ภูเก็ต ระดมข้อมูลบิ๊กโปรเจกต์เสนอนายกรัฐมนตรี ใน 29 ก.ย.นี้

26 กันยายน 2566 – นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ” จากการที่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี แจ้งมาว่าจะมีการมาติดตามในเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน และระบบขนส่งมวลชนของจังหวัดภูเก็ตที่สำคัญรวมทั้งเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจะนำเสนอในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานปัญหาความต้องการของพื้นที่โดยภาคเอกชน และภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับส่วนที่จะนำเสนอเพิ่มเติมคือในเรื่องของการพัฒนาระบบ เพื่ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมในเรื่องการท่องเที่ยว ในส่วนที่ไปเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย หรือการขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้างและสุดท้ายการนำเสนอ มาตรการดูแลอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ว่ามีความพร้อมอย่างไรจากการที่รัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนในเรื่องการที่จะสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและเรื่องฟรีวีซ่าต่างๆ

ซึ่งในเบื้องต้น 29 กันยายน 2566 กำหนดการของนายกรัฐมนตรียังไม่เห็นชัดเจนต้องรอท่านกลับมาจากต่างประเทศก่อนแต่ยืนยันว่ามาแน่นอนที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งจังหวัดภูเก็ตเตรียมความพร้อมไว้ทั้งหมดแล้ว” นายอำนวย กล่าว

โดย จังหวัดภูเก็ตประชุมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีในวันที่ 29 กันยายนนี้ที่จังหวัดภูเก็ต ประเด็นที่เตรียมข้อมูลการนำเสนอการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีมีดังนี้
1)โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ตระยะที่ 1 (ช่วงท่าอากาศยานภูเก็ตถึง ห้าแยกฉลอง) และระยะที่ 2 เส้นทางช่วงท่านุ่นถึงเมืองใหม่
2) โครงการทางพิเศษเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้ จังหวัดภูเก็ต
3 )โครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตองจังหวัดภูเก็ตหรืออุโมงค์ป่าตอง
4 )โครงการก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 4027 ตอนบ้านพาราถึงบ้านเมืองใหม่
5 )โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับที่จุดตัดทางหลวง 402 กับทางหลวง 4027 (แยกท่าเรือ)
6) โครงการท่าอากาศยานแห่งที่ 2 จังหวัดพังงา
7 )ค่าเก็บสัมปทานรถแท็กซี่ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
8) การอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
9 )การแก้ไขกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ 2524 )ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ 2522
10 )ระบบลงทะเบียนผู้โดยสารขึ้นเรือการออกกฎหมายบังคับใช้และให้ร่วมมือบูรณาการการระหว่างกรมเจ้าท่าและกระทรวง DES
11) ระบบบังคับร้านค้าให้เช่ารถการตรวจสอบใบอนุญาตขับขี่ของผู้เช่ารถ 12 )ปัญหารถรับจ้าง(สร้างความยุติธรรมโดยการบังคับใช้กฎหมายปรับปรุงกฎหมายเรื่องรถรับจ้างให้ทันสมัยสร้างทางเลือกให้นักท่องเที่ยว)
13) การบริหารจัดการน้ำจังหวัดภูเก็ตและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
14) ระบบการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอของจังหวัดภูเก็ต
15 )โครงการ Andaman Wellness Crridor (AWC)
16) การปรับปรุงและแก้ไขผังเมืองรวมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
17 )โครงการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง เพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เชื่อมโยงการขนส่งระหว่างทะเลอ่าวไทยอันดามัน หรือโครงการแลนด์บริดจ์
18) การส่งเสริมอุตสาหกรรมการโรงเรียนต่อเรืออู่เรือยอร์ช
19 )การเพิ่มประสิทธิภาพในการเพิ่มจำนวนนักเรียนต่างชาติของโรงเรียนนานาชาติในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้ สำนักงานจังหวัดภูเก็ตรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมเตรียมบุคคลนำเสนอ ข้อมูลแก่นายกรัฐมนตรี ในวันที่ 29 กันยายนนี้ ต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

"ศักดิ์สยาม" ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการสำคัญของกระทรวงคมนาคมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และเตรียมความพร้อมท่าอากาศยาน เพื่อรองรับผู้โดยสารช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการสำคัญของกระทรวงคมนาคมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

"ศักดิ์สยาม"ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการให้บริการผู้โดยสารขาเข้าและขาออก และการอำนวยความสะดวกในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการให้บริการผู้โดยสารขาเข้าและขาออก และการเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวก ในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค โดยมี นายชยธรรม์ พรหมศร

รัฐบาลตีปี๊บ 12 อุตสาหกรรมโบว์แดง แปรรูปอาหารขึ้นอันดับหนึ่ง

รัฐบาลให้ความสำคัญ 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ครึ่งปีแรก 2565 ส่งเสริมแล้ว 309 โครงการ มูลค่ารวม 131,580 ล้านบาท อุตสาหกรรมการเกษตรและแปรรูปอาหารมากเป็นอันดับหนึ่ง ขณะด้านอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน มูลค่าเงินลงทุนสูงสุด

นายกฯลุยประชุมเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมผู้นำเอเปค

นายกฯเตรียมเป็นประธานประชุมติดตามความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมผู้นำเอเปค ส.ค. นี้ ถึงคิว 2 ประชุมสำคัญด้านท่องเที่ยวและสาธารณสุข เจ้าหน้าที่จาก 21 เขตเศรษฐกิจเข้าร่วมหลายร้อยคน เชิญชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านให้การต้อนรับสร้างความประทับใจ

ปชป. ติวเข้มผู้สมัคร สก. พร้อมลงสนามเลือกตั้งเร็วๆ นี้

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ ประธาน ส.ส. และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมรองรับการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ สก.

ภูเก็ต ใช้ระบบ Test&Go ปัญหาเพียบพบนักท่องเที่ยวติดเชื้อสูงจัดการไม่ทั่วถึง

ภูเก็ต พบนักท่องเที่ยวติดเชื้อยังคงสูงต้องการเสนอภูเก็ตนำร่องให้โรคโควิด-19เป็นโรคประจำถิ่น ขอลดวันกักตัวเป็น5:5