ทย. ย้ำโอนสามสนามบินให้ 'ทอท.'บริหาร ไม่ได้พ่วงโอนทรัพย์สิน

‘กรมท่าอากาศยาน’ยันมติ ครม. โอน3 สนามบิน’อุดรธานี บุรีรัมย์ กระบี่’ไม่ได้โอนทรัพย์สินรัฐให้ ทอท. ย้ำแค่มอบให้บริหารจัดการ 3 สนามบิน ลุยศึกษาสร้างสนามบินใหม่เรองรับการเดินทาง-ขนส่งทางอากาศของประเทศในอนาคต

4 ก.ย.2565-รายงานข่าวจากกรมท่าอากาศยาน(ทย.)แจ้งว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ(ครม.)เห็นชอบในหลักการแนวทางให้ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลและบริหารจัดการ ท่าอากาศยานอุดรธานี,บุรีรัมย์ และกระบี่ แทนกรมท่าอากาศยาน ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ

ทั้งนี้เพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐในการลงทุนพัฒนาท่าอากาศยาน และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ห้วงอากาศ (Air Space) และโครงข่ายท่าอากาศยานของประเทศในภาพรวมให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามแนวทางการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาโครงข่ายระบบท่าอากาศยานของประเทศในภาพรวม (National Airport System) และการดำเนินธุรกิจในรูปแบบ Cluster ด้านการขนส่งทางอากาศ

ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถท่าอากาศยานของประเทศไทย สนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน รวมทั้งรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศ

สำหรับมติ ครม.ที่เห็นชอบในครั้งนี้ เป็นการมอบความรับผิดชอบในบริหารจัดการ ไม่ได้มีการโอนทรัพย์สินของรัฐไปให้กับทาง ทอท. แต่อย่างใด แต่เป็นการมอบความรับผิดชอบในการบริหารจัดการ โดยในส่วนของทรัพย์สินที่เป็นที่ราชพัสดุ ทอท. ต้องไปดำเนินการทำสัญญาเช่าโดยตรงกับกรมธนารักษ์ และทอท.ต้องมีการจ่ายค่าตอบแทนจากการใช้ทรัพย์สินให้กับรัฐ ตามกฏหมาย

ส่วนรายได้ของกรมท่าอากาศยานที่หายไป ทาง ทอท. จะเข้ามาสนับสนุนเงินให้ ทย. สามารถนำเงินมาใช้จ่ายตามภารกิจของ ทย. ในการพัฒนา ท่าอากาศยานที่เหลือ โดยต้องเป็นการดำเนินการตามพ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ ซึ่งหลังจากนี้ การดำเนินการเพื่อให้ ทอท. เข้าไปดูและบริหารจัดการท่าอากาศยานทั้ง 3 แห่ง แทน ทย. นั้น

โดย ทอท. และ ทย. จะมีการประชุมหารือร่วมกันในเรื่องการเข้าใช้พื้นที่อันเป็นที่ตั้งของท่าอากาศยาน การจัดการทรัพย์สินที่เป็นสังหาริมทรัพย์ (ครุภัณฑ์) การบริหารจัดการด้านบุคลากร การดำเนินการขอใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ และการดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณของ ทย. ที่ได้รับจัดสรรแล้ว โดยจะดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ มติ ครม. และหลักธรรมาภิบาล หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น ๆ

และต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติ ประชาชนที่มาใช้บริการ เพื่อรองรับด้านเศรษฐกิจ ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรี ยังต้องจัดทำข้อมูลเพิ่มเติมตามความเห็นของกระทรวงการคลังและหน่วยงานต่าง ๆ ในการประกอบการพิจารณาดำเนินการอีกด้วย

สำหรับ ทย. ยังคงมีภารกิจในการพัฒนาท่าอากาศยานในความรับผิดชอบให้มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล รวมถึงการศึกษาวิเคราะห์ความจำเป็นและความเป็นไปได้ในการจัดสร้างสนามบินแห่งใหม่ เพื่อรองรับการเดินทางและการขนส่งทางอากาศของประเทศในอนาคต และยังคงดำเนินการตามแผนพัฒนาท่าอากาศยานในสังกัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับปริมาณเที่ยวบินและผู้โดยสาร รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการบินเพิ่มมากขึ้น

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทอท.การันตียอดผู้โดยสารจีนแตะ1ล้านคนภายใน ส.ค.นี้

“สุวรรณภูมิ” ย้ำมีเตรียมความพร้อมรองรับผู้โดยสาร เร่งแก้ปัญหากระเป๋าล่าช้า เปิดตัวเลยผู้โดยสาร 4 เดือนกว่าจำนวน 17 ล้านคน  ด้านจีนเดินทางเข้าไทยแล้ว 1.61 แสนคน คาดถึง 5 แสนคนภายใน 1 พ.ค.นี้ ก่อนแตะ 1 ล้านคนภายใน 20 ส.ค. นี้

ดีเดย์ 8 ก.พ.นี้ สนามบินดอนเมืองเปิดให้บริการ อาคาร Service Hall

ทอท.เปิดผลสอบกำแพงอาคาร Service Hall ท่าอากาศยานดอนเมืองถล่ม ชี้ดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอนวิศวกรรม ด้านเพาเวอร์ไลน์รับผิดชอบความเสียหายซ่อมแซม 12.9 ล้านบาท พร้อมเปิดให้บริการ 8 ก.พ.นี้

เคาะแล้ว บอร์ดทอท.ไฟเขียว ‘กีรติ กิจมานะวัฒน์’ นั่งเอ็มดีคนใหม่

บอร์ด ทอท.ไฟเขียว ‘กีรติ กิจมานะวัฒน์’นั่งเก้าอี้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ คาดลงนามสัญญาแล้วเสร็จภายในเดือน ก.พ.นี้ 

ตรุษจีน 'สุวรรณภูมิ' คึกคัก คาดใช้บริการทะลุ 1.8 ล้านคน

สนามบิน “สุวรรณภูมิ” คาดตรุษจีนผู้โดยสารใช้บริการทะลุ 1.8 ล้านคน เฉลี่ยเดินทางวันละ 1.4 แสนคน เที่ยวบินรวมกว่าหมื่นไฟลต์ ด้าน 10 แอร์ไลน์ แห่ขอเที่ยวบินเพิ่มรวม 86 ไฟลท์

สวยตาแตก! โฉมใหม่ สนามบินนครศรีธรรมราช คาดเปิดให้บริการ มี.ค.66

นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานและความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นท่าอากาศยานนานาชาตินครศรีธรรมราช

'จีน'ปลดล็อกโควิดเดินทางเข้าไทยวันแรก 15 ไฟลต์ 3.4 พันคน

“สุวรรณภูมิ” รับนักท่องเที่ยวจีนวันแรกหลังจีนเปิดประเทศ 15 ไฟลต์ 3,465 คน พร้อมรับนักท่องเที่ยวทุกประเทศ ไม่ต้องโชว์วัคซีน 2 เข็ม ตรุษจีนนี้ จีนจองสลอตมาแล้ว388 ไฟลท์ ผู้โดยสาร 1 แสนคน คาดสิ้นปีผู้โดยสารจีนทะลุ 10 ล้านคน ขณะที่ “คมนาคม” เร่งแก้ปัญหากระเป๋าล่าช้า-รถแท๊กซี่ไม่พอ