ตั๋วร่วมมาแล้ว 'สนข.' เตรียมใช้บัตร ’EMV’ ใบเดียวแตะใช้บริการรถไฟฟ้า3สาย เริ่ม มิ.ย.นี้

สนข.วางไทม์ไลน์ มิ.ย.นี้ เร่งใช้ระบบ EMV แตะบัตรใบเดียวใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วง น้ำเงิน สายสีแดง พร้อมเปิดพิกัด 2 ท่าเรือใหม่ สร้าง แลนด์บริดจ์ชุมพร-ระนอง 2.5 แสนล้าน จ่อเสนอ 6 ทำเลให้ คมนาคมเลือกภายในสัปดาห์หน้า

18 มี.ค.2565-นายปัญญา ชูพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยถึงความคืบการนำบัตร Europay Mastercard and Visa (EMV) มาใช้ในการพัฒนาระบบตั๋วร่วมในรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) และรถไฟชานเมือง สายสีแดงของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปได้ภายในเดือนมิถุนายน 2565 ซึ่งสามารถรองรับการใช้งานในรถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และระบบเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้า รวมถึงระบบทางพิเศษของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ด้วย

“ภายในเดือน มิ.ย.นี้ ระบบโครงข่ายของคมนาคมมีความพร้อมจะสามารถให้บริการระบบ EMVในส่วนของรถไฟฟ้าสายสีม่วง น้ำเงิน และสายสีแดง ขณะที่บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BTSC แจ้งว่าขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาในส่วนของระบบ”นายปัญญา กล่าว

นายปัญญา กล่าวว่า ในปี 2565 ได้เร่งดำเนินการจัดทำร่างพ.ร.บ.การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมพ.ศ…. นั้น จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน พ.ค.-มิ.ย. นี้ โดยจะประชุมร่วมกับเสนอกรมบัญชีกลางและคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนเพื่อขอจัดตั้งกองทุน ช่วง ก.ค.เสนอ และเสนอไปยังกระทรวงคมนาคมเพื่อพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรี( ครม.)ภายในปลายปีนี้ หลังจากนั้น เป็นขั้นตอนการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประมาณปลายปีนำเสนอร่างเข้าสู่การพิจารณารัฐสภา คาดว่าประกาศราชกิจจานุเบกษาได้ในต้นปี 2566

นายปัญญา กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน (แลนด์บริดจ์) ชุมพร–ระนองว่า ขณะนี้ สนข.อยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกตําแหน่งท่าเรือที่เหมาะสม ทั้งฝั่งอ่าวไทย และฝั่งอันดามัน โดยจากผลการศึกษาเบื้องต้น พื้นที่ที่มีศักยภาพ และมีความเหมาะสม พบว่า มีฝั่งละ 3 แห่ง ที่จะพัฒนาเป็นท่าเรือแห่งใหม่ของประเทศไทย

สำหรับทำเลที่ตั้งฝั่งละ 3 แห่ง ซึ่งเป็นทางเลือกเชื่อมท่าเรือ เพื่อรองรับเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ แบ่งเป็น ฝั่งอ่าวไทย จ.ชุมพร ประกอบด้วย 1.แหลมประจําเหียง 2.แหลมริ่ว 3.แหลมคอเขา ส่วนฝั่งอันดามัน จ.ระนอง ประกอบด้วย 1.เกาะตาวัวดํา 2.เกาะสน 3.แหลมอ่าวอ่าง โดยในแต่ละแห่งนั้น มีทั้งข้อดี และข้อเสียแตกต่างกัน

ทั้งนี้ สนข. เตรียมสรุปผลการศึกษารูปแบบเบื้องต้นเสนอให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาภายในสัปดาห์หน้า จากนั้นจะเสนอไปยังคณะกรรมการร่วมฯ ระหว่างกระทรวงคมนาคม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากจะต้องมีการพิจารณาพื้นที่มรดกโลก และพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ก่อนเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบต่อไป

นายปัญญา กล่าวอีกว่า นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ยังได้มอบหมายให้ สนข. เตรียมรายละเอียดของโครงการแลนด์บริดจ์ เพื่อนำเสนอในเวทีการประชุมคณะทำงานด้านการขนส่งของเอเปค ครั้งที่ 52 (APEC Transportation Working Group : TPTWG 52) ในวันที่ 14-16 ก.ย. 2565 พร้อมทั้งเตรียม Road Show ทั้งในและต่างประเทศ หรือสถานฑูตต่างๆ ตั้งแต่ มิ.ย. 2565 เป็นต้นไป เพื่อดึงดูดความสนใจของนักลงทุน

สำหรับกรอบระยะเวลาดำเนินการการศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์นั้น สนข. จะศึกษารูปแบบการดำเนินการจบภายในปี 2565 จากนั้นในปี 2566 จะเขัาสู่กระบวนการวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) พร้อมทั้งจัดทำเอกสาร ควบคู่กับการจัดทำรายวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) อย่างไรก็ตาม คาดว่า การศึกษาทั้งโครงการฯ จะแล้วเสร็จในช่วงปลายปี 2567 ก่อนที่จะหาตัวผู้รับจ้างในรูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP) และเริ่มก่อสร้างโครงการในปี 2568 พร้อมเปิดให้บริการในปี 2573

ส่วนรูปแบบการลงทุนนั้น จะเป็น PPP รูปแบบประกวดราคาแบบนานาชาติ (International Bidding) วงเงินลงทุนประมาณ 250,000 ล้านบาท ซึ่งในขณะนี้ อยู่ระหว่างการศึกษาข้อกฎหมาย เนื่องจากโครงการแลนด์บริดจ์ จะการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เป็นต้นแบบ (Model) โดยมีการออกกฎหมายโดยเฉพาะ หรือออกเป็นพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แลนด์บริดจ์ รวมทั้งจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้วย

