'โคราช' ติดเชื้อเพิ่ม 882 ราย ไม่รวม ATK เสียชีวิต 3 จับตา 17 คลัสเตอร์เก่า-ใหม่

25 ก.พ.2565 - ที่ห้องประชุมสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดนครราชสีมา นายชรินทร์ ทองสุข รอง ผวจ.นครราชสีมา รองประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯพร้อมด้วย นพ.วิญญู จันทร์เนตร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯและผ่านระบบ zoo ไปทั้ง 32 อำเภอ โดยรายงานสถานการณ์โรคคิด-19 ของ จ.นครราชสีมา ล่าสุด จ.นครราชสีมาพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 มีการปรับยอดผู้ป่วยสะสมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เริ่มสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 โดยผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ยังสูง TR-PCR +882 ราย ATK +36 ราย รวม +981 ราย

วันนี้มีผู้ป่วยเสียชีวิต 3 ศพ โดยยอดผู้ป่วยเสียชีวิตสะสม 37 ราย รวมผู้ป่วยสะสมจำนวน 15,191 ราย รักษาหายสะสม 8,759 ราย ยังรักษาอยู่จำนวน 6,395 ราย พบติดเชื้อในพื้นที่จังหวัด 845 ราย นอกพื้นที่จังหวัด 37 ราย โดย อ.เมืองนครราชสีมาพบเชื้อสูงสุด 154 ราย และรองลงมา อ.สีคิ้ว 90 ราย , อ.สูงเนิน 73 ราย , อ.ปากช่อง 72 ราย , อ.โนนไทย 47 ราย , อ.ปักธงชัย 43 ราย , อ.ด่านขุนทด 42 ราย , อ.ขามทะเลสอ 41 , อ.พิมาย 40 ราย , อ.ครบุรี 30 ราย , อ.เมืองยาง 25 ราย , อ.เสิงสาง 24 ราย , อ.ประทาย 22 ราย สำหรับเชื้อโอมิครอนสะสมอยู่ที่ 17 ราย

สำหรับผู้ป่วยเสียชีวิต 3 ศพ รายที่ 35 เพศหญิง อายุ 82 ปี ชาว ต.ปากช่อง อ.ปากช่องฯ มีโรคประจำตัว เขาหวาน ความดันโลหิตสูง ตรวจพบเชื้อ รับการรักษาที่ รพ.ปากช่องนานา วันที่ 23 ก.พ. 65 ส่งต่อ รพมหาราชฯ อาการไม่ดีขึ้น ถึงแก่กรรม ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา ตรวจพบเชื้อ รักษาที่ รพ.มหาราชฯ วันที่ 22 ก.พ. 65 อาการไม่ดีขึ้น ถึงแก่กรรม ส่วนรายที่ 36 เพศหญิง อายุ 79 ปี ชาว ต.หมู่สี อ.ปากช่องฯ มีโรคประจำตัว เขาหวาน ความดันโลหิตสูง ตรวจพบเชื้อ ส่งรักษาตัวที่ รพ.ปากช่องนานา หอบเหนื่อยมากขึ้น ส่งต่อ รพ.มหาราชฯ ผู้ป่วยเริ่มมีอาการแย่ลง หอบเหนื่อยมากขึ้น วันที่ 24 ก.พ. 65 อาการไม่ดีขึ้น ถึงแก่กรรม และรายที่ 37 เพศชาย อายุ 55 ปี ชาว ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองฯ มีโรคประจำตัว เนื้องอกต่อมใต้สมอง ตรวจพบเชื้อ รักษาที่ รพ.มหาราชฯ ผู้ป่วยซึม วันที่ 24 ก.พ. 65 อาการไม่ดีขึ้น ถึงแก่กรรม

ส่วนสถานการณ์คลัสเตอร์ 17 คลัสเตอร์ มีทั้งคลัสเตอร์เก่า และคลัสเตอร์ใหม่ รวม 17 คลัสเตอร์ อาทิ คลัสเตอร์ บริษัท จิตนา อินเตอร์เทรด อ.เมืองฯ ผู้ป่วย 157 ราย , คลัสเตอร์ เทศบาลบัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ ผู้ป่วย 24 ราย , คลัสเตอร์ บ้านโนนเสี้ยว ต.โนนจาน อ.บัวลายฯ ผู้ป่วย 42 ราย , 4.คลัสเตอร์ ตลาดมิตรภาพ ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่องฯ ผู้ป่วย 27 ราย , คลัสเตอร์ บ้านหนองสะแก หมู่ 6 อ.หนองบุญมากฯ ผู้ป่วย 72 ราย , 6.คลัสเตอร์ ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านมะค่างาม และโรงเรียนทับสีจาน อ.สีคิ้วฯ ผู้ป่วย 33 ราย , คลัสเตอร์ บ้านวังกระทะ หมู่ 9 ต.สำนักตะคร้อ อ.เทพารักษ์ ผู้ป่วย 20 ราย พิจารณาปิดหมู่บ้าน 24 ก.พ. -5 มีนาคม 65 , คลัสเตอร์ บ้านตาจั่น หมู่ 11 อ.คงฯ ผู้ป่วย 18 ราย , คลัสเตอร์ ร้านริมทาง และงานขบวนแห่ศาลเจ้าพ่อพญาสี่เขี้ยวและมูลนิธิพรหมธรรม อ.สีคิ้วฯ ผู้ป่วย 56 ราย

