สมาคมแบงก์รัฐตั้ง 'วิทัย รัตนากร' นั่งประธานคนใหม่

สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ มีมติเอกฉันท์แต่งตั้ง “วิทัย รัตนากร” ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ คนใหม่ แทน “ฉัตรชัย ศิริไล” ที่ครบวาระ

4 เม.ย. 2566 – นางไลวรรณ ปองเสงี่ยม เลขาธิการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2566 และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ได้มีมติเอกฉันท์แต่งตั้ง ธนาคารออมสิน โดย นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ เป็นระยะเวลา 2 ปี แทนนายฉัตรชัย ศิริไล ประธานกรรมการสมาคมฯ คนปัจจุบันที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 20 เมษายน 2566

พร้อมกันนี้ ยังมีมติเลือกผู้แทน ธ.ก.ส. ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการสมาคมฯ ลำดับที่ 1 และผู้แทนธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เป็นรองประธานกรรมการสมาคมฯ ลำดับที่ 2 เพื่อร่วมกันสานต่อภารกิจของสถาบันการเงินของรัฐในการส่งเสริม ช่วยเหลือ และเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการเงินของสถาบันการเงินของรัฐ และเป็นกลไกหลักในการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะแนวทางในการป้องกันภัยไซเบอร์ ตามพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566 ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2566

นอกจากนี้ในที่ประชุมยังได้รับทราบผลการดำเนินงานของสมาคมสถาบันการเงินของรัฐในปี 2565 อาทิ การจัดทำมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ Covid – 19 การยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับลูกค้าประชาชนเพื่อการพัฒนาประเทศในการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน การพัฒนาและสนับสนุนการใช้มาตรฐานข้อมูลดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการให้บริการทางการเงิน ซึ่งจะส่งผลให้สถาบันการเงินสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'ออมสิน' ลุยอุ้มวินมอ'ไซค์-ไรเดอร์ปล่อยกู้รายละแสน-ดบ.1%ต่อเดือน

“ออมสิน” ผุดสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบอาชีพอิสระ เดินเครื่องอุ้มวินมอเตอร์ไซด์-ไรเดอร์-ตุ๊กตุ๊ก-แท็กซี่ ดึง “บสย.” ปักหมุดช่วยค้ำประกัน เคาะกู้รายละไม่เกิน 1 แสนบาท ดอกเบี้ยต่ำเพียง 1% ต่อเดือน

ธ.ก.ส. เดินหน้าแก้หนี้ให้ลูกค้า ผุดมาตรการมีมากจ่ายมาก มีน้อยจ่ายน้อย

ธ.ก.ส. มุ่งแก้หนี้ครัวเรือนทั้งระบบ ผ่านมาตรการมีน้อยจ่ายน้อย มีมากจ่ายมาก จูงใจการชำระหนี้ด้วยโครงการชำระดีมีโชค การให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการหนี้ผ่านโครงการมีหนี้นอกบอก ธ.ก.ส. พร้อมเติมทุนผ่านสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน เผยผลการดำเนินงานไตรมาสแรกปีบัญชี 66 เติมทุนสู่ภาคชนบทไปแล้วกว่า 7.4 หมื่นล้านบาท

'ธ.ก.ส.' อัดฉีด 3.5 หมื่นล้านเข็น 3 โครงการสินเชื่อหนุน BCG

“ธ.ก.ส.” อัดฉีด 3.5 หมื่นล้านบาท เข็น 3โครงการสินเชื่อหนุน BCG เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร สร้างการเติบโตในภาคเกษตรและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

‘ธ.ก.ส.’ ประกาศขึ้นดอกเบี้ยฝาก-กู้

“ธ.ก.ส.” ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ สูงสุด 0.40% ต่อปี หวังกระตุ้นออม-เพิ่มผลตอบแทน และปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MLR-MOR อีก 0.25% ต่อปี มีผล 15 ส.ค. เป็นต้นไป แต่ยังตรึงดอกเบี้ย MRR อุ้มเกษตรกรรายย่อย

ออมสินจ่อลุยปล่อยกู้ พีโลน - นาโนไฟแนนซ์ หวังช่วยกดดอกเบี้ยให้ต่ำกว่าตลาด

“ออมสิน” ประกาศพร้อมลงสนามปล่อยกู้พีโลน-นาโนไฟแนนซ์ หวังกดดอกเบี้ยต่ำกว่าตลาดอุ้มลูกค้ารายย่อยครอบคลุมความเสี่ยงสูง จ่อเดินเครื่องขอไลเซนต์ ปักธงปล่อยกู้ได้ภายในสิ้นปีนี้

'ธ.ก.ส.' อัดฉีด 3 พันล้านอุ้มประมง

“ธ.ก.ส.” อัดฉีด 3 พันล้านบาท อัดฉีดโครงการสินเชื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ระยะที่ 2 อุ้มผู้ประกอบการประมง 23 จังหวัดชายฝั่งทะเล ช่วยเข้าถึงแหล่งทุนด้วยอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียน-ค่าลงทุนปรับปรุงอุปกรณ์