อย่างไรก็ตามขณะที่สัดส่วนการลงทุนนั้น จะกำหนดให้เอกชนต่างชาติ สามารถถือสัดส่วนได้เกิน 50% และต้องมีสัดส่วนของนักลงทุนชาวไทยเป็นพันธมิตรร่วมด้วย เพื่อให้เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยืนยันว่า ไม่ได้มีการห้ามนักลงทุนชาวไทยแต่อย่างใด ส่วนความคุ้มค่าในการลงทุนนั้น สนข. ได้ให้โจทย์การศึกษากับบริษัทที่ปรึกษาว่า จะดำเนินการอย่างไรให้คุ้มทุน เบื้องต้น นอกจากจะมีการลงทุน 2 ท่าเรือ รวมถึงมอเตอร์เวย์ และระบบรางแล้ว จะมีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม เพื่อสร้างรายได้จากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยระยะเวลาการให้สัมปทาน จะใกล้เคียงกับพื้นที่ EEC

นอกจากนี้ สนข. ได้ขอจัดตั้งปีงบประมาณปี 66 วงเงิน 80 ล้านบาท เพื่อดำเนินการโครงการศึกษาความเหมาะสม และสำรวจออกแบบเบื้องต้นเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งอันดามัน ครอบคลุม พื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ จ.ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรังและสตูล เบื้องต้นระยะทางประมาณ 600 กม. หากได้รับจัดสรรงบประมาณ สนข. จะเริ่มจัดซื้อจัดจ้างหาที่ปรึกษาช่วงเดือน ต.ค.ปี 65 จากนั้นเริ่มศึกษาประมาณ ธ.ค. 65-พ.ค.67 ใช้เวลาศึกษา 18 เดือน เมื่อแล้วเสร็จจะเสนอผลการศึกษาให้กระทรวงคมนาคมพิจารณา เพื่อมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมทางหลวง (ทล.) และ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ไปดำเนินการต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เฮ 'คมนาคม’ ถก 'บีอีเอ็ม' ตรึงราคาค่าโดยสารสายสีน้ำเงินถึง 31 ธ.ค.65

‘ศักดิ์สยาม’นั่งหัวโต๊ะ ถก บีอีเอ็ม คงอัตราค่าโดยสารสายสีน้ำเงิน เริ่มต้นที่ 17- 42 บาท จากเดิมที่ต้องปรับขึ้น 1 บาท ตามสัญญาสัมปาน พร้อมจัดทำโปรโมชั่นที่ช่วยลดภาระผู้โดยสารสำหรับเด็กและผู้สูงอายุ 50% ไปจนถึงวันที่ 31 ธ.ค.65

เฮ! รฟท. ไฟเขียว มิ.ย. นี้ใช้บัตร ‘EMV’ โดยสารสายสีม่วง-แดง ฟรีค่าแรกเข้า

บอร์ด รฟท.ไฟเขียวใช้บัตร EMV ยกเว้นค่าแรกเข้ารถไฟฟ้าสาย”สีม่วง-สีแดง” หวังเพิ่มความสะดวกสบายให้ประชาชน เตรียมถกคลังหาคือข้อกฎหมาย รฟท.ให้ละเอียด

'ดร.สามารถ' กางข้อเท็จจริงตบหน้าผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.เรื่องหั่นค่าโดยสารรถไฟฟ้า

'ดร.สามารถ' กางอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าให้เห็นๆ ที่ไปที่มาใครลงทุนคิดราคาเท่าไหร่ ชี้ไม่ได้ดิสเครดิตผู้สมัครผ่าฯ กทม.แต่แค่เตือนสติประชาชนที่จะไปหย่อนบัตร

เฮ! คมนาคมเคาะใช้ตั๋วร่วมกับสายสีแดงเริ่มพ.ค.นี้

‘คมนาคม’แย้มใช้บัตร EMV กับรถไฟสีแดงเริ่มพ.ค. 65 เชื่อมต่อสายสีน้ำเงิน-ม่วง-แดงไม่มีค่าแรกเข้าลุยออกตั๋วรายเดือนร่วมกับรถขสมก. เร่งขายซองประมูลเชิงพาณิชย์สถานีกลางบางซื่อมิ.ย.นี้ชี้ทดลองรถไฟทางไกลเรียบร้อยไม่มีปัญหาสั่งเร่งสายสีแดงส่วนต่อขยายคาดขออนุมัติโครงการต.ค. 65

'ศุภชัย' เอือม มหกรรมปั้นข่าวเท็จ เตือนแชร์ข่าวปลอมเจอฟ้องดะ

“ศุภชัย” ตอบข้อสงสัย “จิรัฏฐ์” ย้ำ เอกชนฟ้องการรถไฟฯ ไม่เกี่ยวเปิดศูนย์ฉีดวัคซีน เตือน นอกสภาไร้เอกสิทธิ์คุ้มครอง พวกแชร์ข่าวปลอมระวังถูกฟ้องกลับ

‘คมนาคม’ แจงยิบยันเปิดศูนย์ฉีดวัคซีนถูกต้อง ไม่เกี่ยวกับสายสีแดงถูกฟ้อง

กระทรวงคมนาคมชี้แจงกรณีผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการรถไฟสายสีแดง สัญญาที่ 1 งานก่อสร้างสถานีกลางบางซื่อฟ้องการรถไฟแห่งประเทศไทย 7.2พันล้าน ยันเปิดศูนย์ฉีดวัคซีนถูกต้อง ไม่เกี่ยวกับการถูกฟ้อง