คลัสเตอร์ โรงงานอุตสาหกรรมโคราช หนองระเวียง อ.พิมายฯ ผู้ป่วย 13 ราย , คลัสเตอร์ พนักงาน บริษัท แหลมทองโพลทริ อ.สูงเนินฯ ผู้ป่วย 135 ราย , คลัสเตอร์ ไหว้พระ 9 วัด จ.นครนายก ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทดฯ ผู้ป่วย 17 ราย เสี่ยงสูง 60 ราย , คลัสเตอร์ หมู่ 17 ต.ในเมือง อ.พิมายฯ ผู้ป่วย 25 ราย , คลัสเตอร์ ตลาดสดเทศบาลตำบลขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอฯ ผู้ป่วย 226 ราย , คลัสเตอร์ เจ้าหน้าที่เทศบาลบ่อปลาทอง อ.ปักธงชัยฯ ผู้ป่วย ราย 27 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 17 รายกักตัว , คลัสเตอร์ ต.หนองค่าย อ.ประทายฯ ผู้ป่วย 31 ราย และล่าสุด คลัสเตอร์ งานวันเกิด หมู่ 3 ต.หนองจะบก อ.เมืองฯ ผู้ป่วย 12 ราย ดำเนินการสอบสวนโรคตรวจเข้มข้นค้นหาผู้รับประทานอาหารร่วมกัน 30 ราย เป็นต้น

ขณะที่นายชรินทร์ ทองสุข รอง ผวจ.นครราชสีมา รองประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจ.นครราชสีมา กล่าวว่า นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมาได้ให้ความห่วงใยและกังวลมากได้สั่งให้เฝ้าจับตาการระบาดของคลัสเตอร์ที่น่าสนใจ โดยเฉพาะการกระจายขยายวงคลัสเตอร์ทั้งเก่าและใหม่ รวมคลัสเตอ์วันนี้ 17 คลัสเตอร์ โดยจำแนกการระบาดแบบกระจายเป็นคลัสเตอร์พฤติกรรมเกี่ยวข้องกับ ตลาด 4 คลัสเตอร์ , เกี่ยวข้องกับงานประเพณี 3 คลัสเตอร์ , เกี่ยวข้องกับงานศพ 2 คลัสเตอร์ , เกี่ยวข้องกับโรงเรียน 4 คลัสเตอร์ , เกี่ยวข้องกับครอบครัว 1 คลัสเตอร์ , เกี่ยวข้องกับโรงงาน 3 คลัสเตอร์ และเพิ่มเติมของส่วนราชการ 1 คลัสเตอร์

ส่วนที่หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดย รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ โคราช อาคารใหม่ นพ.สันติ ทวยมีฤทธิ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจ.นครราชสีมา พร้อมด้วยนายชินาพัฒน์ พิมพ์ศรีแก้ว ผจก.ปฏอบัติการทั่วไปฯ พร้อมบุคลากรทางการแพทย์ จิตอาสากองทัพภาคที่ 2 บริการพี่น้องปะชาชนให้เป็นการต่อเนื่องในการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม อาทิ ผู้สูงอายุ 608 กลุ่มเป้าหมาย สตรีมีครรภ์ ประชาชนทั่วไป และกลุ่มเด็กอายุ 5-11 ปีที่ผู้ปกครองสมัครใจ ไฟเซอร์ ฝาสีส้ม และเป็นการฉีดเข็ม 2 และ 3 เป็นวัคซีนไฟเซอร์กับแอสตราเซนิก้า โดยเฉาะวัคซีน ไฟเซอร์ ขณะนี้มีอยู่จำนวนมาก ทุกกลุ่มสามารถไปรับการฉีดได้

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ฟังทางนี้! ทำอย่างไร เมื่อโควิดเป็นโรคติดต่อ ที่ต้องเฝ้าระวัง

เฟซบุ๊ก ไทยรู้สู้โควิด ระบุ ทำอย่างไร ? เมื่อ COVID เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง  ดังนี้ คือ 1. ผู้ที่มีอาการป่วยทางเดินหายใจ ให้ปฏิบัติตนตามมาตรการ DMHT

'อนุทิน' มั่นใจ สธ.รับมือโควิดได้ หลังยุบ ศบค. ขอบคุณยังร่วมมือสวมหน้ากากอนามัย

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีที่มีการยกเลิก ศบค. ว่า ปฐมบทของเรื่องนี้ มันเริ่มมาจากคณะกรรมการโรคติดต่อ ที่เขาประเมินแล้วว่าโรคโควิดลดระดับลงมาเป็นโรคติดต่อที่ควรเฝ้าระวัง

มท.1 เผยแต่ละจังหวัดไม่มีปัญหา เปลี่ยนผ่านโควิดสู่โรคเฝ้าระวัง มีแผนรองรับแล้ว

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยภายหลังการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ศบค.) ครั้งสุดท้าย ถึงการเปลี่ยนผ่านโรคโควิด 19 เข้าสู่โรคเฝ้าระวัง ว่า แต่ละจังหวัดก็ต้องรับแผนที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้วางไว้

ชง ครม. อังคารหน้า เลิก 'พ.ร.ก.ฉุกเฉิน' มีผล 30 ก.ย.

'เลขาฯสมช.' ยันยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ไม่กระทบคุมโควิด ใช้กม.โรคติดต่อดูแลแทน ชง ครม. 27 ก.ย.นี้ ชี้พื้นที่ไหนกลับมาระบาดหนัก ผู้ว่าฯ ใช้อำนาจจัดการได้