กลต. แนะนำ บจ. ผุดแผนดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลชี้เสี่ยงสูง

ก.ล.ต.เสนอบริษัทจดทะเบียน ต้องมีระบบบริหารความเสี่ยง ชี้สินทรัพย์ดิจิทัลเสี่ยงถูกโจรกรรมสูง พร้อมจัดให้มีระบบการควบคุมแบบแบ่งหน้าที่ชัดเจน

15 มิ.ย. 2565 – รายงานข่าวสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ส่งหนังสือเวียนถึงบริษัทจดทะเบียนทุกแห่ง ขอให้บริษัทจดทะเบียนที่มีการลงทุนหรือประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล ต้องจัดให้มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม เนื่องจากสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงค่อนข้างสูง

ซึ่งในปัจจุบัน ก.ล.ต. พบว่า นอกจากการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลแล้ว บริษัทจดทะเบียนหลายแห่งยังเข้าไปลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่มมากขึ้นด้วย จึงได้ส่งหนังสือเวียนถึงบริษัทจดทะเบียนทุกแห่ง เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2565 พร้อมกันนี้ ยังขอให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีระบบการควบคุมและจัดเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลที่ปลอดภัย มีการแบ่งแยกหน้าที่ ระหว่างผู้รับผิดชอบในการดูแลกระเป๋าเงินดิจิทัล (wallet) และผู้รับผิดชอบในการสั่งซื้อหรือขายหรือโอนสินทรัพย์ดิจิทัล หรือการจัดเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลใน wallet ของผู้รับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาต

และมีระบบการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการถูกโจรกรรมทางไซเบอร์ รวมทั้งมีระบบในการติดตามตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าสินทรัพย์ดิจิทัลมีอยู่จริง ไม่มีการนำสินทรัพย์ดิจิทัลไปใช้เพื่อประโยชน์โดยมิชอบ และการดำเนินการเป็นไปตามมาตรการและระบบที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนฯ

หลายครั้งที่เกิดคดีอื้อฉาวของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากกรรมการผู้บริหารที่ต้องรับผิดชอบโดยตรงแล้ว ยังมีข้อคำถามไปยังคณะกรรมการตรวจสอบว่าทำหน้าที่กันอย่างไร  วันนี้จึงขอนำกฎกติกาที่กรรมการตรวจสอบต้องปฏิบัติตามมาเล่าสู่กันฟัง

ก.ล.ต. เชือด 4 ราย ปั่นหุ้น TIGER

ก.ล.ต. กล่าวโทษผู้กระทำความผิด 4 ราย ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) กรณีสร้างราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (TIGER)

ก.ล.ต. เคาะวันหยุดนักลงทุน ปี 67 ออกมาแล้ว

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกประกาศกำหนดวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

แบบนี้ก็มีด้วย! STARK ส่งรายงานให้ก.ล.ต.แค่ครึ่งเดียว พร้อมขอขยายระยะเวลาเป็นครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (STARK) นำส่งรายงานผลการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ (ex

'สตาร์ก'เอฟเฟ็กต์! ก.ล.ต.ยกเครื่อง จ่อเพิ่มเกณฑ์บริษัทเข้าตลาดหุ้น คุมเข้ม 'กก.บริษัท-ผู้สอบบัญชี'

ก.ล.ต. เปิดเผยมติคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับแนวทางการยกระดับการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน (บจ.) เพื่อสร้างความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และกา