‘คมนาคม’ เตรียมแผนรับคนเดินทาง ’สงกรานต์’ 7 วัน คาดจราจร 4.6 ล้านคัน

‘คมนาคม’ถกความพร้อมเตรียมแผนอำนวยความสะดวก-ปลอดภัย รองรับการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 66 คาด 7 วัน ระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย. เดินทางเข้า-ออกกรุงเทพฯ 4.6 ล้านคัน พร้อมวิ่งฟรีทางด่วน-มอเตอร์เวย์

29 มี.ค.2566-นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รมช.คมนาคม ในฐานะรักษาราชการแทน รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน คาดการณ์ว่าจะมีประชาชนจำนวนมากเดินทางกลับภูมิลำเนา ท่องเที่ยว หรือทำบุญด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลและใช้บริการขนส่งสาธารณะ จึงมอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จัดทำแผนการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566 ของกระทรวงคมนาคม

ทั้งนี้คาดว่าระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย. 66 รวม 7 วัน พร้อมกำชับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม บูรณาการร่วมกันขับเคลื่อนแผนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ “เพื่อให้ประชาชนเดินทางสะดวก ปลอดภัย ห่างไกล COVID-19” ดังนี้   มิติอำนวยความสะดวกในการเดินทาง สนข. คาดการณ์ว่า ในช่วง 7 วันของเทศกาลสงกรานต์ ปี 66 จะมีปริมาณเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะรวม 13.60 ล้านคน-เที่ยว เพิ่มขึ้นจากช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 65 โดยการเดินทางในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ เป็นรถไฟฟ้าและรถโดยสารสาธารณะ ตามลำดับการเดินทางระหว่างจังหวัดส่วนใหญ่เป็นเครื่องบิน รถไฟ และรถโดยสารสาธารณะตามลำดับ

สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศส่วนใหญ่เป็นการเดินทางโดยเครื่องบิน ดังนั้น กระทรวงคมนาคมสั่งให้จัดเตรียมระบบขนส่งสาธารณะทางบก ราง น้ำ และอากาศ รวมถึงการเชื่อมต่อการเดินทางที่สถานีรถโดยสาร ท่าเรือและท่าอากาศยาน เพื่อให้บริการแก่พี่น้องประชาชนอย่างเพียงพอและเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างสะดวกและปลอดภัยมากที่สุด

นอกจากนี้ สนข. คาดการณ์ว่าช่วง 7 วันของเทศกาลสงกรานต์ปี 66 มีปริมาณจราจรขาเข้าและออกกรุงเทพฯ บนทางหลวงสายหลัก 5 เส้นทางในสายเหนือ อีสาน ตะวันออก ตะวันตกและใต้ รวม 4.60 ล้านคัน เพื่อบริหารการจราจรให้เกิดความคล่องตัว กระทรวงคมนาคม จึงรณรงค์ขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้า เพื่อกระจายการเดินทางและเหลื่อมเวลาการเดินทาง

ในเส้นทางเข้า-ออกกรุงเทพฯ โดยขอความร่วมมือให้กลุ่มเดินทางใกล้ (ระยะทาง 200-300 กิโลเมตร (กม.) จากกรุงเทพฯ) เดินทางออกทีหลัง-กลับก่อน เลี่ยงการเดินทางช่วงคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณการเดินทางสูงช่วงขาออกและขาเข้าในวันที่ 12 เม.ย. และวันที่ 16 เม.ย. 66 ตามลำดับ สำหรับผู้ที่เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะขอให้วางแผนการเดินทางโดยสามารถจองตั๋วโดยสารล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งนี้ ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลการเดินทางและแจ้งอุบัติเหตุได้ที่ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม สายด่วน 1356 และ Application สายด่วน และเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม

ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมเตรียมมาตรการบริหารจัดการจราจรบนเส้นทางถนนสายหลักและสายรองที่มีการจราจรหนาแน่นติดขัด อาทิ ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนให้ใช้เส้นทางรอง/เส้นทางเลี่ยง ที่ยังรองรับปริมาณการจราจรได้ เช่น เส้นทางไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ทล.304 (ฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี) M6 (ปากช่อง-สีคิ้ว-ขามทะเลสอ) เส้นทางที่จะไปภาคเหนือ : ทล. 340 (บางบัวทอง-ชัยนาท) เส้นทางไปภาคตะวันออก : ทล. 3 (สุขุมวิท) ทล.34 (บางนา-ตราด) รวมทั้งต้องคืนพื้นผิวจราจรและจัดการบริเวณพื้นที่โครงการก่อสร้าง (Work Zone) รวมทั้งห้ามรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป เดินรถใน 7 เส้นทาง และแจ้งเจ้าของสินค้าวางแผนการขนส่งออกจากท่าเรือ

มิติความปลอดภัยในการเดินทาง ตรวจสอบ ปรับปรุง และจัดอุปกรณ์ความปลอดภัยบริเวณจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน และรณรงค์สร้างความตระหนักรู้และขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามกฎหมาย รักษาวินัยจราจร และระมัดระวังเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทาง โดยเน้นการลดพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ “ไม่ขับเร็ว-คาดเข็มขัดนิรภัย-สวมหมวกนิรภัย-ดื่มไม่ขับ-ง่วงไม่ขับ-ไม่ขับรถย้อนศร” รวมถึงสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งที่สัญจรทางน้ำ และเพิ่มความระมัดระวังเมื่อเดินทางผ่านจุดเสี่ยง เช่น บริเวณจุดตัดรถไฟ/ทางลักผ่าน เขตทางรถไฟ

กำกับดูแลและบริหารจัดการให้เกิดความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด อาทิ ตรวจความพร้อมและมาตรฐานความปลอดภัยของพนักงานขับขี่ ยานพาหนะ และสถานีขนส่งสาธารณะทั้งทางบก ทางราง ทางน้ำและทางอากาศ การนำเทคโนโลยี เช่น กล้อง CCTV ระบบ GPS มาช่วยกำกับดูแลความปลอดภัยทางถนน นำระบบ AIS/VMS มาช่วยกำกับดูแลความปลอดภัยทางน้ำ 

การบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคมและกระทรวงมหาดไทย เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางในระดับท้องถิ่น อาทิ การรณรงค์ให้ชุมชนในพื้นที่ดูแลซึ่งกันและกัน การเฝ้าระวังจุดตัดถนนกับรถไฟ การดูแลจุดเสี่ยงและการตั้งจุดตรวจบริเวณชุมชน มิติด้านการควบคุม COVID-19 เน้นย้ำให้ระบบขนส่งสาธารณะ ต้องดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมได้ร่วมกันให้บริการฟรีแก่พี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 66 ประกอบด้วย ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 66 เป็นเวลา 7 วัน (วันที่ 12-18 เม.ย. 66) สำหรับมอเตอร์เวย์ 2 เส้นทาง ได้แก่ หมายเลข 7 (กรุงเทพมหานคร-เมืองพัทยา) และหมายเลข 9 (สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ถนนกาญจนาภิเษก ตอนบางปะอิน-บางพลี และตอนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน) และทางพิเศษ 2 เส้นทาง ได้แก่ ทางพิเศษบูรพาวิถีและกาญจนาภิเษก นอกจากนี้ทางพิเศษอีก 3 เส้นทาง ได้แก่ ทางพิเศษศรีรัช อุดรรัถยา และเฉลิมมหานคร ยกเว้นค่าธรรมเนียมเป็นเวลา 3 วัน (วันที่ 13-15 เม.ย. 66)
เปิดใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์หมายเลข 6 (M6) ช่วงปากช่อง-สีคิ้ว-ขามทะเลสอ 64 กม. ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 66 วันที่ 12-18 เม.ย. 66 รวม 7 วัน แบ่งเป็นขาออกกรุงเทพฯ 3 วัน (วันที่ 12-14 เม.ย. 66) และขาเข้ากรุงเทพฯ 4 วัน (วันที่ 15-18 เม.ย. 66) บริการที่จอดรถฟรี ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณลานจอดรถยนต์ระยะยาวโซน C เป็นเวลา 7 วัน (วันที่ 12-18 เม.ย. 66)

