ผู้ว่าฯตรัง แจงปัญหาประมูลสัมปทานรังนก ถูกทิ้งร้างนานกว่า 2 ปี

ผู้ว่าฯตรัง แจงปมปัญหาประมูลสัมปทานรังนกตรังถูกทิ้งร้างนานกว่า 2 ปี สร้างความเสียหายยับ ล่าสุด ป.ป.ช.ตรัง ลงพื้นที่สำรวจเกาะรังนกและหาข้อมูลจากผู้นำท้องถิ่น ผู้ว่าฯเรียกประชุมกรรมการจัดเก็บรังนก ถูกแฉกลางที่ประชุม ช่วงว่างสัมปทานรังนกถูกขโมยต่อเนื่อง

20 ม.ค.2565 - นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการ จ.ตรัง กล่าวว่า เมื่อ 2 ปี ที่ผ่านมาที่มีการเว้นวรรคเรื่องเก็บรังนกอีแอ่นนั้น ตนเองยังไม่ได้รับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ซึ่ง 2 ปี ที่ผ่านมาก็ยังไม่มีข่าวเรื่องการลักลอบเก็บรังนก แต่ในพื้นที่จังหวัดตรังเราเองมี 2 จุด ที่เปิดประมูลรังนก คือ ที่อำเภอปะเหลียน ต.เกาะสุกร มีอยู่ 9 เกาะ ในพื้นที่ อ.กันตัง และ อ.สิเกา มี 7-8 เกาะที่จะเป็นแหล่งที่ 2 ของการเปิดประมูลรังนก ที่ผ่านมา 2 ปี ยังไม่มีข่าวคนแอบเข้าไปลักลอบเก็บหรือทำลาย ไม่ใช่เป็นกรณีเหมือนของจังหวัดพัทลุง เพราะลักษณะของพื้นที่ของเกาะหรือถ้ำรังนกของจังหวัดตรังเป็นพื้นที่ที่ไม่เหมือนที่อื่น ๆ เพราะสภาพเกาะหรือถ้ำเป็นถ้ำที่อยู่สูงไม่มีพื้นที่ชายหาดที่จะสามารถเดินเข้าไปเก็บ ต้องใช้วิธีการโรยเชือกหรือต่อเป็นห้างร้านขึ้นไปเก็บ

ซึ่งในวิธีการเก็บหรือว่าหรือว่าการประมาณการราคาที่เป็นราคากลาง ทางจังหวัดเราเองได้แต่งตั้งคณะกรรมการไปตรวจสอบจำนวนปริมาณคาดการว่าในแต่ละถ้ำว่ามีปริมาณรังนกเท่าไหร่ ก็มีกรรมการไปตรวจสอบรับว่าในแต่ละถ้ำมีปริมาณเท่าไหร่ รวมถึงเอาข้อมูลการจัดเก็บย้อนหลัง 3 ปี จากบริษัทที่สัมปทานมาคำนวณเป็นราคากลางที่จะเปิดประมูล ในพื้นที่ อ.ปะเหลียนที่มีจำนวนเกาะที่เก็บรังนกได้ 9 เกาะ เรามีการประมูลไปถึง 4 ครั้ง ซึ่งครั้งที่ 4 คณะกรรมการกำหนดราคากลางไว้ที่ 25 ล้านบาท ระยะเวลาสัมปทาน 6 ปี ซึ่งครั้งที่ 4 มีผู้ยื่นสัมปทานได้ในราคา 33 ล้าน

ส่วนอีกพื้นที่หนึ่งใน อ.กันตัง และ อ.สิเกา ก็มีการประมูลไปแล้ว 3 ครั้ง ก็มีการกำหนดราคากลางไว้ที่ 10 ล้านบาท เพราะพื้นที่เกาะเราจำนวนน้อยกว่า ประมูลครั้งที่ 3 มีผู้ประมูลเสนอราคาเข้าประมูลรายเดียว เสนอราคา 3.5 ล้าน ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคากลางมาก คณะกรรมการจัดเก็บอากรนกอีแอ่นจังหวัดตรังมีมติให้ยกเลิกการประมูล ก็ต้องมีการจัดประมูลใหม่ ซึ่งยกเลิกการประเมินไปเมื่อสิ้นเดือนธันวาคม 64 ก็จะมีการประเมินราคา กำหนดราคา และเพื่อกำหนดให้มีการประมูลราคาครั้งที่ 4 ต่อ ไป

ในส่วนที่มีข่าวเรื่องบุกรุกเข้าไปแอบเก็บรังนกในพื้นที่ใกล้เคียงของจังหวัดตรัง ก็เป็นสิ่งที่เราเองก็ให้ความกังวลใจและให้ความสำคัญ ตอนนี้ตนเองได้มีหนังสือแจ้งสั่งการท่านนายอำเภอปะเหลียน นายอำเภอกันตัง นายอำเภอสิเกา ได้ประชุมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อจัดการทำแผนในการติดตามเฝ้าระวังในการที่จะดึงในเรื่องของจำนวนเกาะที่มีรังนกอยู่ และให้แต่ละอำเภอทำแผนในการตรวจและในการเฝ้าระวังในพื้นที่ต่าง ๆ รายงานให้จังหวัดทราบทุกเดือน จังหวัดจะได้เฝ้าติดตามระมัดระวังอย่างใกล้ชิดต่อไป

