'สุพัฒนพงษ์' สั่งร่างแผนขับเคลื่อนโอทอป 2566-2570

'สุพัฒนพงษ์' ประธานหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ สั่งร่างแผนขับเคลื่อนโอทอปปี 2566 -2570 หวังหนุน เศรษฐกิจชุมชน

29 มิ.ย.2565 - นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ กล่าวว่า นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ ได้เตรียมจัดทำร่างแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี 2566 - 2570 เนื่องจากฉบับเดิมจะสิ้นสุดในปี 2565 นี้ ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้กำหนดร่างวิสัยทัศน์ กรอบแนวทาง ขั้นตอน และระยะเวลาในการจัดทำแผนปฏิบัติการดังกล่าว เตรียมการประชุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมจัดทำแผนให้มีความสมบูรณ์

นายธีรภัทรกล่าวว่า สปน.ได้รับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการโอทอปที่เสนอมาหลายด้าน ทั้ง การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น การสร้างตลาดออนไลน์ พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งทุน ภาครัฐช่วยส่งเสริม เรื่องราวของสินค้าแต่ละชนิดเพื่อเป็นแรงจูงใจในการ ในการใช้สินค้านั้นๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ โดย สปน. ย้ำกับผู้ประกอบการโอทอป ให้ปรับตัวเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ของโลก และสอบถามความต้องการของชุมชนที่อยากที่อยากให้รัฐเข้าไปสนับสนุน เพื่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน

นายธีรภัทร กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยรายงานผลการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ในช่วงครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ เช่น การใช้เทคโนโลยี การส่งเสริมช่องทางการตลาดออนไลน์ ของผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 5,932 รายหรือชุมชน มีผลิตภัณฑ์ OTOP อยู่ระหว่างการพัฒนา จำนวน 4,359 ผลิตภัณฑ์ และมีการส่งเสริมช่องทางการตลาด โดยนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) จำนวน 24,339 ครั้ง ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ จำนวน 16,712 ครั้ง การจัดงาน OTOP ภูมิภาค จำนวน 1 ครั้ง และการจัดงานโอทอปไทยสู้ภัยโควิด-19 จำนวน 1 ครั้ง อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กระทรวงมหาดไทยรายงานว่า มีรายได้ของชุมชนจากการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นมูลค่า 130,855,591,154 บาท ซึ่งมีมูลค่าการจำหน่ายที่ลดลงเมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับการจัดงาน OTOP MIDYEAR 2022 ในช่วงที่ผ่านมา สร้างรายได้ให้ชุมชนร่วม 570 ล้านบาท

นายธีรภัทร กล่าวว่า เมื่อ ศบค.ปรับมาตรการการเดินทางเข้าประเทศ นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเดินทางเข้าประเทศเป็นจำนวนมากขึ้น มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวฟื้นตัว จะส่งผลให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนต่าง ๆ เพิ่มขึ้น สำนักนายกรัฐมนตรี จึงได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยเตรียมผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพที่ดีมีความหลากหลาย และมีอัตลักษณ์ ตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่องการพัฒนาโครงการ BCG ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดีและมีมูลค่าสูงขึ้น ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจระดับประเทศ ซึ่งจะทำให้ทุกชุมชนมีความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กพช.เคาะแนวทางบริหารก๊าซธรรมชาติ ฝ่าวิกฤตพลังงาน นายกฯ ย้ำดูแลปชช.ให้เดือดร้อนน้อยที่สุด

กพช. เคาะแนวนโยบายการบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ ฝ่าวิกฤตราคาพลังงานในช่วงม.ค.-เม.ย. 66 นายกฯ ย้ำดูแลประชาชนให้เดือดร้อนน้อยที่สุด

'ประธานชวน' กรีดท่องสูตรด่าไม่เป็นกลางเมื่อตัดสินไม่โดนใจ

'ชวน' ย้ำทำหน้าที่เป็นกลาง เผยพอไม่พอใจในการตัดสินก็เหมือนท่องสูตรว่าไม่เป็นกลาง ขอ ส.ส.ร่วมมือกันทำงานสภา วอนฝ่ายรัฐบาลเสียงข้างมาก รักษาองค์ประชุม