ธุรกิจให้เช่ารถยนต์ - จักรยานยนต์มาแรง ครึ่งปี 65 มีบริษัทตั้งใหม่ 76 ราย

“พาณิชย์”เผยธุรกิจให้เช่ายานยนต์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ฟื้นตัวต่อเนื่อง ครึ่งปี 65 ตั้งใหม่ 76 ราย เพิ่ม 40.74% หลังบริษัทเอกชน หน่วยงานรัฐ ปรับจากซื้อเป็นเช่า เหตุลดภาระทางการเช่า ไม่ต้องซ่อมบำรุง ตรวจสภาพรถ ระบุแนวโน้มให้เช่ารถไฟฟ้าขยายตัวเพิ่มต่อเนื่อง หลังความต้องการพุ่ง สู้น้ำมันแพง และผู้ประกอบอาชีพอิสระ หันมาเช่าใช้ส่งสินค้า ผู้โดยสาร อีกด้านธุรกิจเปิดให้ประชาชนนำรถส่วนตัวมาให้เช่า ยิ่งทำธุรกิจโต

30 ก.ค. 2565 -นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันธุรกิจให้เช่ายานยนต์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ มีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วง 6 เดือนของปี 2565 (ม.ค.-มิ.ย.) มีจำนวนนิติบุคคลจัดตั้งใหม่ 76ราย เพิ่มขึ้น 40.74% ทุนจดทะเบียน 132.95 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีต่อธุรกิจและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจกลับมาฟื้นตัวดีขึ้นและคึกคักเพิ่มขึ้น

ปัจจัยหลักที่ทำให้ธุรกิจให้เช่ายานยนต์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น มาจากบริษัทเอกชน หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการครอบครองรถยนต์ จากการซื้อเป็นการเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในสำนักงาน เป็นการลดภาระทางการเงินในการซื้อรถยนต์ และลดภาระในการซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถ

ทั้งนี้ ยังพบว่า มีการให้เช่ารถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น จากสถานการณ์ราคาน้ำมันที่สูงขึ้น และการให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ขณะที่ผู้ประกอบอาชีพอิสระต่าง ๆ ได้หันมาเช่ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อใช้ในงานรับส่งพัสดุ สิ่งของ หรือผู้โดยสาร เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันเชื้อเพลิง และไม่ต้องกังวลเรื่องการบำรุงรักษารถไฟฟ้า ซึ่งสอดรับกับจำนวนสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าที่ระยะเวลา 6 เดือน เพิ่มขึ้น 14% และตัวเลข ณ เดือนมี.ค.2565 มีจำนวนกว่า 944 สถานี กระจายอยู่เมืองใหญ่ทั่วประเทศ

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังมีการเพิ่มจุดรับรถ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เช่า เพื่อตอบสนองการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวดีขึ้น และยังเปิดโอกาสให้กับผู้ที่มีรถยนต์ด้วยการให้ประชาชนทั่วไปเป็นหุ้นส่วน นำรถยนต์ส่วนตัวมาให้เช่าเป็นรายวัน ซึ่งบริษัทจะเก็บค่าคอมมิชชันจำนวนหนึ่ง และอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของรถยนต์ให้สามารถเลือกวันที่ต้องการจะให้เช่า และสามารถติดตามรถยนต์ของตนเองบนแอปพลิเคชันที่จัดทำขึ้น และมีประกันภัยรถยนต์ เพื่อสร้างความสบายใจให้กับเจ้าของรถยนต์ที่มาร่วมเป็นหุ้นส่วนกับบริษัท ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ของการประกอบธุรกิจ เป็นการหารายได้พิเศษ และใช้ประโยชน์จากรถยนต์อย่างคุ้มค่า

ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย.2565) มีธุรกิจให้เช่ายานยนต์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ที่ดำเนินกิจการอยู่จำนวนทั้งสิ้น 2,045 ราย คิดเป็น 0.24% ของธุรกิจทั้งหมดที่ดำเนินการอยู่ มูลค่าทุน 23,239.85 ล้านบาท คิดเป็น 0.11% ของธุรกิจทั้งหมดที่ดำเนินการอยู่ในประเทศไทย ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศ ได้แก่ กรุงเทพฯ 609 ราย ชลบุรี 166 ราย ภูเก็ต 166 ราย เชียงใหม่ 164 ราย สุราษฎร์ธานี 98 ราย สมุทรปราการ 82 ราย เป็นต้น

สำหรับภาพรวมของการลงทุนในธุรกิจ นักลงทุนชาวไทยครองแชมป์อันดับ 1 มูลค่าทุน 18,878.20 ล้านบาท คิดเป็น 81.23% รองลงมา คือ ญี่ปุ่น ทุน 3,963.18 ล้านบาท คิดเป็น 17.05% รัสเซีย ทุน 69.55 ล้านบาท คิดเป็น 0.30% ฝรั่งเศส ทุน 56.14 ล้านบาท คิดเป็น 0.24% และสัญชาติอื่น ๆ ทุน 272.78 ล้านบาท คิดเป็น 1.17%

โดยธุรกิจมีรายได้โดยเฉลี่ยประมาณ 46,500 ล้านบาทต่อปี (รายได้รวม ปี 2562 จำนวน 55,398.50 ล้านบาท ปี 2563 จำนวน 44,101.63 ล้านบาท ลดลง 20% และ ปี 2564 จำนวน 39,991.03 ล้านบาท ลดลง 9%) ขณะที่ผลประกอบการ มีกำไรโดยเฉลี่ยประมาณ 3,230 ล้านบาทต่อปี (กำไรรวม ปี 2562 จำนวน 5,534.46 ล้านบาท ปี 2563 จำนวน 2,507.14 ล้านบาท ลดลง 55% และ ปี 2564 จำนวน 1,651.57 ล้านบาท ลดลง 34%)

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'พาณิชย์' ขึ้นทะเบียน GI กล้วยหอมทองพบพระ

“พาณิชย์”ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) รายการใหม่ “กล้วยหอมทองพบพระ” จ.ตาก มั่นใจช่วยให้สินค้าเป็นที่รู้จัก เพิ่มมูลค่า และสร้างรายได้ให้ท้องถิ่นมากขึ้น เผยปัจจุบันมีขายอย่างแพร่หลายในท็อปส์ และวิลล่า มาร์เก็ต และยังส่งออกไปได้ถึงญี่ปุ่น สร้างรายได้ให้ชุมชนรวมกว่าปีละ 440 ล้านบาท

'สินิตย์' โชว์ผลสำเร็จการขึ้นทะเบียน GI ปี 65 ทำได้ 25 รายการ

“พาณิชย์”โชว์ผลสำเร็จการขึ้นทะเบียน GI ปี 65 ทำได้รวม 25 รายการ ส่งผลให้มีสินค้า GI ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วรวม 177 สินค้า สร้างมูลค่าการตลาดรวมกว่า 48,000 ล้านบาท เผยปี 66 เตรียมลุยผลักดันขึ้นทะเบียนต่อ ตั้งเป้า 20 สินค้า พร้อมเดินหน้าควบคุมคุณภาพ เพิ่มช่องทางขายทั้งออฟไลน์ ออนไลน์ ดันแหล่งผลิตเป็นสถานที่ท่องเที่ยว