นอกจากนี้ ย้ำให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมดำเนินการดังนี้ ให้กรมทางหลวง (ทล.) เปิดใช้เส้นทาง M6 ช่วงปากช่อง-สีคิ้ว-ขามทะเลสอ ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ทุกวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ ระหว่างเดือน เม.ย.-พ.ค. 66 ซึ่ง ทล. ได้รับไปพิจารณานโยบายดังกล่าวต่อไป รวมทั้งประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้ประชาชน ใช้เส้นทางรอง/เส้นทางเลี่ยงในการเดินทาง ดำเนินการตามแผนเทศกาลสงกรานต์อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยประชาชน และรายงานสรุปการเกิดอุบัติเหตุใหญ่ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ผู้บริหารกระทรวงคมนาคมทราบทันที หลังการเกิดเหตุ

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กทพ. ชะลอขึ้นค่าผ่านทางพิเศษฉลองรัชและบูรพาวิถีออกไปอีก 6 เดือน

กทพ. ชะลอปรับขึ้นค่าผ่านทางของทางพิเศษฉลองรัชและบูรพาวิถี ออกไปอีก 6 เดือน มีผลวันที่ 1 มี.ค. 67 เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและผู้ประกอบการทางด้านขนส่ง

เปิดตัวเลขผู้โดยสารใช้บริการ ‘สายสีเหลือง’ วันแรกครบ 23 สถานี พุ่ง 6.5 หมื่นคน

‘คมนาคม’จ่อชง ครม. 27 มิ.ย.นี้ รับทราบเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้สสายสีเหลือง 15-45 บาท เปิดเชิงพาณิชย์ 3 ก.ค. 66 ด้าน ‘กรมรางฯ’เปิดตัวเลขวันแรก 19 มิ.ย. เปิดครบ 23 สถานี ลาดพร้าว-สำโรง มีผู้โดยสาร 6.5 หมื่นคน

'บิ๊กตู่' สั่งแก้ตั๋วเครื่องบินแพงหลังผู้โดยสารร้องเรียนพรึบ

นายกฯสั่ง"คมนาคม"เร่งแก้ปัญหาราคาตั๋วเครื่องบินแพง หลังพบปัญหาบริการภาคพื้นไม่พอรองรับ แอร์ไลน์ไม่สอดคล้องต่อความต้องการ ด้าน กพท. แนะช่วงเทศกาลอย่าซื้อตั๋วกระชั้นชิดใกล้เดินทาง

จับตา 'อธิรัฐ' เข็นเรื่องร้อน รถไฟสายสีส้มเข้าครม.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันนี้ กระทรวงคมนาคม โดย นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รมช.คมนาคม ในฐานะปฏิบัติหน้าที่แทน รมว.คมนาคม

‘คมนาคม’ สั่งคุมเข้มกรณีพ่วงเรือลากจูงกระแทกตอม่อสะพาน

'อธิรัฐ' สั่งการเจ้าท่า เร่งตรวจสอบกรณีพ่วงเรือลากจูง กระแทกตอม่อสะพานเลี่ยงเมือง 356 อยุธยา พร้อมเพิ่มมาตรการ ให้มีเรือโยงท้ายเมื่อผ่านสะพาน เตือนการเดินเรือช่วงฤดูน้ำเหนือไหลหลากอย่างต่อเนื่อง

‘กรมทางหลวง’ กางแผนรับประชาชนเดินทางกลับบ้านปลอดภัยช่วงสงกรานต์ 11-17 เม.ย.นี้

‘กรมทางหลวง’ เตรียมพร้อมแผนอำนวยความสะดวกปลอดภัยช่วงสงกรานต์ 11-17 เม.ย.นี้ สั่งแขวงทางหลวงจัดจุดบริการ 423 แห่งทั่วไทย รับประชาชนเดินทางสู่ภูมิภาคต่างๆ พร้อมเปิดวิ่งฟรีมอเตอร์เวย์ 3 สาย