ในส่วนเกาะหลาวเหลียงเหนือที่ผู้สัมปทานเรียกร้องว่าให้เป็นเขตเกาะรังนกต่อไปนั้น พื้นที่เกาะหลาวเหลียงเหนือเราเก็บไว้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวและอนุรักษ์ ในพื้นที่ อ.ปะเหลียน เราให้สัมปทานได้เพียง 9 เกาะ เก็บเกาะหลาวเหลียงเหนือไว้ 1 เกาะ ดังนั้นผู้ที่สัมปทานได้ในครั้งที่ 4 ที่เสนอราคาประมูล 33 ล้าน จะอนุญาตให้เก็บรังนกได้เพียง 9 เกาะ เว้นเกาะหลาวเหลียงเหนือไว้

ในส่วนการตรวจถ้ำรังนก ทางจังหวัดได้มีการพูดคุยว่าการจัดเก็บรังนกในจำนวนที่เรากำหนดราคากลางในการประมูลประมูลเพื่อความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย เราหารือกันว่าถ้าถ้ำไหนที่คณะกรรมการสามารถเข้าไปสำรวจได้ เราก็จะเข้าไปสำรวจ หรือในหลักการถ้ามีผู้ชำนาญการในการพิจารณากำหนดราคากลางหรือกำหนดราคาในแต่ละถ้ำก็จะมีการเอาข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ของผู้จัดเก็บในแต่ละถ้ำ ซึ่งทุกถ้ำจะมีราคากลางของแต่ละถ้ำแล้วเอามารวมกัน

อย่างถ้ำเกาะหลาวเหลียงใต้จะมีการเอาราคาที่ผู้ประกอบการเก็บได้มาเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี รวมทั้งที่หน่วยงานไปตรวจสอบว่าจำนวนนกที่บินอยู่ข้างนอกแล้วบินเข้าไปในถ้ำมีจำนวนเท่าไหร่ ผู้ชำนาญการสามารถคำนวณจำนวนนกที่บินเข้าไปในถ้ำสามารถคาดการณ์มีนก รังนกเท่าไหร่ แต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้ความเป็นธรรมในความชัดเจนขึ้น ในเที่ยวนี้เรามีการพูดคุยว่าเราจะเอางบประมาณสวนหนึ่งที่จัดเก็บรายได้จากการประมูลได้ ก็จะมีทีมเข้าไปสำรวจให้ละเอียดขึ้น ในถ้ำที่คาดว่ามีจำนวนรังนกมาก จะได้เป็นข้อมูล จะได้ตรวจความเป็นธรรมภาครัฐไม่เสียผลประโยชน์ เราจะต้องเข้าไปสำรวจในถ้ำที่สำรวจได้ ย้ำว่าต้องดำเนินการในช่วงต่อไป

ในส่วนพื้นที่ อ.กันตัง อ.สิเกา นั้น คณะกรรมการจัดเก็บอากรรังนก มีมติยกเลิกการประมูลไปเมื่อสิ้นเดือนธันวาคม 64 ที่ผ่านมา ก็คาดว่าเร็ว ๆ นี้จะกำหนดราคากลางใหม่และจะเปิดประมูลให้ผู้ที่สนใจเข้ามาประมูล ขณะที่เรารอการประมูลอยู่นี้เพื่อเป็นการป้องกันการลักลอบเข้าไปขโมยรังนกก็ให้ทางอำเภอและฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่นจัดกำลังบูรณาการเข้าไปเฝ้าระวังอยู่เพื่อไม่ให้มีการเข้าไปบุกรุกหรือทำลายรังนกที่มีอยู่ ซึ่งคาดว่าเร็ว ๆ นี้จะเปิดประมูลได้

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'วัชระ' ไล่บี้ ปปช.สอบ 'ส.ว.คนดัง' ขีดเส้น 30 วัน เร่งสอบฝ่าฝืนจริยธรรม 6 เดือนไม่คืบ

นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ยื่นหนังสือถึงพล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. แจ้งชื่อผู้ถูกกล่าวหากรณีกิ๊กสว.ที่ยังไม่มีความคืบหน้าของการสอบสวนใดๆทั้งที่เกิดเหตุมาตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว ถือเป็นการประวิงเวลาการสอบหรือไม่

กทม. เร่งสอบ ผอ.โรงเรียนบางชัน โดนจับทุจริตอาหารนักเรียน สั่งพักราชการไว้ก่อน

พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร รักษาราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงกรณีผู้อำนวยการโรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) เขตคลองสามวา

รวบคาโต๊ะ! ผอ.โรงเรียนดังในกทม. รีดเงินเอกชน 3.2 แสนบาท ทุจริตอาหารนักเรียน

นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยว่า ในวันนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. สนธิกำลังกับกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ปปช. สั่งไต่สวนอธิบดีอุทยานฯรับสินบน สาวถึงใครมีชื่อชัดเจน รวมหลักฐานง่าย

นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินคดี นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช กรณีเรียกรับสินบนโยกย้ายตำแหน่งเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัด

ป.ป.ช. ลุยสอบฝูงบิน 702 กองบิน 7 สุราษฎร์ธานี เบิกเบี้ยเลี้ยงแต่ไม่ได้ฝึกบินจริง

นายประทีป คงสนิท ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พร้อมด้วย นางสาวอภิสร์ญา พัดเกร็ด ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 8 ลงพื้นที่กองบิน 7 จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อตรวจสอบเรื่องดังกล่าว