ฉบับวันที่ 23 กันยายน 2566

หนังสือพิมพ์
ฉบับวันที่ 23 กันยายน 2566

ข่าวหน้าหนึ่ง

ส่งท้ายคาราวานผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก ภายใต้โครงการ “ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว” ปีที่ 22 ครบ 15 จังหวัด

ปิดท้ายคาราวาน โครงการไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 22 ได้ส่งมอบผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก ให้กับผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ห่างไกล ในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครบ 15 จังหวัด

เพิ่มเพื่อน