คนละครึ่ง เฟส 5 รอบเพิ่มเติม เหลืออีก 2.5 ล้านสิทธิ สมัครได้ถึง 1 ต.ค. ผ่านแอปฯ เป๋าตัง

27 ก.ย.2565- นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า โครงการคนละครึ่ง เฟส 5 ได้เปิดลงทะเบียนรอบเพิ่มเติมตั้งแต่วันศุกร์ที่ 23 ก.ย. 65 ที่ผ่านมา จำนวน 3.09 ล้านสิทธิ ให้แก่ประชาชนที่ยังไม่ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 รวมถึงประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 แต่ไม่ได้เริ่มใช้จ่ายภายในกำหนดเวลา 14 วัน โดยข้อมูลสะสม ณ วันอาทิตย์ที่ 25 ก.ย. 65 เวลา 23.00 น. มีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 รอบเพิ่มเติมสำเร็จแล้วทั้งสิ้น 591,951 ราย และยังคงมีสิทธิคงเหลืออีกประมาณ 2.5 ล้านสิทธิสำหรับการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 รอบเพิ่มเติม จึงขอเชิญชวนประชาชนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันเสาร์ที่ 1 ต.ค. 65 ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือ www.คนละครึ่ง .com ระหว่างเวลา 06.00 – 22.00 น.

ประชาชนที่ลงทะเบียนและได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 จะได้รับวงเงินสนับสนุนค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป บริการนวด สปา ทำผม ทำเล็บ และบริการขนส่งสาธารณะ และสินค้าหรือบริการที่กระทรวงการคลังกำหนด ในอัตราร้อยละ 50 แต่ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 800 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 เหมือนประชาชนที่ได้รับสิทธิทุกรายก่อนหน้านี้ โดยจะสามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 ต.ค. 65 จนถึงวันจันทร์ที่ 31 ต.ค. 65 ระหว่างเวลา 06.00 – 22.59 น.

ทั้งนี้ จะต้องเริ่มใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันอาทิตย์ที่ 16 ต.ค. 65 เวลา 22.59 น. (ภายใน 14 วัน นับจากวันแรกที่เปิดให้เริ่มใช้จ่าย) มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 ยังคงสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้อย่างต่อเนื่องจนกว่ากระทรวงการคลังจะปิดรับสมัคร โดยผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มที่ประสงค์จะขายอาหารและเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม ยังสามารถเลือกเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 ได้หนึ่งรายผ่านแอปพลิเคชันถุงเงิน

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'คลัง' อวดผลงานแก้หนี้ยก 2 ประชาชนเข้าร่วมคึกคัก

“คลัง” อวดผลการจัดมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ ยก 2 มีจำนวนรายการที่ขอรับบริการมากกว่า 6 พันรายการ แห่ขอรับคำปรึกษาทางการเงิน-แนวทางประกอบอาชีพมากสุด พร้อมโหมโรงสัญจรแก้หนี้ ยก 3 ต่อ ปักหมุดบุกเชียงใหม่ 16-18 ธ.ค. 2565

'คนละครึ่งเฟส5' สะพัด 3.5 หมื่นล้าน

“คลัง” ฟุ้งยอดใช้จ่ายสะสม 3 โครงการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ พุ่ง 4.1 หมื่นล้านบาท จากผู้ใช้สิทธิรวม 38.24 ล้านคน “คนละครึ่ง เฟส 5” มาแรง เงินสะพัด 3.55 หมื่นล้านบาท กระตุ้นเร่งใช้สิทธิให้ครบ 800 บาท พร้อมกางยอดลงทะเบียนคนจนเฉียด 22 ล้านคน

คลังชี้ช่องลงทะเบียนบัตรสวัสดิการฯกรณีติดปัญหาคู่สมรส

แนวทางการดำเนินการสำหรับผู้ลงทะเบียนโครงการการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ที่ไม่สามารถติดตามคู่สมรสได้ และการขยายระยะเวลาวันสุดท้ายของการรับลงทะเบียน