ่ไข่เต็มท้อง ราคาพุ่งกิโลกรัมละ 500 บาท

แมงจีนูนตัวใหญ่ไข่เต็มท้อง มีวางจำหน่ายแล้วที่ขอนแก่น เหล่าบรรดาผู้ชื่นชอบอาหารพื้นถิ่น แห่ซื้อคักคัก แม่ค้าเผยราคาทะลุ กก.ละ 500 บาทขณะที่จักจั่นราคาดี กก.ละ 700 บาท มีเท่าไหร่คนซื้อเกลี้ยง

'เอ็นจีโอใต้' ร่อนจม.เปิดผนึก ฟ้อง นายกฯ ลงมาสงขลา ให้เห็นปัญหาบุกรุกเมืองเก่า-สุสานเรือเวียดนาม

'บรรจง นะแส' ร่อนจม.เปิดผนึกถึงผู้ว่าฯสงขลา ให้เรียนนายกฯ ที่ลงมาสงขลา เห็นปัญหาการบุกรุกทำลายแหล่งโบราณสถานเมืองเก่าที่อัยการยังไม่สั่งฟ้อง และกรณีสุสานเรือเวียดนามจอดระเกะระกะอยู่ตรงปากร่องน้ำร้อยกว่าลำ

เมีย 'ลุงบุญชู' เปิดใจสุดเศร้า ปมแรงงานไทยในเกาหลี ดับสลด โดนนายจ้างเอาศพไปทิ้งบนเขา

ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปพบกับนางมะลิ ประวะเสนัง อาย 59 ปี ที่บ้านเลขที่ 101 บ้านทางขวาง ม.11 ต.ทางขวาง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นภรรยาของนายบุญชู ประวะเสนัง อายุ 67 ปี แรงงานไทยที่ไปเป็นผีน้อย รับจ้างทำงานที่ฟาร์มหมูแห่งหนึ่งในเมืองโพชอน จังหวัดคยองกี ประเทศเกาหลี และเสียชีวิตในฟาร์มดังกล่าว

นายอำเภอบ้านแฮด ขอนแก่นไอเดียเก๋แจกผักปลอดสารให้ผู้ติดต่อราชการ

ขอนแก่นไอเดียเก๋ นายอำเภอบ้านแฮดแจกผักปลอดสารพิษให้ผู้ที่มาติดต่อราชการ พร้อมประสานชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษครอบคลุมทุกครัวเรือนเพื่อความยั่งยืนทางอาหาร